Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások

Észtország

Ez az oldal rövid áttekintést ad az Észt Köztársaság cégnyilvántartása és az Ametlikud Teadaanded [Hivatalos Közlemények] hivatalos értesítő által a fizetésképtelenséggel kapcsolatban nyújtott információkról.

Tartalomszolgáltató:
Észtország

Milyen információ áll rendelkezésre Észtországban a fizetésképtelenségről?

Észtországban nincs külön fizetésképtelenségi nyilvántartás, de a jogi és természetes személyek csődeljárásaival és adósságállományrendezési eljárásaival kapcsolatos információk elérhetők az Ametlikud Teadaanded hivatalos elektronikus értesítőben. Emellett az Észt Köztársaság cégnyilvántartása és a nonprofit szervezetek és alapítványok nyilvántartása tartalmaz a jogi személyek és önálló vállalkozók csődjével kapcsolatos információkat.

Az alábbiak példák a bíróságok és csődgondnokok által az Ametlikud Teadaanded hivatalos értesítőben megjelentetett információkra:

 • csődeljárás kezdeményezése felülvizsgálatának helye és ideje, és az eszközök elidegenítési tilalmára vonatkozó értesítés;
 • csődhelyzet megállapítására vonatkozó értesítés;
 • a hitelezők közgyűlésére vonatkozó értesítés;
 • előzetes felosztási javaslat jóváhagyására vonatkozó értesítés;
 • csődeljárás lezárására vonatkozó értesítés;
 • adósságállomány-rendezési terv jóváhagyására vonatkozó értesítés.

A közzéteendő hirdetmények teljes jegyzéke az Ametlikud Teadaanded weboldalon érhető el.

Az észt cégnyilvántartásba, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartásába – bírósági határozat alapján – a következők kerülnek bejegyzésre:

 • a csődeljárás megszüntetése csődhelyzet megállapítása nélkül;
 • csődhelyzet megállapítása a csődgondnok nevével és személyi azonosító számával együtt, valamint annak rögzítése, hogy ő képviseli a társaságot;
 • a csődhelyzet megállapításáról szóló határozat hatályon kívül helyezése, valamint annak feltüntetése, hogy a társaság folytatja tevékenységét;
 • a csődhelyzet megállapításáról szóló határozat hatályon kívül helyezése, valamint a társaság nyilvántartásból való törlése;
 • a csődeljárás befejezése és a társaság nyilvántartásból való törlése vagy a társaság tevékenységének folytatása;
 • egyezség és a teljesítési határidő, annak feltüntetésével, hogy a társaság folytatja tevékenységét;
 • az egyezség hatályon kívül helyezése és a fizetésképtelenné nyilvánításra irányuló eljárás folytatása, valamint annak rögzítése, hogy a társaságot csődgondnok képviseli;
 • az egyezség keretében biztosított teljesítési határidő lejárta és a csődgondnok tisztségének megszűnése;
 • fedezeti gondnok kijelölése a fedezett kötvényekről szóló törvény értelmében, neve, személyes azonosító kódja megjelölésével, valamint annak rögzítése, hogy a hitelintézetet képviseli az irányítás és a fedezett kötvényekkel való rendelkezés tekintetében.

Nem kerülnek be a nyilvántartásba az adósra vagy az annak képviseletére jogosult személlyel szemben megállapított, kereskedelmi vagy gazdasági tevékenység végzésére vonatkozó tilalmak adatai.

Az Észt Köztársaság cégnyilvántartása a következő adatokat tartalmazza a csődbe ment jogi személyekről:

 • a jogi személy neve;
 • nyilvántartási száma;
 • címe;
 • a csődbiztos neve;
 • az igazgatótanács tagjainak adatai;
 • a fedezeti gondnok adatai;
 • a csődhelyzetet megállapító végzés/ítélet kelte és a végzés vagy a polgári ügy száma.

Ingyenes-e a fizetésképtelenségi adatokhoz való hozzáférés?

A nyilvántartási adatok az interneten és a közjegyzői irodákban érhetők el.

Az Ametlikud Teadaanded ingyenesen hozzáférhető.

Nem számítanak fel díjat a jogi személyek, az egyéni vállalkozók, valamint a külföldi vállalkozások fióktelepei körében végzett online keresésért, a bírósági eljárásokra vonatkozó információkért és a nyilvántartási karton adataihoz való hozzáférésért. Mindazonáltal minden más keresésért – beleértve a nyilvántartási kartonokon szereplő korábbi adatokat, valamint az éves beszámolókhoz, létesítő okiratokhoz és más okiratokhoz történő hozzáférést – díjat kell fizetni. A cégnyilvántartásban szereplő számítógépes adatok használatának díját az igazságügyi miniszter rendelete határozza meg.

Díjat kell fizetni a nyilvántartási adatok és az aktákban található okiratok közjegyzői irodában való megtekintéséért is. A díjakat a közjegyzői díjakról szóló törvény határozza meg. A közjegyzőkről szóló törvény értelmében a közjegyzői kamara biztosítja a Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa és Ida-Virumaa megyék közjegyzői irodájában található nyilvános aktákhoz és vállalkozási aktákhoz való ingyenes hozzáférést.

A kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó tilalmak adatai online közzétételre kerülnek, és ingyenesen hozzáférhetők.

Hogyan keressünk fizetésképtelenségre vonatkozó információkat?

Jogi vagy természetes személy fizetésképtelenségére vonatkozó információt az Ametlikud Teadaanded-ben kereshet név vagy személyazonosító kód/nyilvántartási kód alapján, továbbá az általános keresőoldalon kulcsszavak alapján. A keresőfunkció használatával minden fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatos közzétett hirdetmény könnyen megtalálható. Amikor az eljárás véget ér, a hirdetményeket – az eljárás megszüntetésére vonatkozó hirdetmények kivételével – archiválják, és azok három évig elérhetők.

A jogi személyekre vagy önálló vállalkozókra cégnév, név vagy nyilvántartási szám alapján lehet rákeresni az elektronikus cégnyilvántartásban. A jogi személy vagy önálló vállalkozó állapota jelzi, hogy az adott természetes vagy jogi személy csődhelyzetben van-e vagy sem.

A cégnyilvántartás kapcsolódik az európai igazságügyi portál fizetésképtelenségi nyilvántartások keresőfelületéhez, amely lehetővé teszi az olyan vállalatok, hitelezők és befektetők számára, akik más tagállamban kívánnak befektetni, hogy közvetlenül egy másik ország fizetésképtelenségi nyilvántartásában végezzenek háttérellenőrzéseket. A bevezetett többnyelvű megoldás eredményeként a határon átnyúló fizetésképtelenségi információ beszerzésének folyamata átláthatóbb és maga az információ könnyebben hozzáférhető lett. Az információ ingyenesen elérhető. A portál egyszerű keresési funkciója lehetővé teszi az összes összekapcsolt fizetésképtelenségi nyilvántartásban történő keresést az adós neve alapján, továbbá rendelkezik egy részletes keresési funkcióval is, amelyben a keresési kritériumok attól függnek, hogy melyik ország nyilvántartásában történik a keresés. Észtország esetében az adós neve és személyazonosító kódja/nyilvántartási kódja alapján lehet keresni. A jövőben (várhatóan 2021-ben) az Ametlikud Teadaanded kapcsolódni fog az e-igazságügyi portálhoz, amely tartalmazza a fizetésképtelenségi eljárásoknak az (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikke szerinti közzétételével kapcsolatos összes kötelező információt.

Észtország esetében az adós neve és személyazonosító kódja/nyilvántartási kódja alapján lehet keresni.

A fizetésképtelenségi információs szolgálat története

Az észt fizetésképtelenségi szolgálat 1995. szeptember 1. óta működik.

Utolsó frissítés: 06/09/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.