Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Stečajni registri i registri nesolventnosti

Rumunjska

Ovaj odjeljak sadržava pregled Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti (rumunjskog registra nesolventnosti) koji je uspostavilo Ministarstvo pravosuđa u okviru Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Koje informacije pruža rumunjski registar nesolventnosti?

Postupci u slučaju nesolventnosti u Rumunjskoj

Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti, koji objavljuje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava, objavljuju se sudski pozivi stranaka, priopćenja i obavijesti o sazivanju te obavijesti o postupovnim aktima koje sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori izdaju tijekom postupka u slučaju nesolventnosti u skladu sa Zakonom br. 85/2014 o sprječavanju nesolventnosti i postupku u slučaju nesolventnosti.

Opći postupak u slučaju nesolventnosti odnosi se na:

1. poslovne subjekte (sve one koji upravljaju poduzećem), osim onih koji se bave slobodnim zanimanjima i onih za koje vrijede posebne odredbe kojima se uređuje sustav nesolventnosti.

Pojednostavnjeni postupak u slučaju nesolventnosti odnosi se na:

1. poslovne subjekte

 • samostalne poduzetnike
 • trgovačka društva s jednim članom i obiteljska poduzeća.

2. dužnike koji ispunjavaju nekoliko konkretnih kriterija, odnosno:

 • dužnik ne posjeduje imovinu
 • ne mogu se pronaći osnivački akti ili računovodstvena dokumentacija
 • ne može se pronaći upravitelj
 • registrirano sjedište više ne postoji ili se razlikuje od onoga koje je zabilježeno u registru trgovačkih društava dužnik nije dostavio dokumentaciju propisanu zakonom
 • prije podnošenja zahtjeva kojim se pokreće postupak dužnik je prestao postojati u svojstvu pravne osobe
 • dužnik je izrazio namjeru odlaska u stečaj ili nema pravo na sudsku reorganizaciju.

Postupci u slučaju nesolventnosti od kraja lipnja 2014. uređuju se Zakonom br. 85/2014 o sprječavanju nesolventnosti i postupku u slučaju nesolventnosti, a odredbe tog zakona primjenjuju se na sudske postupke pokrenute nakon njegova stupanja na snagu. Na sudske postupke pokrenute prije stupanja na snagu Zakona br. 85/2014 primjenjuju se odredbe Zakona br. 85/2006 o postupku u slučaju nesolventnosti.

Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti

Koje informacije sadržava?

Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti sadržava sve postupovne akte koje sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori izdaju tijekom postupka u slučaju nesolventnosti, odnosno:

 • sudske pozive
 • priopćenja
 • obavijesti
 • obavijesti o sazivanju
 • sudske odluke
 • druge postupovne akte propisane zakonom (izvješća koja izdaju upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori, planove sudske reorganizacije, objave).

Kako su strukturirane internetske stranice Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti?

Internetske stranice Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti omogućuju pristup sljedećem:

 • besplatnim informacijama
 • informacijama o strukturi Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava i Uprave za Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • posebnim propisima, obrascima i postupovnim aktima.

Internetske stranice Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti sastoje se od sljedećih odjeljaka:

 • informacije o uspostavljanju Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • zakonodavni akti
 • organigram Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, uredâ za registar trgovačkih društava pri sudovima te Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • pravni rječnik (na temu nesolventnosti)
 • statistički podaci o Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • prikaz međuinstitucijskih odnosa
 • informacije za kontakt.

Obrasci Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti dostupni su na portalu za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, u odjeljku koji se odnosi na Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti, strukturiranom na sljedeći način:

1. usluge Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti:

 • „Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti na internetu” (naplaćuje se pristojba)
 • „sažetak izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti” (besplatne informacije)
 • „osobe objavljene u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti” (besplatne informacije).

2. obrasci koji se odnose na aktivnosti objavljivanja u okviru Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti:

 • mrežni obrasci za objavljivanje u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • izvanmrežni obrasci Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti.

3. obrasci koji se odnose na aktivnosti širenja informacija u okviru Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti:

 • mrežni obrasci za pružanje informacija u okviru Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • izvanmrežni obrasci Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti.

4. statistika

Je li pristup rumunjskom registru nesolventnosti besplatan?

Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti objavljuje se u elektroničkom obliku. Elektroničkoj verziji Biltena može se pristupiti putem interneta na:

Uslugama koje se pružaju u okviru Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti može se pristupiti na različite načine:

 • Službenim internetskim stranicama Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti korisnici mogu pristupiti besplatno i bez registracije.
 • Pristup portalu za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava omogućen je nakon registracije korisnika.
 • Pristup „Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti na internetu” odobrava se nakon što se korisnik registrira i pretplati.
 • Pristup „sažetku izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti” i „osobama objavljenima u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti” besplatan je te se od korisnika zahtijeva samo registracija.

Kako pretraživati rumunjski registar nesolventnosti?

„Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti na internetu” može se pretraživati s pomoću: broja i godine objave određenog izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti, imena dužnika, poreznog identifikacijskog broja, broja upisa u registar trgovačkih društava, referentnog broja sudskog predmeta ili razdoblja objave izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti. Pretplatnici mogu pristupiti starijim izdanjima Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti koji sadržavaju postupovne akte u njihovu punom obliku.

„Sažetak izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti” moguće je pretraživati s pomoću broja i datuma određenog izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti. Besplatno se može pristupiti sljedećim informacijama:

 • vrsti postupovnog akta objavljenog u Biltenu (na primjer: sudski poziv, odluka o pokretanju postupka u slučaju nesolventnosti, obavijest o pokretanju postupka u slučaju nesolventnosti, obavijest o sazivanju skupštine vjerovnika, izvješće o radu, plan reorganizacije, odluka o pokretanju stečajnog postupka, obavijest o pokretanju stečajnog postupka, plan raspodjele, završno izvješće, odluka o zaključenju postupka u slučaju nesolventnosti itd.)
 • imenima osoba koje se navode u postupovnim aktima
 • nazivu okruga u kojem se nalazi registrirano sjedište te osobe
 • referentnom poreznom broju
 • broju upisa u registar.

„Osobe objavljene u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti” moguće je pretraživati s pomoću broja i godine objave određenog izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti, imena dužnika, poreznog identifikacijskog broja, broja upisa u registar trgovačkih društava, referentnog broja sudskog predmeta ili razdoblja objave izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti. Besplatno se može pristupiti sljedećim informacijama:

 • imenu
 • referentnom poreznom broju
 • broju upisa u registar koji pripada osobama koje se navode u postupovnim aktima
 • nazivu okruga u kojem se nalazi registrirano sjedište te osobe
 • broju predmeta u postupku u slučaju nesolventnosti i nazivu suda koji razmatra taj predmet
 • brojevima izdanja Biltena koja uključuju postupovne akte u kojima se te osobe navode
 • vrsti postupka
 • datumu prve rasprave utvrđenom nakon pokretanja postupka, ako je primjenjivo.

Povijest rumunjskog registra nesolventnosti

Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti uspostavljen je 2006. u skladu sa Zakonom br. 86/2006 o postupku u slučaju nesolventnosti.

Glavna je svrha rumunjskog Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti kontinuirana optimizacija elektroničkog sustava sudskih poziva, priopćenja, obavijesti o sazivanju te obavijesti o objavljenim postupovnim aktima.

Prednosti rumunjskog registra nesolventnosti

Objavljivanje Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti ima jasne prednosti zato što se na taj način:

 • ubrzavaju postupci u slučaju nesolventnosti i pojednostavnjuje objava sudskih poziva, obavijesti o sazivanju i drugih obavijesti te sudskih odluka i drugih postupovnih akata koje izdaju sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori, čime se utvrđuje postupak za elektroničko objavljivanje takvih dokumenata
 • objedinjuju i standardiziraju postupovni akti koje izdaju sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori
 • pridonosi razvoju nacionalne baze podataka postupovnih akata koje izdaju sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori (tj. sudskih poziva, priopćenja, sudskih odluka, obavijesti o sazivanju i drugih obavijesti, izvješća, planova reorganizacije)
 • olakšava brzi upis u registar trgovačkih društava / druge registre obavijesti koje se izdaju u skladu sa Zakonom br. 85/2014 o sprječavanju nesolventnosti i postupku u slučaju nesolventnosti
 • zainteresiranim osobama omogućuje pristup postupovnim aktima koje izdaju sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori.

Druge poveznice

Službene internetske stranice rumunjskog Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti

Službene internetske stranice rumunjskog registra trgovačkih društava

Portal za e-usluge rumunjskog Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava

Posljednji put ažurirano: 09/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.