Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások

Románia

Ebben a részben áttekintést adunk Románia fizetésképtelenségi nyilvántartásáról – a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyéről –, amelyet az igazságügyi minisztérium – Országos Cégnyilvántartási Hivatal hozott létre.

Tartalomszolgáltató:
Románia

Milyen információkat tartalmaz a romániai fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Fizetésképtelenségi eljárás Romániában

Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal által közzétett Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye (Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, BPI) tartalmazza a kibocsátott idézéseket, közleményeket, összehívásról szóló értesítéseket, valamint a bíróságok és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által a fizetésképtelenség megelőzéséről és a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 85/2014. törvény szerinti fizetésképtelenségi eljárások során kiadott eljárási iratokról szóló tájékoztatásokat.

Az általános fizetésképtelenségi eljárás a következőkre vonatkozik:

1. gazdálkodó szervezetek (mindenki, aki vállalkozást működtet), a szabad foglalkozásokat gyakorlók, valamint azon személyek kivételével, akikre a fizetésképtelenségi rendszerrel kapcsolatban különleges rendelkezések vonatkoznak.

Az egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárás a következőkre vonatkozik:

1. gazdálkodó szervezetek:

 • cégjegyzési joggal felruházott természetes személyek,
 • egyéni vállalkozások és családi vállalkozások.

2. minden olyan adós, aki megfelel a meghatározott kritériumoknak, konkrétan:

 • nem rendelkezik vagyonnal,
 • bejegyzési vagy számviteli dokumentumai nem lelhetők fel,
 • az ügyvezetője nem található,
 • székhelye már nem létezik, vagy már nem ugyanaz, mint amely a cégnyilvántartásban szerepel; nem nyújtotta be a jogszabály által előírt dokumentumokat,
 • az eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása előtt megszűnt,
 • kinyilvánította a csődeljárás megindítására vonatkozó szándékát, vagy nem jogosult bírósági reorganizáció igénybevételére.

A fizetésképtelenségi eljárást 2014. június vége óta a fizetésképtelenség megelőzéséről és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. törvény szabályozza, amelynek rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított jogi eljárásokra kell alkalmazni. A 85/2014. sz. törvény hatálybalépése előtt indított jogi eljárásokra továbbra is a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2006. sz. törvény rendelkezései vonatkoznak.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye

Milyen információkat tartalmaz?

Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye a bíróságok és csődbiztosok/felszámolóbiztosok által a fizetésképtelenségi eljárások során kibocsátott minden eljárási iratot tartalmaz, vagyis az alábbiakat:

 • idézések,
 • közlemények,
 • értesítések,
 • összehívásról szóló értesítések,
 • bírósági határozatok,
 • a törvény által előírt egyéb eljárási iratok (a csődbiztos/felszámolóbiztos által kiadott jelentések, bírósági reorganizációs tervek, bejelentések).

Hogyan épül fel a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja?

Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja a következőkhöz biztosít hozzáférést:

 • ingyenes információk,
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatalon belüli Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének Igazgatósága szervezeti felépítésével kapcsolatos információk,
 • egyes jogszabályok, űrlapok, és eljárási iratok.

Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének (BPI) honlapja a következő részekből áll:

 • a BPI létrehozásával kapcsolatos információk,
 • jogszabályok,
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatal és a bíróságok mellett létrehozott cégnyilvántartási hivatalok, valamint a BPI szervezeti ábrája,
 • jogi szótár (a fizetésképtelenséggel kapcsolatban),
 • a BPI-vel kapcsolatos statisztikai adatok,
 • intézményközi kapcsolatok,
 • elérhetőségek.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének űrlapjai az Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljának a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét tartalmazó részében érhetők el, a következő szerkezetben:

1. A BPI szolgáltatásai:

 • „Online Fizetésképtelenségi Közlöny” (díjfizetés ellenében)
 • A „BPI adott számának összefoglalása” (ingyenes információ)
 • A „BPI-ben közzétett személyek” (ingyenes információ)

2. A BPI közzétételi tevékenységéhez kapcsolódó űrlapok:

 • A BPI-ben történő közzétételre vonatkozó online űrlapok
 • BPI offline űrlapok

3. A BPI információterjesztési tevékenységéhez kapcsolódó űrlapok:

 • BPI információszolgáltatásra vonatkozó online űrlapok
 • BPI offline űrlapok

4. Statisztikai adatok

Ingyenes-e a romániai fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét elektronikus formátumban teszik közzé. A közlöny elektronikus változata a következő weboldalon érhető el:

A BPI által nyújtott egyes szolgáltatásokhoz különböző feltételek mellett lehet hozzáférni:

 • a felhasználók ingyenesen és regisztráció nélkül hozzáférhetnek a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének hivatalos honlapjához,
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljához való hozzáféréshez felhasználói regisztráció szükséges,
 • az Online Fizetésképtelenségi Közlönyhöz történő hozzáférés felhasználói regisztráció, valamint előfizetési díj megfizetése után lehetséges,
 • a „BPI adott számának összefoglalásához” és a „BPI-ben közzétett személyekhez” való hozzáférés ingyenes, ahhoz csupán felhasználói regisztráció szükséges.

Hogyan keressünk a romániai fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Az Online Fizetésképtelenségi Közlönyben a következők alapján végezhető keresés: a BPI adott száma közzétételének sorszáma és éve, az adós neve, adóazonosító kód, a cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, valamint a BPI közzétételének időintervalluma. Az előfizetési díj megfizetése után a felhasználók hozzáférhetnek a BPI azon számaihoz, amelyek az eljárási iratok teljes szövegét tartalmazzák.

A „BPI adott számának összefoglalásában” a BPI-szám sorszáma és dátuma alapján lehet keresni. A következő információk férhetők hozzá díjmentesen:

 • a Közlönyben közzétett eljárási iratok típusa (például idézések, a fizetésképtelenségi eljárás megindításának elrendelése, értesítés a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról, a hitelezők összehívása, a tevékenységről szóló jelentés, reorganizációs terv, a csődeljárás megindításának elrendelése, értesítés a csődeljárás megindításáról, vagyonfelosztási terv, zárójelentés, a fizetésképtelenségi eljárás befejezésének elrendelése stb.),
 • az eljárási iratokban említett személyek neve,
 • az adott személy bejegyzett irodája szerinti megye,
 • adóazonosító kód,
 • a nyilvántartásba való bejegyzés száma.

A „BPI-ben közzétett személyek” között a következők alapján lehet keresni: a BPI adott száma közzétételének sorszáma és éve, az adós neve, adóazonosító kód, a cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, valamint a BPI közzétételének időintervalluma. A következő információk férhetők hozzá díjmentesen:

 • név,
 • adóazonosító kód,
 • az eljárási iratokban említett személyek nyilvántartásba vételi száma,
 • az adott személy bejegyzett irodája szerinti megye,
 • a fizetésképtelenségi ügy száma és azon bíróság neve, ahol az ügyet iktatták,
 • azon közlönyök száma, amelyekben az e személyeket említő eljárási iratok szerepelnek;
 • az eljárás típusa,
 • az eljárás megindítását követően meghatározott első bírósági időpont, amennyiben releváns.

A romániai fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét 2006-ban hozták létre a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 86/2006. sz. törvény alapján.

A romániai Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének fő célkitűzése az idézéseket, közleményeket, összehívásról szóló értesítéseket tartalmazó, valamint az eljárási iratok közlésére szolgáló elektronikus rendszer folyamatos optimalizálása.

A romániai fizetésképtelenségi nyilvántartás előnyei

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének megjelentetése nyilvánvaló előnyökkel jár:

 • felgyorsítja a fizetésképtelenségi eljárást, valamint – a közlésre vonatkozó elektronikus eljárás létrehozásával – leegyszerűsíti az idézések, összehívásról szóló értesítések, egyéb értesítések, valamint a bíróságok és csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kibocsátott egyéb eljárási iratok közlését,
 • egységesíti és szabványosítja a bíróságok és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kibocsátott eljárási iratokat,
 • hozzájárul a bíróságok és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kibocsátott eljárási iratok országos adatbázisának kialakításához (például: idézések, közlemények, bírósági határozatok, összehívásról szóló értesítések, egyéb értesítések, jelentések, reorganizációs tervek),
 • megkönnyíti a fizetésképtelenség megelőzéséről és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. törvény alapján kibocsátott értesítéseknek a cégnyilvántartásba/más nyilvántartásokba történő gyors bejegyzését,
 • az érdekeltek számára hozzáférést biztosít a bíróságok és a csődbiztosok/felszámolóbiztosok által kibocsátott eljárási iratokhoz.

Kapcsolódó internetes oldalak

Románia Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének hivatalos honlapja

A romániai Cégnyilvántartás hivatalos weboldala

Románia Országos Cégnyilvántartási Hivatalának e-szolgáltatási portálja

Utolsó frissítés: 06/07/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.