Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások

Magyarország

Ez a rész rövid áttekintést ad Magyarország fizetésképtelenségi nyilvántartásáról.

Tartalomszolgáltató:
Magyarország

Mit kínál a magyar fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Magyarországon a Kormány a fizetésképtelenségi nyilvántartás megvalósítására és működtetésére az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatát jelölte ki.

A fizetésképtelenségi nyilvántartó az adatfeldolgozói, valamint az informatikai fejlesztési, technikai üzemeltetési és az adatbázis technikai biztonsági feladatokat a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el.

A fizetésképtelenségi nyilvántartás a https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/ oldalon érhető el.

A fizetésképtelenségi nyilvántartás mindazon gazdasági szereplők és civil szervezetek adatait tartalmazza, amelyekkel szemben Magyarországon fizetésképtelenségi eljárás indult.

Magyarországon a fizetésképtelenségi eljárás szabályait a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) szabályozza. A civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) csődeljárása és felszámolási eljárása tekintetében a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvényt kell alkalmazni, egyebekben pedig a Cstv. rendelkezései az irányadóak.

Ingyenes-e a magyar fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A fizetésképtelenségi nyilvántartási adatok megismeréséért díjat és költségtérítést nem kell fizetni. A betekintő előzetesen nyilatkozik arról, hogy a fizetésképtelenségi nyilvántartás lekérdezett adataiból nem képez üzleti célú értékesítésre adatbázist, és a lekérdezett adatokat ilyen célra nem használja fel.

A nyilvántartás a Cstv. 6/N. §-a alapján az alábbi adatokat tartalmazza:

 • fizetésképtelenségi eljárás megindításának időpontja;
 • a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról határozó bíróság és az ügy hivatkozási száma;
 • a megindított fizetésképtelenségi eljárás altípusa – Magyarországon csőd-, vagy felszámolási eljárás;
 • az eljárás megindítását lehetővé tevő joghatósági rendelkezéseket (fizetésképtelenségi főeljárásról, vagy másodlagos fizetésképtelenségi eljárásról van-e szó)
 • amennyiben az adós gazdasági társaság vagy jogi személy, az adós neve, nyilvántartási száma, bejegyzett székhelye, illetve - amennyiben az ettől eltérő - postai címe;
 • az eljárásban kijelölt fizetésképtelenségi szakértő (csődgondnok, felszámoló) neve, postai címe vagy e-mail címe;
 • a követelések előterjesztésének határideje, amennyiben van ilyen, illetve a határidő meghatározására szolgáló kritériumokra való utalás;
 • adott esetben a fizetésképtelenségi főeljárás befejezésének időpontja;
 • az a bíróság, amely előtt a fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó határozat az 5. cikkel összhangban megtámadható és adott esetben ennek határideje, illetve a határidő meghatározására szolgáló kritériumokra való utalás
 • az adós vagyonával összefüggő megtámadási keresetek megindítása és befejezése, az eljáró bíróság neve és az ügy száma,
 • az adós vezetői, volt vezetői, az adós jogi személy tagjai, tulajdonosai ellen a hitelezők érdekeit sértő tevékenységük miatti felelősség megállapítása iránti keresetek megindítása és befejezése, az eljáró bíróság neve és az ügy száma,
 • ha az eljárás egyszerűsített felszámolásként került lefolytatásra, ennek ténye.

Hogyan végezzünk keresést a magyar fizetésképtelenségi

A keresésre vonatkozó feltételt egy legördülő menüből kell kiválasztani. A legördülő menü alapján, a fizetésképtelenségi nyilvántartásban a következő azonosítók egyikének megadását követően van lehetőség keresésre:

 • név,
 • cégjegyzékszám/civil nyilvántartási szám,
 • eljárás ügyszáma.

A keresésre vonatkozó részletes tájékoztató a https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help oldalon érhető el.

A fizetésképtelenségi nyilvántartásból történő közvetlen tömeges adatlekérdezés illetve adatletöltés a fennálló jogszabályok alapján nem lehetséges.

Utolsó frissítés: 04/09/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.