Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások

Románia

Ebben a részben áttekintést adunk Románia fizetésképtelenségi nyilvántartásáról – a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyéről –, amelyet az igazságügyi minisztérium – Országos Cégnyilvántartási Hivatal hozott létre.

Tartalomszolgáltató:
Románia

Milyen információkat tartalmaz a romániai fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Fizetésképtelenségi eljárás Romániában

Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal által elektronikus úton közzétett Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye (Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, BPI) tartalmazza a kibocsátott idézéseket, közleményeket, összehívásról szóló értesítéseket, valamint a bíróságok és a vagyonfelügyelők/felszámolók által a fizetésképtelenség megelőzéséről és a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 85/2014. sz. törvény szerinti fizetésképtelenségi eljárások során kiadott eljárási iratokról szóló értesítéseket.

Az „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” az Országos Cégnyilvántartási Hivatal által elektronikus úton közzétett Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének egyik része, amelynek célja, hogy a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokkal összhangban közzétegye a fizetésképtelenségi bizottság határozatait és a bírósági ítéleteket, valamint azon egyéb aktusokat, amelyek közzétételét a természetes személyek fizetésképtelenségéről szóló 151/2015. sz. törvény rendelkezései előírják.

A jogi személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás:

Az általános fizetésképtelenségi eljárás a következőkre vonatkozik:

1. gazdálkodó szervezetek (mindenki, aki vállalkozást működtet), a szabad foglalkozásokat gyakorlók, valamint azon személyek kivételével, akikre a fizetésképtelenségi rendszerrel kapcsolatban különleges rendelkezések vonatkoznak.

Az egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárás a következőkre vonatkozik:

1. gazdálkodó szervezetek:

 • cégjegyzési joggal felruházott természetes személyek;
 • egyéni vállalkozások és családi vállalkozások.

2. minden olyan adós, aki megfelel a meghatározott kritériumoknak, konkrétan:

 • nem rendelkezik vagyonnal;
 • bejegyzési vagy számviteli dokumentumai nem lelhetők fel;
 • az ügyvezetője nem található;
 • székhelye már nem létezik, vagy már nem ugyanaz, mint amely a cégnyilvántartásban szerepel; nem nyújtotta be a jogszabály által előírt dokumentumokat;
 • az eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása előtt megszűnt;
 • kinyilvánította a csődeljárás megindítására vonatkozó szándékát, vagy nem jogosult bírósági reorganizáció igénybevételére.

A jogi személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárást 2014. június vége óta a fizetésképtelenség megelőzéséről és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. törvény szabályozza, amelynek rendelkezéseit a hatálybalépését követően megindított jogi eljárásokra kell alkalmazni. A 85/2014. sz. törvény hatálybalépése előtt indított jogi eljárásokra továbbra is a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2006. sz. törvény rendelkezései vonatkoznak.

A természetes személyek fizetésképtelenségéről szóló, 2018. január 1. óta hatályos 151/2015. sz. törvény rendelkezései által szabályozott, természetes személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás alkalmazandó azon természetes személy adósok esetében, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek, és akik:

 • a kérelem benyújtása előtt legalább 6 hónapja romániai lakóhellyel/tartózkodási hellyel/szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek;
 • fizetésképtelenek;
 • fennálló kötelezettségeik összege eléri a küszöbértéket (a minimálbér tizenötszörösét).

A természetes személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás típusai a következők:

 • az adósságtörlesztési terven alapuló eljárás;
 • bírósági fizetésképtelenségi eljárás az eszközök értékesítése útján;
 • egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárás.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye

Milyen információkat tartalmaz?

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye a bíróságok és a vagyonfelügyelők/felszámolók által a fizetésképtelenségi eljárások során kibocsátott minden eljárási iratot tartalmaz, vagyis az alábbiakat:

 • idézések;
 • értesítések;
 • közlemények;
 • ülésekre szóló meghívók;
 • ítéletek;
 • a törvény által előírt egyéb eljárási dokumentumok (a vagyonfelügyelő/felszámoló által kiadott jelentések, bírósági reorganizációs tervek, bejelentések).

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” című részében találhatók azok az eljárási dokumentumok, amelyek közzétételét a természetes személyek fizetésképtelenségéről szóló 151/2015. sz. törvény előírja.

Hogyan épül fel a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja?

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja a következőkhöz biztosít hozzáférést:

 • ingyenes információk;
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatalon belüli Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének Igazgatósága szervezeti felépítésével kapcsolatos információk;
 • egyes jogszabályok, a Közlönyben megadott/közzétett űrlapok, valamint eljárási dokumentumok.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének (BPI) honlapja a következő részekből áll:

 • a BPI létrehozásával kapcsolatos információk;
 • jogszabályok;
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatal és a bíróságok mellett létrehozott cégnyilvántartási hivatalok, valamint a BPI szervezeti ábrája;
 • jogi szótár (a fizetésképtelenséggel kapcsolatban);
 • a BPI-vel kapcsolatos statisztikai adatok;
 • díjak;
 • elérhetőségek.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének űrlapjai az Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljának a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét tartalmazó részében érhetők el, a következő szerkezetben:

1. A BPI szolgáltatásai:

 • „Online Fizetésképtelenségi Közlöny” (díjfizetés ellenében)
 • A „BPI adott számának összefoglalása” (ingyenes információ)
 • A „BPI-ben közzétett személyek” (ingyenes információ)

2. A BPI közzétételi tevékenységéhez kapcsolódó űrlapok:

 • A BPI-ben történő közzétételre vonatkozó online űrlapok
 • A BPI-ben történő közzétételre vonatkozó offline űrlapok

3. A BPI tájékoztatási tevékenységéhez kapcsolódó űrlapok:

 • Online űrlapok, amelyeken információ nyújtható be a BPI-hez
 • Offline űrlapok, amelyeken információ nyújtható be a BPI-hez

4. Statisztika

Ingyenes-e a romániai fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét elektronikus formátumban teszik közzé. A Közlöny elektronikus változata a következő weboldalon érhető el:

A BPI által nyújtott egyes szolgáltatásokhoz különböző feltételek mellett lehet hozzáférni:

 • a felhasználók ingyenesen és regisztráció nélkül hozzáférhetnek a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének hivatalos honlapjához;
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljához való hozzáféréshez felhasználói regisztráció szükséges;
 • az Online Fizetésképtelenségi Közlönyhöz történő hozzáférés felhasználói regisztráció, valamint előfizetési díj megfizetése után lehetséges;
 • a „BPI adott számának összefoglalásához” és a „BPI-ben közzétett személyekhez” való hozzáférés ingyenes, ahhoz csupán felhasználói regisztráció szükséges;
 • a szolgáltatásokhoz való hozzáférés: a „BPI-ben közzétett személyek” szolgáltatáshoz és az „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” című részhez hitelesítés szükséges; ezek a szolgáltatások az adósok, a hitelezők, a vagyonfelügyelők és a felszámolók számára ingyenesen elérhetők (minden olyan fizetésképtelenségi ügyben, amelyben ilyen minőségben járnak el), a fizetésképtelenségi bizottságok és a bíróságok pedig minden fizetésképtelenségi ügyhöz ingyenesen hozzáférhetnek.

Hogyan keressünk a romániai fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Az Online Fizetésképtelenségi Közlönyben a következők alapján végezhető keresés: a BPI-kiadás száma és megjelenésének éve, a BPI-ben közzétett személy neve, adóazonosító száma, a cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, valamint a BPI közzétételének időintervalluma. Az előfizetési díj megfizetése után a felhasználók hozzáférhetnek a BPI azon számaihoz, amelyek az eljárási iratok teljes szövegét tartalmazzák.

A „BPI adott számának összefoglalásában” a BPI-szám sorszáma és dátuma alapján lehet keresni. A következő információk férhetők hozzá díjmentesen:

 • a Közlönyben közzétett eljárási iratok típusa (például idézések, a fizetésképtelenségi eljárás megindításának elrendelése, értesítés a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról, a hitelezők összehívása, a tevékenységről szóló jelentés, reorganizációs terv, a csődeljárás megindításának elrendelése, értesítés a csődeljárás megindításáról, vagyonfelosztási terv, zárójelentés, a fizetésképtelenségi eljárás befejezésének elrendelése stb.);
 • a BPI-ben közzétett személy neve;
 • az a megye, amelynek a területén található a BPI-ben közzétett jogi személy székhelye;
 • adóazonosító kód;
 • a nyilvántartásba való bejegyzés száma.

A „BPI-ben közzétett személyek” között a következők alapján lehet keresni: a BPI-kiadás száma és megjelenésének éve, az adós neve, adóazonosító szám, a cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, valamint a BPI közzétételének időintervalluma. A következő információk férhetők hozzá díjmentesen:

 • név;
 • adóazonosító kód;
 • a BPI-ben közzétett személyek regisztrációs száma;
 • az a megye, amelynek a területén található a BPI-ben közzétett jogi személy székhelye;
 • a fizetésképtelenségi ügy száma és azon bíróság neve, ahol az ügyet iktatták;
 • azon közlönyök száma/éve, amelyekben az eljárási dokumentumok megjelentek;
 • a fizetésképtelenségi eljárás típusa;
 • adott esetben a fizetésképtelenségi eljárás megindítását követően kitűzött első bírósági időpont.

Az „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” című részen belül a „BPI-ben közzétett személyek” szolgáltatás tekintetében a következők alapján végezhető keresés: az adós vezetékneve, keresztneve, személyi azonosító száma, születési ideje és helye, a BPI-kiadás száma és megjelenésének éve, a fizetésképtelenségi ügyirat száma, közzétételi időintervallum. A következő információk érhetők el:

 • a természetes személy adós vezetékneve és keresztneve;
 • az adós személyi azonosító száma;
 • az adós címe;
 • az eljárás vagyonfelügyelőjének/felszámolójának azonosító adatai és címe;
 • a közzétett eljárási iratok – név, szám és dátum, bíróság/fizetésképtelenségi bizottság, a közlöny száma és dátuma, a fizetésképtelenségi eljárás típusa.

A BPI „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” című részében a következők alapján végezhető keresés: az adós vezetékneve, keresztneve, személyi azonosító száma, születési ideje és helye, a BPI-kiadás száma és megjelenésének éve, a fizetésképtelenségi ügyirat száma, közzétételi időintervallum. Ebben a részben elérhetők azok a számok, amelyek tartalmazzák az eljárási iratokat.

A romániai fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét 2006-ban hozták létre a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 86/2006. sz. törvény alapján.

Az „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” című rész 2018 óta szerepel a BPI-ben.

A romániai Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének fő célkitűzése az idézéseket, közleményeket, összehívásról szóló értesítéseket tartalmazó, valamint az eljárási iratok közlésére szolgáló elektronikus rendszer folyamatos optimalizálása.

A romániai fizetésképtelenségi nyilvántartás előnyei

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének megjelentetése nyilvánvaló előnyökkel jár:

 • felgyorsítja a fizetésképtelenségi eljárást, valamint leegyszerűsíti az idézések, az összehívásról szóló értesítések, az egyéb értesítések, valamint a bíróságok és vagyonfelügyelők/felszámolók által kibocsátott egyéb eljárási iratok közlését, ezáltal létrehozva egy elektronikus kommunikációs eljárást;
 • egységesíti és szabványosítja a bíróságok és a vagyonfelügyelők/felszámolók által kiadott eljárási iratokat;
 • hozzájárul a bíróságok és a vagyonfelügyelők/felszámolók által kiadott eljárási iratok (azaz az idézések, közlemények, bírósági határozatok, összehívásról szóló értesítések, egyéb értesítések, jelentések, reorganizációs tervek) országos adatbázisának kialakításához;
 • elősegíti a fizetésképtelenség megelőzéséről és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. törvény alapján kiadott fizetésképtelenségi értesítéseknek a cégnyilvántartásba/más nyilvántartásokba történő gyors bejegyzését;
 • az érdekeltek számára hozzáférést biztosít a bíróságok és a vagyonfelügyelők/felszámolók által kiadott eljárási iratokhoz.

Kapcsolódó internetes oldalak

Románia Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének hivatalos honlapja

A romániai Cégnyilvántartás hivatalos weboldala

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyében található „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” című rész

Románia Országos Cégnyilvántartási Hivatalának e-szolgáltatási portálja

Utolsó frissítés: 25/04/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.