Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Stečajni registri i registri nesolventnosti

Škotska

Na ovim se stranicama nalaze informacije o škotskom registru nesolventnosti.

Sadržaj omogućio
Škotska

Koji su podaci dostupni u škotskom registru nesolventnosti?

Internetske stranice agencije za stečajno upravljanje Accountant in Bankruptcy sadržavaju smjernicematerijale o nesolventnosti u Škotskoj. Te stranice pružaju sljedeće:

 • pristup zakonodavstvu
 • poveznicu na registar nesolventnosti koji sadržava pojedinosti o sljedećem:
  • stečajevima
  • ograničenjima u slučaju stečaja
  • fiducijarnim sporazumima (protected trust deeds)
  • likvidacijama i prinudnim upravama poduzeća u Škotskoj (uključujući solventne likvidacije)
  • moratorijima.

Škotski registar nesolventnosti ne sadržava pojedinosti o upravama poduzeća.

Internetske stranice DAS Scotland sadržavaju savjete o novcu i dugovima, materijale za licencirane financijske savjetnike, informacije o programu za otplatu dugova (zakonski program za upravljanje otplatama tijekom razumnog razdoblja uz zaštitu od postupanja vjerovnika).

Škotski registar nesolventnosti u vlasništvu je agencije za stečajno upravljanje Accountant in Bankruptcy koja njime i upravlja.

Škotski registar DAS (registar programa za otplatu dugova)

Škotski registar DAS sadržava informacije o odobrenim programima za otplatu dugova i onima koji su u postupku odobrenja Isto tako sadržava informacije o aktualnim moratorijima. Registar DAS u vlasništvu je agencije za stečajno upravljanje Accountant in Bankruptcy koja njime i upravlja u okviru svoje uloge administratora registra DAS.

Je li pristup škotskom registru nesolventnosti besplatan?

Pristup je škotskom registru nesolventnosti besplatan. Dostupno je i komercijalno svakodnevno preuzimanje podataka. Za više informacija obratite se na adresu: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Je li pristup škotskom registru DAS besplatan?

Pristup je registru DAS besplatan.

Kako pretraživati škotski registar nesolventnosti?

Škotski registar nesolventnosti dostupan je na internetu.

Kako pretraživati registar DAS?

Registar DAS dostupan je na internetu.

Povijest škotskog registra nesolventnosti

Pretraživanjem registra nesolventnosti dobit ćete pojedinosti o svim aktualnim stečajevima te onima koji su riješeni u protekle dvije godine. Kad je riječ o fiducijarnim sporazumima, pretragom registra prikazat će se pojedinosti o aktualnim slučajevima te onima koji su riješeni u protekloj godini. Isto tako, pretraživanjem prinudnih uprava ili likvidacija dobit ćete pojedinosti o aktualnim slučajevima te onima koji su riješeni u protekloj godini.

Pretraživanjem moratorija prikazat će se svi aktualni moratoriji. Moratorij se ukida nakon šest tjedana ili nakon proglašenja stečaja, sklapanja fiducijarnog sporazuma ili odobrenja programa za otplatu dugova u okviru DAS-a.

Povijest registra DAS

Internetske stranice registra DAS sadržavaju podatke o odobrenim programima za otplatu dugova te onima koji su u postupku odobrenja. Isto tako sadržava informacije o aktualnim moratorijima.

Druge poveznice

Accountant in Bankruptcy

Registar nesolventnosti

Registar DAS

Posljednji put ažurirano: 14/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.