Registri stečajev in insolventnosti

Švedska

Ta stran vsebuje informacije o švedskem registru plačilne nesposobnosti.

Sadržaj omogućio
Švedska

Kateri podatki so v švedskem registru plačilne nesposobnosti?

Švedski urad za registracijo gospodarskih družb upravlja več registrov, v katerih zbira informacije o registriranih družbah. Ta urad ne vodi enega skladnega registra o fizičnih in pravnih osebah, za katere je bil razglašen stečaj. Urad vodi register fizičnih oseb s stečajno maso, za katere je bil razglašen stečaj. Vendar se informacije o gospodarskih družbah, za katere je bil razglašen stečaj, vodijo v različnih poslovnih registrih, ki jih upravlja ta urad. Do informacij o fizičnih osebah, stečajni masi in gospodarskih družbah v registrih, ki jih upravlja švedski urad za registracijo gospodarskih družb, je mogoče dostopati iz spletnega iskalnika.

V nadaljevanju so informacije o stečaju gospodarskih družb in fizičnih oseb ter stečajni masi v različnih registrih švedskega urada za registracijo gospodarskih družb navedene kot švedski register plačilne nesposobnosti (skupaj z informacijami, dostopnimi iz spletnega iskalnika in neposredno pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb).

Register vsebuje podatke o gospodarskih družbah, fizičnih osebah in stečajni masi v različnih fazah stečaja. Na splošno vsebuje naslednje informacije:

  • datum začetka stečajnega postopka,
  • naziv pristojnega sodišča,
  • ime, naslov in registracijsko številko/osebno številko subjekta,
  • status postopka,
  • ime in naslov stečajnega upravitelja.

Register je v lasti švedskega urada za registracijo gospodarskih družb, ki ga upravlja.

V register se vnesejo samo informacije, ki jih posredujejo sodišča. Informacije se vnesejo na dan, ko jih švedski urad za registracijo gospodarskih družb prejme od sodišča. Ko se za fizično osebo razglasi stečaj, se te informacije vnesejo v poslovne registre, v katerih so lahko registrirane fizične osebe.

Ali je dostop do švedskega registra plačilne nesposobnosti brezplačen?

Informacije v švedskem registru plačilne nesposobnosti so dostopne brezplačno po telefonu pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb. V primeru prošenj za pisne informacije iz registra se v večini primerov zaračuna taksa.

Dostop do informacij o statusu stečaja gospodarskih družb iz spletnega iskalnika je brezplačen. Dodatne informacije so na voljo samo registriranim uporabnikom, ki plačajo naročnino.

Kako iskati po švedskem registru plačilne nesposobnosti

Vsak, ki želi informacije iz registra, lahko pri švedskem uradu za registracijo gospodarskih družb za to zaprosi po pošti, elektronski pošti ali telefonu. Spletni iskalnik omogoča iskanje v registru po imenu družbe, osebnem imenu, registracijski številki ali osebni številki.

Zgodovina registra plačilne nesposobnosti

Informacije v registru se vodijo pet let.

Zadnja posodobitev: 01/05/2010

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.