Csőd- és fizetésképtelenségi nyilvántartások

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

A spanyol fizetésképtelenségi nyilvántartás

A fizetésképtelenségre és a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó nyilvános információk az átláthatóság és a jogbiztonság lényeges elemét képezik. Spanyolországban ezt az állami fizetésképtelenségi nyilvántartás (Registro Público Concursal) biztosítja, amelyet a fizetésképtelenségi törvény 198. cikke szabályoz. Ezt a törvényt a 2013. november 15-i 892/2013. sz. királyi rendelet hajtotta végre, amelynek alapján az állami fizetésképtelenségi nyilvántartást az igazságügyi minisztériumhoz tartozó Nyilvántartások Szövetsége (Colegio de Registradores) kezeli.

Az állami fizetésképtelenségi nyilvántartásnak három célja van:

  • a fizetésképtelenségi törvény alapján hozott határozatok és aktusok, valamint a fizetésképtelenségi eljárás következtében létrejövő nyilvántartási bejegyzések terjesztése és közzététele,
  • azon különböző állami nyilvántartások közötti koordináció, amelyekben a fizetésképtelenné nyilvánítást és az eljárás menetét rögzíteni kell,
  • a jogi és szabályozási követelményeknek megfelelő felszámolóbiztosok listájának létrehozása. Ezt a funkciót azonban még nem valósították meg.

Az állami fizetésképtelenségi nyilvántartás a következő internetes portálon érhető el: http://www.publicidadconcursal.es/.

Az állami fizetésképtelenségi nyilvántartás arra szolgál, hogy – tisztán tájékoztatási és nyilvános közzétételi célból – egy helyen összefogja a fizetésképtelenségi eljárások során létrejövő releváns információkat.

Ingyenes-e a fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Az állami fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.

Keresés a fizetésképtelenségi nyilvántartásban

Az állami fizetésképtelenségi nyilvántartás négy részre tagolódik, ezeken belül pedig a bejegyzések a fizetésképtelenségi eljárás alatt álló fél vagy adós szerint, időrendben jelennek meg:

  1. 1. rész (fizetésképtelenségi értesítések): ez a rész azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeket a fizetésképtelenségi törvény 23. cikke alapján közzé kell tenni, valamint e törvény 5bis. cikke szerint a tárgyalások megnyitását megállapító határozatokat. Ezenkívül a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós jogszabálynak megfelelően a más tagállamban indított fizetésképtelenségi eljárások megindítására vonatkozó információkat is tartalmaz.
  2. 2. rész (az állami nyilvántartásokban szereplő információk): a személyek valamely, a fizetésképtelenségi törvény 24. cikkében említett állami nyilvántartásába tett feljegyzéseket és bejegyzéseket tartalmazza.
  3. 3. rész (bíróságon kívüli megállapodások): a fizetésképtelenségi törvény X. címe szerinti, a kifizetésekre vonatkozó bíróságon kívüli megállapodás elérése érdekében tett lépésekre vonatkozó információkat, valamint a refinanszírozási megállapodások – fizetésképtelenségi törvény negyedik kiegészítő rendelkezése szerinti – bírósági jóváhagyására vonatkozó információkat tartalmaz.
  4. 4. rész (felszámolóbiztosok és megbízott asszisztenseik – létrehozás és fejlesztés alatt).

A keresésben megadható a fizetésképtelen adós vagy a felszámolóbiztos neve: ennek alapján megtalálhatóak a bármelyik részben bármelyikükre vonatkozóan rendelkezésre álló információk.

A fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A 2003. évi fizetésképtelenségi törvény nem rendelkezett olyan nyilvántartásról, amely általában véve a fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó információkat tartalmazott volna. A kérdésre a spanyol társasági jogban a közzétételre vonatkozóan akkoriban rögzített szabályok vonatkoztak; e szabályok azon alapultak, hogy a hirdetményeket a szóban forgó tartomány legnagyobb példányszámú napilapjában kellett közzétenni. Ez egyre gyakrabban azt jelentette, hogy az eljárás leállt, mivel a közzététel költségeit a fizetésképtelenségi eljárás alá vont vagyonból kellett fizetni, amely ezt nem mindig tudta fedezni.

A fizetésképtelenségi törvény 198. cikke rendelkezett a felróható fizetésképtelenség eseteinek, valamint a felszámolóbiztosok kinevezésének vagy kizárásának állami nyilvántartásáról. E nyilvántartást a változó gazdasági helyzet kezelésére irányuló, az adózással, pénzügyi és fizetésképtelenségi kérdésekkel kapcsolatos sürgős intézkedésekről szóló 2009. március 29-i 3/2009. sz. királyi törvényerejű rendelet kibővítette és nevezte el állami fizetésképtelenségi nyilvántartásnak. E rendelkezés azóta több alkalommal módosult, és voltak a – bizonyos lépéseknek a nyilvántartáson keresztül történő közzétételét elrendelő – más jogszabályokat érintő változások is. A fizetésképtelenségi törvény 198. cikkét végrehajtó jelenlegi szabályokat az állami fizetésképtelenségi nyilvántartásról szóló, 2013. november 15-i 892/2013. sz. királyi rendelet tartalmazza.

Kapcsolódó internetes oldalak

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Utolsó frissítés: 26/02/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.