Stečajni registri i registri nesolventnosti

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

Španjolski registar nesolventnosti

Javne informacije o nesolventnosti i postupcima u slučaju nesolventnosti temeljni su element transparentnosti i pravne sigurnosti. U Španjolskoj se to postiže primjenom Javnog registra nesolventnosti (Registro Público Concursal), koji je uređen člankom 198. Zakona o nesolventnosti. Taj je zakon proveden Kraljevskim dekretom br. 892/2013 od 15. studenoga 2013., u skladu s kojim Javnim registrom nesolventnosti upravlja Udruženje tajnika (Colegio de Registradores) pri Ministarstvu pravosuđa.

Javni registar nesolventnosti ima trostruku svrhu, odnosno:

  • širenje i objavljivanje odluka i akata izdanih u okviru Zakona o nesolventnosti te širenje i objavljivanje upisa u registar koji su proizašli iz postupaka u slučaju nesolventnosti
  • koordinacija između različitih javnih registara u koje se mora zabilježiti proglašenje nesolventnosti i tijek postupka
  • izrada popisa upravitelja u slučaju nesolventnosti koji ispunjavaju pravne i regulatorne zahtjeve; međutim, ta funkcija još nije uvedena.

Javnom registru nesolventnosti može se pristupiti na sljedećem internetskom portalu: http://www.publicidadconcursal.es/.

Svrha je Javnog registra nesolventnosti objediniti relevantne informacije proizašle iz postupaka u slučaju nesolventnosti, isključivo za potrebe informiranja i javnog objavljivanja.

¿Je li pristup registru nesolventnosti besplatan?

Pristup Javnom registru nesolventnosti besplatan je.

¿Pretraživanje registra nesolventnosti

Javni registar nesolventnosti sastoji se od četiriju odjeljaka u kojima su upisi razvrstani po stranci koja podliježe postupku u slučaju nesolventnosti, ili dužniku, kronološkim redoslijedom:

  1. Odjeljak 1. (obavijesti koje se odnose na nesolventnost) sadržava odluke koje se moraju objaviti u skladu s člankom 23. Zakona o nesolventnosti i odluke na temelju kojih se bilježi otvaranje pregovora u skladu s člankom 5.a tog zakona. Taj odjeljak sadržava i informacije o pokretanju postupaka u slučaju nesolventnosti koji se pokreću u drugoj državi članici u skladu s pravom EU-a o postupku u slučaju nesolventnosti.
  2. Odjeljak 2. (informacije sadržane u javnim registrima) obuhvaća bilješke i upise iz bilo kojeg javnog registra osoba iz članka 24. Zakona o nesolventnosti.
  3. Odjeljak 3. (izvansudski sporazumi) sadržava informacije o koracima koji se poduzimaju kako bi se sklopili izvansudski sporazumi o plaćanjima iz glave X. Zakona o nesolventnosti te informacije o sudskom odobrenju sporazumâ o refinanciranju iz četvrte dodatne odredbe Zakona o nesolventnosti.
  4. Odjeljak 4. (upravitelji u slučaju nesolventnosti i njima dodijeljeni pomoćnici) još je u izradi.

Imena nesolventnih dužnika ili upravitelja u slučaju nesolventnosti mogu se unositi pri pretraživanju: na taj se način mogu pronaći informacije koje su o njima dostupne u bilo kojem odjeljku.

Povijest registra nesolventnosti

Zakonom o nesolventnosti iz 2003. općenito nije predviđeno postojanje registra u okviru kojeg bi se pružale informacije o postupcima u slučaju nesolventnosti. To je pitanje bilo obuhvaćeno mehanizmima za objavljivanje koji su u to vrijeme bili utvrđeni u španjolskom Zakonu o trgovačkim društvima, a koji su se temeljili na objavljivanju obavijesti u dnevnim novinama koje imaju najveću nakladu u predmetnoj pokrajini. Time je sve češće dolazilo do zastoja u postupcima u slučaju nesolventnosti s obzirom na to da su se troškovi objavljivanja morali pokrivati iz nesolvencijske mase, koja često nije bila dostatna za njihovo pokriće.

Međutim, člankom 198. Zakona o nesolventnosti predviđen je javni registar u koji se upisuju slučajevi skrivljene nesolventnosti te imenovanje ili smjenjivanje upraviteljâ u slučaju nesolventnosti. Registar je proširen te mu je dan naziv „Javni registar nesolventnosti” na temelju Kraljevskog zakonodavnog dekreta br. 3/2009 od 29. ožujka 2009. o hitnim mjerama u pogledu oporezivanja, financijskih pitanja i pitanja nesolventnosti kako bi se odgovorilo na promjene u gospodarskim okolnostima. Odredba je otada nekoliko puta mijenjana, a došlo je i do izmjena drugog zakonodavstva kojim se propisuje objavljivanje određenih radnji u registru. Trenutačna pravila o provedbi članka 198. Zakona o nesolventnosti utvrđena su u Kraljevskom dekretu br. 892/2013 od 15. studenoga 2013. o Javnom registru nesolventnosti.

Druge poveznice

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.