Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások

Belgium

Ez a szakasz a fizetésképtelenségi ügyekre vonatkozó belgiumi nyilvántartásokról nyújt tájékoztatást.

Tartalomszolgáltató:
Belgium

Mi a helyzet Belgiumban a fizetésképtelenségi nyilvántartásokat illetően?

Belgiumban különbséget kell tenni a vállalkozások (amelyek lehetnek jogi személyek vagy természetes személyek), és a vállalkozásnak nem minősülő természetes személyek (egyének) között.

 • A vállalkozásokat illetően létezik egy központi nemzeti nyilvántartás, a Központi Szolvencia Nyilvántartás (Registre Central de la Solvabilité / Centraal Register Solvabiliteit), amely olyan vállalkozásokat tartalmaz, amelyek fizetésképtelenségi eljárás, nevezetesen bírósági reorganizáció (réorganisation judiciairegerechtelijke reorganisatie), vagy csődeljárás alatt állnak https://www.regsol.be/.
 • Ami a magánszemélyeket illeti, Belgiumban létezik egy adatbázis, amely központosít a túlzottan eladósodott, azon személyekre vonatkozó bizonyos információkat, akik kollektív adósságrendezési eljárás kezdeményezése mellett döntöttek. Ezt az adatbázis Belgium Nemzeti Bankja hozta létre, azonban nem nyilvános.

Díjköteles-e a belgiumi fizetésképtelenségi nyilvántartásokba való betekintés?

Nem, a betekintés nem díjköteles.

Bizonyos iratok benyújtása, valamint az ügykezelés azonban díjköteles.

Lásd a következő hivatkozást: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol

Hogyan végezzünk keresést a belgiumi fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Az első lépés a felhasználói fiók létrehozása.

Bárki kérelmezheti a betekintést egy folyamatban lévő ügybe. Ezt a honlapon a „Folyamatban lévő ügybe történő betekintés kérelmezése” hivatkozásra való kattintással érheti el. A hozzáférési kérelmét a következők vizsgálják meg:

 • a csődgondnok (curateur/curator) − a 2018. május 1. előtt indított csődeljárások tekintetében
 • a csődbíró (juge-commissaire / rechter-commissaris) − a 2018. május 1. után indított csődeljárások tekintetében
 • a kirendelt bíró (juge déléguégedelegeerd rechter) – azon bírósági reorganizációs eljárások esetében, ahol a hozzáférést a hitelezőtől eltérő fél kérelmezte
 • az adós (vagy jogtanácsosa) – azon bírósági reorganizációs eljárások esetén, ahol a hozzáférést a hitelezőtől eltérő fél kérelmezte
 • az adós a bírósági reorganizációs vagy csődeljárásban csak a következő esetekben:
  • a kérelmet az adós jogtanácsosa nyújtja be
  • az adós kapcsolódik a kérdéses ügyhöz

   Ha egy adós sem kapcsolódik az ügyhöz, az adós jogtanácsosa által benyújtott kérelmeket a következő személyek kezelik (lásd fent is):
  • a kirendelt bíró (bírósági reorganizációs eljárások esetében)
  • a csődbíró (azon csődeljárások esetében, amelyekben az ítélet 2018. május 1. után született)
  • a csődgondnok (azon csődeljárások esetében, amelyekben az ítélet 2018. május 1. után született)

Mihelyst engedélyezték az Ön hozzáférését, e-mailt és értesítést kap. Ha megtagadják a hozzáférését, ennek okát az értesítés és az e-mail tartalmazza.

Ha hozzáférése van egy ügyhöz, és az ügyet lezérják, Ön továbbra is hozzáférhet ahhoz a RegSol archívumban.

Ha még nem kapta meg a hozzáférést egy ügyhöz, amelyet időközben lezértak, a kérelem továbbításra kerül az érintett kereskedelmi bíróság (tribunal de l’entrepriseondernemingsrechtbank) nyilvántartásához, amely hozzáférést biztosíthat Önnek azáltal, hogy felhívja Önt az archívumban lévő lezárt ügybe történő betekintésre.

A belgiumi fizetésképtelenségi nyilvántartások által lefedett időszak

A nyilvántartás minden 2018. május 1. után indított, és még nem lezárt fizetésképtelenségi eljárással – azaz folyamatban lévő csődeljárásokkal és bírósági reorganizációs eljárásokkal – kapcsolatos információt és iratot tartalmaz.

Kapcsolódó hivatkozások

RegSol

Utolsó frissítés: 04/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.