Stečajni registri i registri nesolventnosti

Rumunjska

Ovaj odjeljak sadržava pregled Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti (rumunjskog registra nesolventnosti) koji je uspostavilo Ministarstvo pravosuđa u okviru Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Koje informacije pruža rumunjski registar nesolventnosti?

Postupci u slučaju nesolventnosti u Rumunjskoj

U Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti, koji objavljuje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava u elektroničkom obliku, objavljuju se sudski pozivi stranaka, priopćenja i obavijesti o sazivanju te obavijesti o postupovnim aktima koje sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori izdaju tijekom postupka u slučaju nesolventnosti u skladu sa Zakonom br. 85/2014 o sprječavanju nesolventnosti i postupku u slučaju nesolventnosti.

„Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz upravljanja poduzećem” odjeljak je Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti koji u elektroničkom obliku objavljuje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava, a čija je svrha, u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, objaviti odluke odbora za nesolventnost i sudske odluke, kao i druge akte čije je objavljivanje predviđeno odredbama Zakona br. 151/2015 o nesolventnosti fizičkih osoba;

Postupak u slučaju nesolventnosti za fizičke osobe:

Opći postupak u slučaju nesolventnosti odnosi se na:

1. poslovne subjekte (sve one koji upravljaju poduzećem), osim onih koji se bave slobodnim zanimanjima i onih za koje vrijede posebne odredbe kojima se uređuje sustav nesolventnosti.

Pojednostavnjeni postupak u slučaju nesolventnosti odnosi se na:

1. poslovne subjekte

 • samostalne poduzetnike
 • trgovačka društva s jednim članom i obiteljska poduzeća.

2. dužnike koji ispunjavaju nekoliko konkretnih kriterija, odnosno:

 • dužnik ne posjeduje imovinu
 • ne mogu se pronaći osnivački akti ili računovodstvena dokumentacija
 • ne može se pronaći upravitelj
 • registrirano sjedište više ne postoji ili se razlikuje od onoga koje je zabilježeno u registru trgovačkih društava dužnik nije dostavio dokumentaciju propisanu zakonom
 • prije podnošenja zahtjeva kojim se pokreće postupak dužnik je prestao postojati u svojstvu pravne osobe
 • dužnik je izrazio namjeru odlaska u stečaj ili nema pravo na sudsku reorganizaciju.

Od kraja lipnja 2014. postupci u slučaju nesolventnosti za pravne osobe uređeni su Zakonom br. 85/2014 o sprječavanju nesolventnosti i postupku u slučaju nesolventnosti, a odredbe tog zakona primjenjuju se na sudske postupke pokrenute nakon njegova stupanja na snagu. Na sudske postupke pokrenute prije stupanja na snagu Zakona br. 85/2014 primjenjuju se odredbe Zakona br. 85/2006 o postupku u slučaju nesolventnosti.

Postupak u slučaju nesolventnosti za fizičke osobe, uređen odredbama Zakona br. 151/2015 o nesolventnosti fizičkih osoba, na snazi od 1. siječnja 2018., primjenjuje se na fizičku osobu dužnika čije obveze ne proizlaze iz upravljanja poduzećem i koja:

 • ima prebivalište/boravište/uobičajeno boravište u Rumunjskoj najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva
 • je nesolventna
 • ima ukupan iznos nepodmirenih obveza barem jednak graničnoj vrijednosti (15 minimalnih plaća po gospodarstvu).

Postupak u slučaju nesolventnosti za fizičke osobe može biti:

 • postupak na temelju plana otplate duga;
 • sudski postupak u slučaju nesolventnosti likvidacijom imovine;
 • pojednostavnjeni postupak u slučaju nesolventnosti.

Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti

Koje informacije sadržava?

Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti sadržava sve postupovne akte koje sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori izdaju tijekom postupka u slučaju nesolventnosti, odnosno:

 • sudske pozive
 • priopćenja
 • obavijesti
 • obavijesti o sazivanju
 • sudske odluke
 • druge postupovne akte propisane zakonom (izvješća koja izdaju upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori, planove sudske reorganizacije, objave).

Odjeljak Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti „Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz upravljanja poduzećem” sadržava postupovne akte čija je objava propisana Zakonom br. 151/2015 o nesolventnosti fizičkih osoba.

Kako su strukturirane internetske stranice Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti?

Internetske stranice Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti omogućuju pristup sljedećem:

 • besplatnim informacijama
 • informacijama o strukturi Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava i Uprave za Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • posebnim propisima, obrascima koje pruža/objavljuje Bilten i postupovnim aktima.

Internetske stranice Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti sastoje se od sljedećih odjeljaka:

 • informacije o uspostavljanju Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • zakonodavni akti
 • organigram Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, uredâ za registar trgovačkih društava pri sudovima te Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • pravni rječnik (na temu nesolventnosti)
 • statistički podaci o Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • pristojbe
 • informacije za kontakt.

Obrasci Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti dostupni su na portalu za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, u odjeljku koji se odnosi na Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti, strukturiranom na sljedeći način:

1. usluge Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti:

 • „Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti na internetu” (naplaćuje se pristojba)
 • „sažetak izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti” (besplatne informacije)
 • „osobe objavljene u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti” (besplatne informacije)

2. obrasci koji se odnose na aktivnosti objavljivanja u okviru Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti:

 • mrežni obrasci za objavljivanje u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • izvanmrežni obrasci za objavljivanje u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti

3. obrasci koji se odnose na aktivnosti širenja informacija u okviru Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti:

 • mrežni obrasci za pružanje informacija za Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • izvanmrežni obrasci za pružanje informacija za Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti

4. statistika

Je li pristup rumunjskom registru nesolventnosti besplatan?

Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti objavljuje se u elektroničkom obliku. Elektroničkoj verziji Biltena može se pristupiti putem interneta na:

Uslugama koje se pružaju u okviru Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti može se pristupiti na različite načine:

 • Službenim internetskim stranicama Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti korisnici mogu pristupiti besplatno i bez registracije.
 • Pristup portalu za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava omogućen je nakon registracije korisnika.
 • Pristup „Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti na internetu” odobrava se nakon što se korisnik registrira i pretplati.
 • Pristup „sažetku izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti” i „osobama objavljenima u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti” besplatan je te se od korisnika zahtijeva samo registracija.
 • Pristup uslugama: Za uslugu „Osobe objavljene u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti” i odjeljak „Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz upravljanja poduzećem” potrebna je provjera autentičnosti te su besplatni za dužnike, vjerovnike, upravitelje u slučaju nesolventnosti i likvidatore (u svakom postupku u slučaju nesolventnosti u kojem imaju jednu od tih uloga), a za odbore za nesolventnost i sudove pristup svim postupcima u slučaju nesolventnosti je besplatan.

Kako pretraživati rumunjski registar nesolventnosti?

„Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti na internetu” može se pretraživati s pomoću: broja i godine objave određenog izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti, imena osobe objavljene u Biltenu, poreznog identifikacijskog broja, broja upisa u registar trgovačkih društava, referentnog broja sudskog predmeta ili razdoblja objave izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti. Pretplatnici mogu pristupiti starijim izdanjima Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti koji sadržavaju postupovne akte u njihovu punom obliku.

„Sažetak izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti” moguće je pretraživati s pomoću broja i datuma određenog izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti. Besplatno se može pristupiti sljedećim informacijama:

 • vrsti postupovnog akta objavljenog u Biltenu (na primjer: sudski poziv, odluka o pokretanju postupka u slučaju nesolventnosti, obavijest o pokretanju postupka u slučaju nesolventnosti, obavijest o sazivanju skupštine vjerovnika, izvješće o radu, plan reorganizacije, odluka o pokretanju stečajnog postupka, obavijest o pokretanju stečajnog postupka, plan raspodjele, završno izvješće, odluka o zaključenju postupka u slučaju nesolventnosti itd.)
 • imenu osobe objavljene u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • zemlji u čijoj nadležnosti pravna osoba objavljena u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti ima registrirano sjedište
 • referentnom poreznom broju
 • broju upisa u registar.

„Osobe objavljene u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti” moguće je pretraživati s pomoću broja i godine objave određenog izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti, imena dužnika, poreznog identifikacijskog broja, broja upisa u registar trgovačkih društava, referentnog broja sudskog predmeta ili razdoblja objave izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti. Besplatno se može pristupiti sljedećim informacijama:

 • imenu
 • referentnom poreznom broju
 • broju upisa osoba objavljenih u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti
 • zemlji u čijoj nadležnosti pravna osoba objavljena u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti ima registrirano sjedište
 • broju predmeta u postupku u slučaju nesolventnosti i nazivu suda koji razmatra taj predmet
 • brojevima/godinama izdanja biltena u kojima su postupovni akti objavljeni
 • vrsti postupka u slučaju nesolventnosti
 • datumu prve rasprave utvrđenom nakon pokretanja postupka u slučaju nesolventnosti, ako je primjenjivo.

„Osobe objavljene u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti” u odjeljku „Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz upravljanja poduzećem” moguće je pretraživati s pomoću imena, osobnog identifikacijskog broja, datuma i mjesta rođenja dužnika, broja i godine objave određenog izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti, broja spisa o nesolventnosti ili razdoblja objave. Može se pristupiti sljedećim informacijama:

 • imenu fizičke osobe dužnika
 • osobnom identifikacijskom broju dužnika
 • adresi dužnika
 • identifikacijskim podacima i adresi upravitelja u slučaju nesolventnosti/likvidatora
 • objavljenim postupovnim aktima – ime, broj i datum, sud/odbor za nesolventnost, broj i datum biltena, vrsta postupka u slučaju nesolventnosti.

Odjeljak Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti „Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz upravljanja poduzećem” moguće je pretraživati s pomoću imena, osobnog identifikacijskog broja, datuma i mjesta rođenja dužnika, broja i godine objave određenog izdanja Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti, broja spisa o nesolventnosti ili razdoblja objave. Dostupni su brojevi odjeljaka koji sadržavaju postupovne akte.

Povijest rumunjskog registra nesolventnosti

Bilten o postupcima u slučaju nesolventnosti uspostavljen je 2006. u skladu sa Zakonom br. 86/2006 o postupku u slučaju nesolventnosti.

Odjeljak „Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz upravljanja poduzećem” objavljuje se u Biltenu o postupcima u slučaju nesolventnosti od 2018.

Glavna je svrha rumunjskog Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti kontinuirana optimizacija elektroničkog sustava sudskih poziva, priopćenja, obavijesti o sazivanju te obavijesti o objavljenim postupovnim aktima.

Prednosti rumunjskog registra nesolventnosti

Objavljivanje Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti ima jasne prednosti zato što se na taj način:

 • ubrzavaju postupci u slučaju nesolventnosti i pojednostavnjuje objava sudskih poziva, obavijesti o sazivanju i drugih obavijesti te sudskih odluka i drugih postupovnih akata koje izdaju sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori, čime se utvrđuje postupak za elektroničko objavljivanje takvih dokumenata
 • objedinjuju i standardiziraju postupovni akti koje izdaju sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori
 • pridonosi razvoju nacionalne baze podataka postupovnih akata koje izdaju sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori (tj. sudskih poziva, priopćenja, sudskih odluka, obavijesti o sazivanju i drugih obavijesti, izvješća, planova reorganizacije)
 • olakšava brzi upis u registar trgovačkih društava / druge registre obavijesti o nesolventnosti koje se izdaju u skladu sa Zakonom br. 85/2014 o sprječavanju nesolventnosti i postupku u slučaju nesolventnosti
 • zainteresiranim osobama omogućuje pristup postupovnim aktima koje izdaju sudovi i upravitelji u slučaju nesolventnosti / likvidatori.

Druge poveznice

Službene internetske stranice rumunjskog Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti

Službene internetske stranice rumunjskog registra trgovačkih društava

Odjeljak Biltena o postupcima u slučaju nesolventnosti „Dužnici – fizičke osobe s obvezama koje ne proizlaze iz upravljanja poduzećem”

Portal za e-usluge rumunjskog Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava

Posljednji put ažurirano: 25/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.