Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások

Szlovénia

Ez a szakasz a szlovén fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt áttekintést. A szlovén fizetésképtelenségi eljárás közzétételéről és a felülvizsgálatáról bővebb információ online elérhető.

Tartalomszolgáltató:
Szlovénia

Mit kínál a szlovén fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Az e-INSOLV adatbázis áttekintést nyújt a fizetésképtelenségi eljárásokról. A következő információk elérhetők rajta:

 • a fizetésképtelen adós azonosító adatai,
 • az eljáró bíróság és az ügyszám,
 • eljárást lefolytató tisztviselő azonosító adatai,
 • az eljárás megindulásának időpontja, a követelések benyújtására nyitva álló határidő, és az eljárás során lezajlott eljárási cselekmények adatai,
 • csődeljárás esetén a csődvagyon értékére és a hitelezők kielégítési arányára vonatkozó adatok,

Az e-Publications hozzáférést biztosít:

 • a bíróság által hozott döntések (egyes számban: sklep; többes számban: sklepi) a fizetésképtelenségi eljárást illetően, kivéve: a rendszeres járandóságok behajtására, a pénzeszközök a rendszeres járandóságok megszüntetésére vagy további behajtására vagy a pénzeszközök elkobzására vonatkozó határozatok;

 • az eljárást megindító értesítések, a tárgyalás kitűzéséről szóló értesítés, valamint a bíróság által jogszabály alapján kiadott más értesítés vagy felhívás;
 • a hitelezői választmány valamennyi tárgyalásának és ülésének jegyzőkönyve;
 • az eljárást lefolytató tisztviselő jelentése és a csatolt okiratok;
 • kényszeregyezség esetén a fizetésképtelen adós jelentései és a csatolt iratok;
 • az elfogadott követelések jegyzéke;
 • az eljárásban részt vevő felek beadványai és más olyan bírósági iratok, amelyek közzététele előírás;
 • csődeljárásban az árverési felhívás és a csődvagyonra vonatkozó ajánlattételi felhívás.

Emellett az e-Publications adatbázisban a fizetésképtelenségi eljárások során eljáró tisztviselők (seznam upraviteljev) teljes listája is megtalálható.   A listákat naponta frissítik.

Mindkét adatbázis az AJPESa Szlovén Köztársaság közhitelű nyilvántartásokat vezető és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó hivatala (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) tulajdonában áll, és a nyilvántartásokat is ez a szerv vezeti.

Ingyenes-e a szlovén fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Igen, a nyilvántartás ingyenesen hozzáférhető. Az eléréshez azonban regisztrálni kell az AJPES oldalán, továbbá felhasználónevet és jelszót kell igényelni.

Hogyan végezzünk keresést a szlovéniai fizetésképtelenségi nyilvántartásban

Mindkét adatbázis – a keresőprogramok is – teljes egészében szlovén nyelvűek. Lehetséges a fizetésképtelenségi eljárások adataiban és iratanyagaiban a jogi személyekre és egyéni vállalkozókra való keresés az összes elérhető keresési feltétel használatával, a természetes személyek (akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak) esetében azonban csak meghatározott adatok alapján lehet keresni a személyes adatok védelmének érdekében.

Aze-Publications adatbázisban a fizetésképtelenségi eljárásokkal összefüggésben közzétett dokumentumokra lehet keresni. A közzétett dokumentumok az alábbi szempontok szerint kereshetők:

 • az adós típusa (jogi személy, természetes személy stb.)
 • az eljárás típusa (csődeljárás, kényszeregyezség stb.)
 • a dokumentum típusa,
 • az adós (keresni lehet cégnévre, adószámra vagy cégjegyzékszámra)
 • a társaság jogi formája (nyilvános részvénytársaság, zártkörűen működő részvénytársaság …)
 • ügyszám,
 • bíróság,
 • az eljárási cselekmény vagy a dokumentum közzétételének napja.

  Az eredmények a közzététel napja szerinti sorrendben jelennek meg.

Az e-INSOLV honlapon a következő információk alapján lehet keresni a fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozóan:

 • Sorszám,
 • Adós (vezeték- és keresztnév vagy cégnév, azonosító szám, cím, születési dátum)

A szlovén fizetésképtelenségi nyilvántartás története

2008. október 1-jétől vezetik a nyilvántartást. Azelőtt a közérdekű értesítéseket, a fizetésképtelenségi eljárások kezdő időpontját és egyéb információkat a Szlovák Köztársaság Hivatalos Lapjában (Uradni list Republike Slovenije; UL RS) tették közzé.

Kapcsolódó linkek

Fizetésképtelenségi nyilvántartás

Utolsó frissítés: 23/03/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.