Stečajni registri i registri nesolventnosti

Slovenija

Na ovoj stranici predstavljen je slovenski stečajni registar. Informacije o pregledu i objavi slovenskog postupka koji se pokreće zbog insolventnosti objavljene su na Internetu.

Sadržaj omogućio
Slovenija

Koji su podaci u slovenskom stečajnom registru?

U zbirci podataka e-INSOLV nalaze se informacije o pregledu postupaka zbog insolventnosti. U njoj su dostupni i sljedeći podaci o postupcima zbog insolventnosti:

 • neki identifikacijski podaci o insolventnom dužniku,
 • sud koji vodi postupak i broj predmeta,
 • neki identifikacijski podaci o upravitelju postupka zbog insolventnosti,
 • početak postupka, istek roka za prijavu potraživanja i podaci o drugim procesnim radnjama u postupku,
 • u stečajnom postupku također podaci o vrijednosti stečajne mase i udjelima isplata vjerovnicima.

Baza podataka e-Objave osigurava pristup:

 • svim sudskim odlukama i spisima izdanima u sudskim postupcima zbog insolventnosti, osim odluka o utjerivanju stalnih primanja, odluka o zapljeni financijskih sredstava, odluka o prekidu daljnjih utjerivanja stalnih primanja ili zapljeni financijskih sredstava;
 • obavijestima o početku postupka, obavijestima o raspisu poziva i drugim obavijestima ili pozivima na glasovanje koje u skladu sa zakonom izdaje sud;
 • svim zapisnicima o pozivima i sjednicama vjerovničkog odbora;
 • izvješću upravitelja i priloženim dokumentima;
 • u postupku prisilnog poravnanja, također izvješćima insolventnog dužnika i priloženim dokumentima;
 • popisima pokušaja utjerivanja;
 • podnescima stranaka u postupku i drugim sudskim spisima koja se moraju objaviti;
 • u stečajnom postupku također svim raspisima javnih dražbi i pozivima na dostavljanje ponude u vezi s unovčavanjem stečajne mase.

Popis svih upravitelja i postupaka pokrenutih zbog insolventnosti kojima se bave dostupan je i u bazi podataka e-Objave. Popisi se svakodnevno ažuriraju.

Vlasnik i upravitelj obiju baza podataka jest AJPES odnosno Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije i usluge.

Je li pristup slovenskom stečajnom registru besplatan?

Da, pristup je besplatan. Na internetskoj stranici AJPES potrebna je prijava korisnika te ishođenje korisničkog imena i lozinke.

Pretraživanje slovenskog stečajnog registra

Obje baze podataka, uključujući pretraživače, samo su na slovenskom jeziku. Pretraživanje podataka i dokumenata o postupku zbog insolventnosti nad pravnim osobama i privatnicima omogućeno je prema svim raspoloživim kriterijima pretraživanja, dok je pretraživanje podataka i dokumenata o potrošačima (fizičkim osobama koje nisu privatnici) zbog zaštite osobnih podataka omogućeno samo prema određenim kombinacijama podataka.

Baza podataka e-Objave omogućuje pretraživanje dokumenata objavljenih u vezi s postupcima zbog insolventnosti. Omogućeno je pretraživanje objavljenih dokumenata prema:

 • tipu dužnika (pravna osoba, fizička osoba),
 • tipu postupka (stečaj, prisilno poravnanje…),
 • tipu dokumenta,
 • dužniku (pretraživanje prema nazivu, poreznom broju ili identifikacijskom broju),
 • pravnoorganizacijskom obliku (dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću…),
 • referentnom broju,
 • sudu,
 • datumu radnje ili objave dokumenta. Rezultati pretraživanja razvrstavaju se prema datumu objave.

U bazi e-INSOLV omogućeno je pretraživanje podataka o postupku zbog insolventnosti prema:

 • referentnom broju,
 • dužniku (imenu i prezimenu ili nazivu, identifikacijskom broju, adresi, datumu rođenja)

Povijest slovenskog stečajnog registra

Podaci u registru dostupni su od 1. listopada 2008. Prije toga neke informacije, npr. javna obavijest o početku postupka zbog insolventnosti, objavljivale su se u Službenom listu.

Srodne poveznice

stečajni registar

Posljednji put ažurirano: 23/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.