Bankruptcy and insolvency registers

All EU member countries have insolvency and bankruptcy registers for which you can find information. These registers are in the process of being connected and becoming searchable from a central point.

The registers record, analyse and store insolvency information and make it available to the public, albeit in different forms, depending on the country:

 • countries with dedicated registers – publish information on all stages of the insolvency proceedings and the parties to the proceedings.
 • countries using other registers – the situation is more diverse. Some only publish the name and the status of a company, others include information on all stages of the proceedings.Information on national registers

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.


One-stop search

Use the link below to search – in any official EU language – national insolvency registers for:

 • information and documents on insolvency proceedings
 • documents relating to debtors

Search national registers

The information and documents you can find in these registers should be available for free.

Currently not all EU countries are available via this service. This should be rectified by mid-2019 which is the deadline set by the revised Insolvency Regulation to establish the EU-wide interconnection of national insolvency registers through the European e-Justice Portal. This future system of interconnection will contain in a harmonised way a predefined set of information ("mandatory information") on insolvency proceedings wherever they are opened in the EU.

Related links

Insolvency

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Belgium

Ez a szakasz a fizetésképtelenségi ügyekre vonatkozó belgiumi nyilvántartásokról nyújt tájékoztatást.

Mi a helyzet Belgiumban a fizetésképtelenségi nyilvántartásokat illetően?

Belgiumban nincs központi nemzeti fizetésképtelenségi nyilvántartás. Vannak azonban különböző hatóságok, amelyek információkat gyűjtenek a vállalkozásokról és a magánszemélyekről.

 • A vállalkozásokat és a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyeket illetően a társaságok belgiumi adatbázisa (Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) olyan nyilvántartás, amely a vállalkozások és a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyek összes azonosító adatát, valamint jogi helyzetét (különösen a csődöt) mutatja. A vállalkozások jogi helyzetére vonatkozó információk jelenleg a nyilvánosság számára nem elérhetőek. A csőddel és a bírósági reorganizációval kapcsolatos ítéleteket ugyanakkor közzéteszik a A link új ablakot nyit megbelga hivatalos közlönyben, amely online elérhető.
 • Ami a magánszemélyeket illeti, Belgiumban létezik egy adatbázis, amely központosít a túlzottan eladósodott, azon személyekre vonatkozó bizonyos információkat, akik kollektív adósságrendezési eljárás kezdeményezése mellett döntöttek. Ezt az adatbázis Belgium Nemzeti Bankja hozta létre, azonban nem nyilvános.

Díjköteles-e a belgiumi fizetésképtelenségi nyilvántartásokba való betekintés?

Nem, a belga hivatalos közlöny adatbázisához való hozzáférés ingyenes.

Hogyan végezzünk keresést a belgiumi fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

A belga hivatalos közlönyben a csőddel és a bírósági reorganizációval kapcsolatos ítéleteket lehet keresni.

A belgiumi fizetésképtelenségi nyilvántartások által lefedett időszak

A belga hivatalos közlönyben 1983. január 1-jétől érhetők el a vállalkozások adatai, az internetcímek pedig az 1997. június 1-jét követő kiadványokhoz állnak rendelkezésre.

A belga hivatalos közlönyben elérhetőek az egyesületek által 2003. július 1-jét követően közzétett dokumentumok is.

Kapcsolódó internetes oldalak

A link új ablakot nyit megSzövetségi Igazságügyi Közszolgálat

Utolsó frissítés: 10/07/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Bulgária

Ez az oldal a bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt rövid áttekintést.

Mit kínál a bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartás?

A bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartás három részből áll:

 1. A link új ablakot nyit megA csődgondnokok jegyzéke – a bolgár igazságügyi minisztérium honlapján keresztül érhető el.
 2. Az értékesítési és árverési közlöny – teljes mértékben elérhető a bolgár gazdasági minisztérium honlapján keresztül.
 3. A fizetésképtelenségi eljárások nyilvántartása – egy központi adatbázisban.

Ingyenes-e a bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.

Hogyan végezzünk keresést a bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

A link új ablakot nyit megcsődgondnok neve alapján lehet keresést végezni a honlapon.

Hogyan lehet értékesítés alapján keresni?

Az értékesítési és árverési közlöny a bolgár gazdasági minisztérium honlapján található.

A bolgár fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A rendszert 2009-ben hozták létre, a „Fizetésképtelenségi nyilvántartások átláthatósága és hatékonysága” elnevezésű projekt részeként (a K09-15-5-C/9.10.2009. sz. támogatási megállapodás keretében végrehajtott, „Az adminisztratív kapacitás fejlesztése” operatív program „Átlátható és hatékony igazságügyi rendszer” elnevezésű 1.5 alprioritása keretében). A projektet az Európai Szociális Alap és a Bolgár Köztársaság állami költségvetése finanszírozta.

Utolsó frissítés: 10/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Csehország

Ez a rész a Cseh Köztársaság fizetésképtelenségi nyilvántartását mutatja be röviden.

Mit kínál a cseh fizetésképtelenségi nyilvántartás?

A A link új ablakot nyit megCseh Köztársaság fizetésképtelenségi nyilvántartása a A link új ablakot nyit megCseh Igazságügyi Minisztérium kezelésében áll.

Ingyenes-e a cseh fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.

Hogyan végezzünk keresést a cseh fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Az összetett keresőeszköz segítségével a nyilvántartásban lévő dokumentumok teljes tartalma elérhető PDF-formátumban.

A cseh fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A nyilvántartás 2008. január 1-jétől kezdődően tartalmaz adatokat.

Utolsó frissítés: 15/06/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Dánia

Dánia nem vezet fizetésképtelenségi nyilvántartást.

Utolsó frissítés: 07/08/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Németország

Ez az oldal a németországi fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt rövid áttekintést.

Német fizetésképtelenségi nyilvántartás

A link új ablakot nyit megnémet fizetésképtelenségi nyilvántartás a fizetésképtelenségről szóló rendelet (Insolvenzordnung) 9. §-ának megfelelően hozzáférést biztosít az összes németországi fizetésképtelenségi bíróság fizetésképtelenséggel kapcsolatos hirdetményéhez (Insolvenzbekanntmachungen). Ezek az információk jogilag kötelezőek és a nyilvánosság számára hozzáférhetőek.

A nyilvántartást a Szövetség és a Land-ok adatfeldolgozásért és az igazságszolgáltatás ésszerűsítéséért felelős közös bizottsága működteti és tartja fenn, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány Igazságügyi Minisztériuma útján.

Ingyenes-e a német fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Igen.

Hogyan végezzünk keresést a német fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

A fizetésképtelenségi nyilvántartás csak a A link új ablakot nyit megnémet fizetésképtelenségi nyilvántartás honlapján érhető el. Szükség esetén a honlapon található a keresésre vonatkozó útmutatás. Az információk csak német nyelven állnak rendelkezésre. Felhívjuk figyelmét, hogy a német fizetésképtelenségi bíróságok adatai között csak a közzététel első napját követő első két hétben végezhető korlátozás nélküli keresés. Ezután a fizetésképtelenségi bíróság székhelye, valamint a következő adatok legalább egyike szerint kell a keresést végezni: a személy vagy cég neve; az adós bejegyzett székhelye (Sitz) vagy szokásos tartózkodási helye (Wohnsitz); ügyszám; vagy a fizetésképtelenségi bíróság, a nyilvántartás típusa, és a nyilvántartási szám.

A német fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A fizetésképtelenségi nyilvántartás weboldala 2002. április 1. óta nyújt tájékoztatást a fizetésképtelenségi ügyekkel kapcsolatban. A weboldalon részletes tájékoztatás található a rendelkezésre álló adatokkal érintett időszakokra és eljárásokra vonatkozóan.

Olyan ügyek szerepelnek benne, amelyekben a fizetésképtelenségi eljárás még nem ért véget. Az adatokat legkésőbb hat hónappal az eljárás befejezése után törlik.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megNémet fizetésképtelenségi nyilvántartás

Utolsó frissítés: 05/11/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Észtország

Ez az oldal rövid áttekintést ad az Észt Köztársaság cégnyilvántartása és az Ametlikud Teadaanded [Hivatalos Közlemények] hivatalos értesítő által a fizetésképtelenséggel kapcsolatban nyújtott információkról.

Milyen információ áll rendelkezésre Észtországban a fizetésképtelenségről?

Észtországban nincs külön fizetésképtelenségi nyilvántartás, de a jogi és természetes személyek csődeljárásaival és adósságállományrendezési eljárásaival kapcsolatos információk elérhetők az A link új ablakot nyit megAmetlikud Teadaanded hivatalos elektronikus értesítőben. Emellett az A link új ablakot nyit megÉszt Köztársaság cégnyilvántartása és a nonprofit szervezetek és alapítványok nyilvántartása tartalmaz a jogi személyek és önálló vállalkozók csődjével kapcsolatos információkat.

Az alábbiak példák a bíróságok és csődgondnokok által az Ametlikud Teadaanded hivatalos értesítőben megjelentetett információkra:

 • csődeljárás kezdeményezése felülvizsgálatának helye és ideje, és az eszközök elidegenítési tilalmára vonatkozó értesítés;
 • csődhelyzet megállapítására vonatkozó értesítés;
 • a hitelezők közgyűlésére vonatkozó értesítés;
 • előzetes felosztási javaslat jóváhagyására vonatkozó értesítés;
 • csődeljárás lezárására vonatkozó értesítés;
 • adósságállomány-rendezési terv jóváhagyására vonatkozó értesítés.

A közzéteendő hirdetmények teljes jegyzéke az Ametlikud Teadaanded A link új ablakot nyit megweboldalon érhető el.

Az észt cégnyilvántartásba, valamint a nonprofit egyesületek és alapítványok nyilvántartásába – bírósági határozat alapján – a következők kerülnek bejegyzésre:

 • a csődeljárás megszüntetése csődhelyzet megállapítása nélkül;
 • csődhelyzet megállapítása a csődgondnok nevével és személyi azonosító számával együtt, valamint annak rögzítése, hogy ő képviseli a társaságot;
 • a csődhelyzet megállapításáról szóló határozat hatályon kívül helyezése, valamint annak feltüntetése, hogy a társaság folytatja tevékenységét;
 • a csődhelyzet megállapításáról szóló határozat hatályon kívül helyezése, valamint a társaság nyilvántartásból való törlése;
 • a csődeljárás befejezése és a társaság nyilvántartásból való törlése vagy a társaság tevékenységének folytatása;
 • egyezség és a teljesítési határidő, annak feltüntetésével, hogy a társaság folytatja tevékenységét;
 • az egyezség hatályon kívül helyezése és a fizetésképtelenné nyilvánításra irányuló eljárás folytatása, valamint annak rögzítése, hogy a társaságot csődgondnok képviseli;
 • az egyezség keretében biztosított teljesítési határidő lejárta és a csődgondnok tisztségének megszűnése;
 • fedezeti gondnok kijelölése a fedezett kötvényekről szóló törvény értelmében, neve, személyes azonosító kódja megjelölésével, valamint annak rögzítése, hogy a hitelintézetet képviseli az irányítás és a fedezett kötvényekkel való rendelkezés tekintetében.

Nem kerülnek be a nyilvántartásba az adósra vagy az annak képviseletére jogosult személlyel szemben megállapított, kereskedelmi vagy gazdasági tevékenység végzésére vonatkozó tilalmak adatai.

Az Észt Köztársaság cégnyilvántartása a következő adatokat tartalmazza a csődbe ment jogi személyekről:

 • a jogi személy neve;
 • nyilvántartási száma;
 • címe;
 • a csődbiztos neve;
 • az igazgatótanács tagjainak adatai;
 • a fedezeti gondnok adatai;
 • a csődhelyzetet megállapító végzés/ítélet kelte és a végzés vagy a polgári ügy száma.

Ingyenes-e a fizetésképtelenségi adatokhoz való hozzáférés?

A nyilvántartási adatok az A link új ablakot nyit meginterneten és a A link új ablakot nyit megközjegyzői irodákban érhetők el.

Az A link új ablakot nyit megAmetlikud Teadaanded ingyenesen hozzáférhető.

Nem számítanak fel díjat a jogi személyek, az egyéni vállalkozók, valamint a külföldi vállalkozások fióktelepei körében végzett online keresésért, a bírósági eljárásokra vonatkozó információkért és a nyilvántartási karton adataihoz való hozzáférésért. Mindazonáltal minden más keresésért – beleértve a nyilvántartási kartonokon szereplő korábbi adatokat, valamint az éves beszámolókhoz, létesítő okiratokhoz és más okiratokhoz történő hozzáférést – díjat kell fizetni. A cégnyilvántartásban szereplő számítógépes adatok használatának díját A link új ablakot nyit megaz igazságügyi miniszter rendelete határozza meg.

Díjat kell fizetni a nyilvántartási adatok és az aktákban található okiratok közjegyzői irodában való megtekintéséért is. A díjakat a A link új ablakot nyit megközjegyzői díjakról szóló törvény határozza meg. A közjegyzőkről szóló törvény értelmében a közjegyzői kamara biztosítja a Harjumaa, Tartumaa, Pärnumaa és Ida-Virumaa megyék közjegyzői irodájában található nyilvános aktákhoz és vállalkozási aktákhoz való ingyenes hozzáférést.

A kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó tilalmak adatai A link új ablakot nyit megonline közzétételre kerülnek, és ingyenesen hozzáférhetők.

Hogyan keressünk fizetésképtelenségre vonatkozó információkat?

Jogi vagy természetes személy fizetésképtelenségére vonatkozó információt az Ametlikud Teadaanded-ben kereshet név vagy személyazonosító kód/nyilvántartási kód alapján, továbbá az általános keresőoldalon kulcsszavak alapján. A keresőfunkció használatával minden fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatos közzétett hirdetmény könnyen megtalálható. Amikor az eljárás véget ér, a hirdetményeket – az eljárás megszüntetésére vonatkozó hirdetmények kivételével – archiválják, és azok három évig elérhetők.

A jogi személyekre vagy önálló vállalkozókra cégnév, név vagy nyilvántartási szám alapján lehet rákeresni az elektronikus cégnyilvántartásban. A jogi személy vagy önálló vállalkozó állapota jelzi, hogy az adott természetes vagy jogi személy csődhelyzetben van-e vagy sem.

A cégnyilvántartás kapcsolódik az európai igazságügyi portál fizetésképtelenségi nyilvántartások keresőfelületéhez, amely lehetővé teszi az olyan vállalatok, hitelezők és befektetők számára, akik más tagállamban kívánnak befektetni, hogy közvetlenül egy másik ország fizetésképtelenségi nyilvántartásában végezzenek háttérellenőrzéseket. A bevezetett többnyelvű megoldás eredményeként a határon átnyúló fizetésképtelenségi információ beszerzésének folyamata átláthatóbb és maga az információ könnyebben hozzáférhető lett. Az információ ingyenesen elérhető. A portál egyszerű keresési funkciója lehetővé teszi az összes összekapcsolt fizetésképtelenségi nyilvántartásban történő keresést az adós neve alapján, továbbá rendelkezik egy részletes keresési funkcióval is, amelyben a keresési kritériumok attól függnek, hogy melyik ország nyilvántartásában történik a keresés. Észtország esetében az adós neve és személyazonosító kódja/nyilvántartási kódja alapján lehet keresni. A jövőben (várhatóan 2021-ben) az Ametlikud Teadaanded kapcsolódni fog az e-igazságügyi portálhoz, amely tartalmazza a fizetésképtelenségi eljárásoknak az (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikke szerinti közzétételével kapcsolatos összes kötelező információt.

Észtország esetében az adós neve és személyazonosító kódja/nyilvántartási kódja alapján lehet keresni.

A fizetésképtelenségi információs szolgálat története

Az észt fizetésképtelenségi szolgálat 1995. szeptember 1. óta működik.

Utolsó frissítés: 06/09/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Írország

Ez az oldal az írországi fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt tájékoztatást.

Milyen szolgáltatásokat kínál az ír fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Írországnak a cégek fizetésképtelenségi eljárásairól nincs önálló nyilvántartása. A cégeket érintő fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó információk a A link új ablakot nyit megCéghivatal (Company Registration Office) bejegyzéseiben állnak rendelkezésre.

A Magáncsőd-nyilvántartás (Personal Bankruptcy Register) a Felsőbíróság Vizsgáló Hivatala (Examiner’s Office of the High Court) által vezetett nem elektronikus nyilvántartás. Ez a nyilvántartás az Írország Felsőbírósága által megállapított csődökre vonatkozóan tartalmaz adatokat.

A Személyes Fizetésképtelenségi Nyilvántartás (Register of Personal Insolvencies) szintén nem elektronikus nyilvántartás. Ez a nyilvántartás a 2002. évi 334. számú törvényen alapuló jogi aktus, valamint a 2002. évi (személyes fizetésképtelenségről szóló) európai közösségi rendeletek hatálya alá tartozik, és az Unió más tagállamainak bírósága által megállapított (és a hivatalos csődmegbízott részére bejelentett) személyes fizetésképtelenség vonatkozásában tartalmaz adatokat.

Ingyenes-e a fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Nem. Keresésenként díjat kell fizetni. A díjakra vonatkozó részletek a Bírósági Szolgálat honlapján a A link új ablakot nyit megszabályok és díjak szakasz alatt érhetők el. A díjat akkor is le kell róni, ha a keresés nem vezet eredményre – vagyis a nyilvántartásokban nincs a keresési feltételnek megfelelő bejegyzés.

Hogyan végezzünk keresést a fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

A Magáncsőd-nyilvántartásban csak a Vizsgáló Hivatalban (címe: Dublin 7, Smithfield, Phoenix Street North, Phoenix House, második emelet) történő személyes megjelenés esetén lehet keresést végezni.

Az ír fizetésképtelenségi eljárás története

A Magáncsőd-nyilvántartás 1922-től kezdődően tartalmaz adatokat.

Utolsó frissítés: 08/12/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Görögország

Görögországban nincsenek elektronikus fizetésképtelenségi nyilvántartások. Jelenleg készülünk adatbázisaink és azok elektronikus felületeinek digitalizálására.

Mit kínál a görög fizetésképtelenségi nyilvántartás?

A görög jogszabályok szerint a fizetésképtelenségi eljárások a következők:

 • csőd (a 3588/2007. törvény 1–61. cikke, a 4013/2011. törvény 13. cikkének (1)–(4) bekezdése, a 4055/2012. törvény 22. cikkének (1) bekezdése, a 4446/2016. törvény 1–3. cikke, a 4491/2017. törvény 14. cikke)
 • speciális felszámolás folyamatos működés mellett (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (a 4013/2011. törvény 12. cikke, a 4446/2016. törvény 6. cikke)
 • csődbejelentés előtti határozat (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (a 3588/2007. törvény 70–101. cikke, a 4055/2012. törvény 22. cikkének (2) bekezdése, a 4072/2012. törvény 116. cikkének (3) bekezdése és 234. cikkének (1)–(3) bekezdése, a 4446/2016. törvény 3. és azt követő cikkei)
 • szerkezetátalakítási terv (a 3588/2007. törvény 109–123. cikke, a 4446/2016. törvény 7. és azt követő cikkei)
 • egyszerűsített eljárás kisebb csőd esetén (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (a 4446/2016. törvény 9. cikke, a 4472/2017. törvény 62. cikke)

A helyi körzeti polgári bíróságok (eirinodikeía) feladata a természetes személyek csődjével kapcsolatos kérelmek elbírálása és határozatok kiadása.

Az elsőfokú helyi bíróságok (protodikeía) feladata a személyegyesítő társaságok (prosopikés etairíes), a betéti társaságok (eterórrythmes etairíes), a közkereseti társaságok (omórrythmes etairíes), a magántőke-egyesítő társaságok (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), a korlátolt felelősségű társaságok (etairíes periorisménis efthýnis), a részvénytársaságok (anónymes etairíes), az európai részvénytársaságok és az európai szövetkezetek csődjével kapcsolatos ügyek elbírálása és határozatok kiadása.

A helyi kereskedelmi kamarákon működő A link új ablakot nyit megáltalános cégnyilvántartás (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI) feladata a csődeljárásokhoz szükséges igazolások kiadása.

Ingyenes-e a görög fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Ilyen lehetőség nincsen.

Hogyan végezhető keresés a görög fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Nem alkalmazható.

A görög fizetésképtelenségi nyilvántartás története

Nem alkalmazható.

Utolsó frissítés: 17/09/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Spanyolország

A spanyol fizetésképtelenségi nyilvántartás

A fizetésképtelenségre és a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó nyilvános információk az átláthatóság és a jogbiztonság lényeges elemét képezik. Spanyolországban ezt az állami fizetésképtelenségi nyilvántartás (Registro Público Concursal) biztosítja, amelyet a fizetésképtelenségi törvény 198. cikke szabályoz. Ezt a törvényt a 2013. november 15-i 892/2013. sz. királyi rendelet hajtotta végre, amelynek alapján az állami fizetésképtelenségi nyilvántartást az igazságügyi minisztériumhoz tartozó Nyilvántartások Szövetsége (Colegio de Registradores) kezeli.

Az állami fizetésképtelenségi nyilvántartásnak három célja van:

 • a fizetésképtelenségi törvény alapján hozott határozatok és aktusok, valamint a fizetésképtelenségi eljárás következtében létrejövő nyilvántartási bejegyzések terjesztése és közzététele,
 • azon különböző állami nyilvántartások közötti koordináció, amelyekben a fizetésképtelenné nyilvánítást és az eljárás menetét rögzíteni kell,
 • a jogi és szabályozási követelményeknek megfelelő felszámolóbiztosok listájának létrehozása. Ezt a funkciót azonban még nem valósították meg.

Az állami fizetésképtelenségi nyilvántartás a következő internetes portálon érhető el: A link új ablakot nyit meghttp://www.publicidadconcursal.es/.

Az állami fizetésképtelenségi nyilvántartás arra szolgál, hogy – tisztán tájékoztatási és nyilvános közzétételi célból – egy helyen összefogja a fizetésképtelenségi eljárások során létrejövő releváns információkat.

Ingyenes-e a fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Az állami fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.

Keresés a fizetésképtelenségi nyilvántartásban

Az állami fizetésképtelenségi nyilvántartás négy részre tagolódik, ezeken belül pedig a bejegyzések a fizetésképtelenségi eljárás alatt álló fél vagy adós szerint, időrendben jelennek meg:

 1. 1. rész (fizetésképtelenségi értesítések): ez a rész azokat a határozatokat tartalmazza, amelyeket a fizetésképtelenségi törvény 23. cikke alapján közzé kell tenni, valamint e törvény 5bis. cikke szerint a tárgyalások megnyitását megállapító határozatokat. Ezenkívül a fizetésképtelenségi eljárásról szóló uniós jogszabálynak megfelelően a más tagállamban indított fizetésképtelenségi eljárások megindítására vonatkozó információkat is tartalmaz.
 2. 2. rész (az állami nyilvántartásokban szereplő információk): a személyek valamely, a fizetésképtelenségi törvény 24. cikkében említett állami nyilvántartásába tett feljegyzéseket és bejegyzéseket tartalmazza.
 3. 3. rész (bíróságon kívüli megállapodások): a fizetésképtelenségi törvény X. címe szerinti, a kifizetésekre vonatkozó bíróságon kívüli megállapodás elérése érdekében tett lépésekre vonatkozó információkat, valamint a refinanszírozási megállapodások – fizetésképtelenségi törvény negyedik kiegészítő rendelkezése szerinti – bírósági jóváhagyására vonatkozó információkat tartalmaz.
 4. 4. rész (felszámolóbiztosok és megbízott asszisztenseik – létrehozás és fejlesztés alatt).

A keresésben megadható a fizetésképtelen adós vagy a felszámolóbiztos neve: ennek alapján megtalálhatóak a bármelyik részben bármelyikükre vonatkozóan rendelkezésre álló információk.

A fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A 2003. évi fizetésképtelenségi törvény nem rendelkezett olyan nyilvántartásról, amely általában véve a fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozó információkat tartalmazott volna. A kérdésre a spanyol társasági jogban a közzétételre vonatkozóan akkoriban rögzített szabályok vonatkoztak; e szabályok azon alapultak, hogy a hirdetményeket a szóban forgó tartomány legnagyobb példányszámú napilapjában kellett közzétenni. Ez egyre gyakrabban azt jelentette, hogy az eljárás leállt, mivel a közzététel költségeit a fizetésképtelenségi eljárás alá vont vagyonból kellett fizetni, amely ezt nem mindig tudta fedezni.

A fizetésképtelenségi törvény 198. cikke rendelkezett a felróható fizetésképtelenség eseteinek, valamint a felszámolóbiztosok kinevezésének vagy kizárásának állami nyilvántartásáról. E nyilvántartást a változó gazdasági helyzet kezelésére irányuló, az adózással, pénzügyi és fizetésképtelenségi kérdésekkel kapcsolatos sürgős intézkedésekről szóló 2009. március 29-i 3/2009. sz. királyi törvényerejű rendelet kibővítette és nevezte el állami fizetésképtelenségi nyilvántartásnak. E rendelkezés azóta több alkalommal módosult, és voltak a – bizonyos lépéseknek a nyilvántartáson keresztül történő közzétételét elrendelő – más jogszabályokat érintő változások is. A fizetésképtelenségi törvény 198. cikkét végrehajtó jelenlegi szabályokat az állami fizetésképtelenségi nyilvántartásról szóló, 2013. november 15-i 892/2013. sz. királyi rendelet tartalmazza.

Kapcsolódó internetes oldalak

A link új ablakot nyit meghttp://www.mjusticia.es/

A link új ablakot nyit meghttp://www.publicidadconcursal.es/

A link új ablakot nyit meghttp://www.registradores.org/

Utolsó frissítés: 06/07/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Franciaország

Mit kínál a francia fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Franciaországban nem létezik külön fizetésképtelenségi nyilvántartás. Több nyilvántartás is tartalmaz az adósok fizetésképtelenségére vonatkozó határozatokat. Így elérhetőek például a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról vagy meghosszabbításáról, a megfigyelési időszak meghosszabbításáról, az eljárás átalakításáról, szerkezetátalakítási terv felmondásáról vagy módosításáról, az eljárás lezárásáról szóló, valamint egy adott személy tekintetében csődöt megállapító vagy a személyt vállalatvezetéstől eltiltó határozatok. A bírósági tisztviselők neve szintén megtalálható.

Az alábbi nyilvántartások működnek:

 • a kereskedelmi és cégnyilvántartás (registre du commerce et des sociétés) a természetes személy kereskedők és a kereskedelmi társaságok számára;
 • a kisiparosok névjegyzéke (répertoire des métiers) a természetes vagy jogi személy kisipari és kereskedelmi szakemberek számára;
 • a cégjegyzék (répertoire des entreprises) a Bas-Rhin, Haut-Rhin és Moselle megyékben működő kisipari vállalkozások számára;
 • a mezőgazdasági nyilvántartás (registre de l’agriculture) a mezőgazdasági vállalkozások számára.

A fent említett határozatok között továbbá vannak, amelyek a polgári és kereskedelmi hirdetmények hivatalos közlönyében (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) és valamely jogi nyilatkozatokat közlő folyóiratban is megjelennek.

Hogyan végezzünk keresést a francia fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

A gazdasági társaságokra vonatkozóan a jogi nyilatkozatokat közlő folyóiratokban, a polgári és kereskedelmi hirdetmények hivatalos közlönyében, valamint a kereskedelmi és cégnyilvántartásban megjelenő jogi információkat a Publicité Légale des Entreprises elnevezésű nyilvános portál gyűjti össze, amely az alábbi oldalon érhető el: A link új ablakot nyit meghttps://www.bodacc.fr/

Ingyenes-e a francia fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A fenti információk ingyenesen elérhetők.

A francia fizetésképtelenségi nyilvántartások által lefedett időszak

A portál a 2010. január 1. után közzétett jogi nyilatkozatokhoz, illetve a polgári és kereskedelmi hirdetmények hivatalos közlönyében 2008. január 1. után közzétett információkhoz nyújt hozzáférést.

A kereskedelmi és cégnyilvántartás honlapja itt található: A link új ablakot nyit meghttps://www.infogreffe.fr/

A kereskedelmi és cégnyilvántartásban szereplő információk többségéhez díjfizetés ellenében lehet hozzáférni.

Utolsó frissítés: 30/12/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata horvát nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Horvátország

A nemzeti fizetésképtelenségi nyilvántartás egy nyilvánosan hozzáférhető elektronikus nyilvántartás, amely javítja az érintett hitelezőknek és bíróságoknak a folyamatban levő fizetésképtelenségi eljárásokról való tájékoztatását, és megelőzi a párhuzamos fizetésképtelenségi eljárások indítását.

2018. június 26-án az igazságügyi minisztérium befejezte az „Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe” (Fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolása Európában) című projekt első szakaszát, amelyet részben az Európai Bizottság Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz programjából (az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz a transzeurópai távközlő hálózatok területén: CEF-TC-2016-2: európai igazságügyi portál) finanszíroztak, amelyre Horvátország egy Németországgal, Franciaországgal, Olaszországgal és Romániával létrehozott konzorcium részeként pályázott.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében prioritást jelent a fizetésképtelenségi nyilvántartásokat összekapcsoló rendszeren belüli kommunikációhoz szükséges elektronikus szolgáltatások finanszírozása és kiépítése.

A link új ablakot nyit megFizetésképtelenségi nyilvántartás

A fizetésképtelenségi nyilvántartást A link új ablakot nyit mega fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban hozták létre.

A fizetésképtelenségi nyilvántartásban szereplő adatok legalább naponta frissülnek, és a következőkre terjednek ki:

 • csődöt megelőző eljárások és csődeljárások, amelyek esetében az eljárás megindításáról szóló határozatot 2015. szeptember 1-jén vagy azt követően hozták meg,
 • fogyasztói csődeljárások, amelyek esetében az eljárás megindításáról szóló határozatot 2016. január 1-jén vagy azt követően hozták meg.

A nyilvántartásban szereplő minden adat azon bíróságok hatáskörébe tartozik, amelyek előtt az eljárás folyamatban van.

Az „Insolvency Register Interconnection (IRI) for Europe” projekt második szakaszában a nemzeti fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolásra kerülnek az európai igazságügyi portálon keresztül.

Utolsó frissítés: 14/07/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Olaszország

Az olasz Igazságügyi Minisztérium most hoz létre egy új elektronikus rendszert a fizetésképtelenséghez kapcsolódó adatok kezelésére.

Utolsó frissítés: 24/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Ciprus

A honlap e része röviden bemutatja a ciprusi csőd- és felszámolási nyilvántartást (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

A A link új ablakot nyit megCsődeljárási Csoport (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) felelős a fizetésképtelen természetes és jogi személyek vagyonának felügyeletéért és kezeléséért; a csoport a A link új ablakot nyit megKereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi Minisztérium (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) által felügyelt A link új ablakot nyit megCégek és Csődgondnokok Nyilvántartási Osztályának (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) tartozik beszámolási kötelezettséggel. A Csoport nyilvántartást vezet a csődhelyzetbe került természetes személyekről. Ha egy társaság megszűnik, ezt a cégnyilvántartásban közzéteszik. További tájékoztatásért, kérjük, forduljon a A link új ablakot nyit megCégek és Csődgondnokok Nyilvántartási Osztályához.

Mit kínál a fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Nem alkalmazandó.

Ingyenes-e a fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Nem alkalmazandó.

Hogyan végezzünk keresést a fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Nem alkalmazandó.

A fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A fizetésképtelenségi nyilvántartás 1931 óta tartalmaz fizetésképtelenségre vonatkozó információkat.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megCégek és Csődgondnokok Nyilvántartási Osztálya (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

A link új ablakot nyit megKereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi Minisztérium (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Utolsó frissítés: 31/10/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Lettország

Ez az oldal a lettországi fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt rövid áttekintést.

Mit kínál a lett fizetésképtelenségi nyilvántartás?

A link új ablakot nyit meglett fizetésképtelenségi nyilvántartás az alábbiakkal kapcsolatban tartalmaz információkat:

 • vagyonfelügyelők;
 • természetes és jogi személyekkel kapcsolatos fizetésképtelenségi eljárások;
 • jogvédelmi eljárások;
 • bíróságon kívüli jogvédelmi eljárások;

A fizetésképtelenségi nyilvántartás mindenki számára hozzáférhető, és minden bejegyzése megbízható. A nyilvántartás a A link új ablakot nyit megLett Köztársaság Cégnyilvántartásának felügyelete alatt működik.

Ingyenesen hozzáférhető-e a lett fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Igen, a lett fizetésképtelenségi nyilvántartásban szereplő információk ingyenesen hozzáférhetők, az okiratok lekérése magánszemélyek számára viszont díjköteles.

A Cégnyilvántartásból cégkivonat vagy az adós (természetes személy) vagy a vagyonfelügyelő személyi azonosító számát tartalmazó egyéb okirat beszerzése érdekében megkeresésével forduljon a cégnyilvántartáshoz, vagy nyújtsa be kérelmét elektronikus úton, a A link új ablakot nyit megLatvija.lv oldalon.

Hogyan keressünk a lett fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Vagyonfelügyelők

Ez a rész a vagyonfelügyelőkre vonatkozó információkat tartalmazza:

 • keresztnév;
 • családnév;
 • iroda címe és elérhetősége;
 • az engedély száma;
 • az engedély érvényességének lejárati ideje.

Azon vagyonfelügyelők adatai, akiknek lejárt az engedélyük, a korábbi nyilvántartásokban érhetők el, az alábbi linken: A link új ablakot nyit megVēsturiskie dati. Az 'Izziņa' linkre kattintva elérhetővé válik minden olyan információ, amelyet a lett fizetésképtelenségi nyilvántartásba az egyes vagyonfelügyelőkre vonatkozóan bejegyeztek.

Keresés

Meghatározott jogalanyra (természetes vagy jogi személyre) vonatkozó információkat a fizetésképtelenségi nyilvántartás Meklēt részében lehet keresni. Az információk a következő kritériumok szerint szűrhetők:

 • az adós nyilvántartási száma (jogi személyek esetében) vagy személyazonosító száma (természetes személyek esetében);
 • az adós neve vagy megjelölése;
 • az eljárásindítás időpontja;
 • az eljárás típusa (fizetésképtelenségi eljárás, jogvédelmi eljárás, bíróságon kívüli jogvédelmi eljárás);
 • az eljárás jellege (helyi, határokon átnyúló elsődleges, határokon átnyúló másodlagos);
 • az eljárás állapota (folyamatban lévő eljárás, lezárt eljárás, minden eljárás).

A keresés eredménye a „Cégnyilvántartási hivatkozás” („Uzņēmumu reģistra izziņa”) linkkel együtt jelenik meg, ahol elérhető a fizetésképtelenségi nyilvántartás adott jogalanyra vonatkozó összes adata, többek között a hitelezők gyűléséről szóló vagyonfelügyelői értesítéseket, a hitelezők gyűlésének napirendjét és hitelezőknek szóló értesítéseket tartalmazó, szkennelt dokumentumok.

Napló

A fizetésképtelenségi nyilvántartásban meghatározott napon rögzített bejegyzések a Žurnāls részben találhatók meg. Az alapértelmezés szerint a folyónapi bejegyzések jelennek meg. Más napokon rögzített bejegyzések a naptár funkció alkalmazásával hívhatók le, a bejegyzések hónapok szerinti szűrése pedig a Mēneša žurnāls részben lehetséges. Minden bejegyzés tartalmaz egy „Cégnyilvántartási hivatkozás” („Uzņēmumu reģistra izziņu”) linket, amely az adott fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatos részletes adatokra mutat.

Statisztika

Ez a rész különböző statisztikai információkat tartalmaz a fizetésképtelenségi és jogvédelmi eljárásokkal kapcsolatban, melyet a „Cégnyilvántartási hivatkozás”-ra („Izziņa”)mutató link követ, ahol egy adott témára vonatkozó, a fizetésképtelenségi nyilvántartásban tárolt minden információ elérhető.

A lett fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A nyilvántartásban 2008. január 1-jéig visszamenőleg találhatók információk.

Linkek

A link új ablakot nyit megTovábbi információk a lett fizetésképtelenségi nyilvántartásról

A link új ablakot nyit megÁllami fizetésképtelenségi igazgatási ügynökség

Utolsó frissítés: 04/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Litvánia

Litvániában nincs külön fizetésképtelenségi nyilvántartás. A cégek ezzel kapcsolatos adatai a A link új ablakot nyit megjogi személyek nyilvántartásában (Juridinių asmenų registras) ellenőrizhetőek. A jogi személyek nyilvántartásában a cégek erre vonatkozó adatai ingyenesen lekérdezhetőek.

Utolsó frissítés: 06/04/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Luxemburg

Luxemburgban nincsenek fizetésképtelenségi nyilvántartások.

Mi a helyzet Luxemburgban a fizetésképtelenségi nyilvántartásokat illetően?

Luxemburgban nincsenek fizetésképtelenségi nyilvántartások. A csődökről az azt megállapító bíróságok hivatalosan értesítik a cégjegyzéket, amely ezeket az információkat adatbázisában rögzíti.

Díjköteles szolgáltatás-e a csődök listájába történő betekintés?

A megállapított csődök listája havonta megjelenik a Mémorial B-ben (ez a közigazgatási és gazdasági közlöny), mely ingyenesen lekérdezhető Luxemburg jogi portálján, a A link új ablakot nyit megLégiluxon keresztül.

A cégjegyzék ezen felül A link új ablakot nyit meginternetes honlapján a „Consultations – statistiques de dépôt” (Lekérdezés – bejelentési statisztikák) menüpontban ingyenesen az érdeklődők rendelkezésére bocsát egy statisztikai modult, amely tájékoztatást nyújt a cégjegyzék felé egy adott hónapban bejelentett csődökről. Ezen információk a bejelentések listáinak formájában állnak rendelkezésre. Az adatokat egyszerű adatállomány formájában exportálni is lehet.

Hogyan keressünk a luxemburgi csődökre vonatkozó információkat?

Első módszer: a cégjegyzék A link új ablakot nyit meg(RCS) internetes honlapján keresést lehet végezni a bejegyzett személy neve (vagy nevének egy része) vagy cégjegyzékszáma alapján.

A honlap keresőmotorja ennek alapján megjeleníti a keresésnek megfelelő nevek listáját.

Ha a listában szereplő valamely személy nevére kattintunk, a következő ingyenes alapadatok jelennek meg:

 • cégjegyzékszám,
 • bejegyzés időpontja,
 • név,
 • jogi forma,
 • nyilvántartott iroda címe,
 • a 2003 óta benyújtott dokumentumok jegyzéke,
 • valamint az esetleges csődeljárásra vonatkozó információ.

Második módszer: ezen kívül végezhető keresés a cégjegyzék A link új ablakot nyit megRCS honlapján a „Consultations – statistiques de dépôt” menüpontban, a statisztikai modulon keresztül is, amely a cégjegyzék felé egy adott hónapban bejelentett, bejelentett csődökről tájékoztat.

Harmadik módszer: Keresni lehet a A link új ablakot nyit megLuxembourgi Ügyvédi Kamara honlapján, a „csődök” menüpont ('Faillites') alatt, a társaság neve, a csődöt megállapító határozat időpontja vagy a csődgondnok (curateur) neve alapján.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megcégjegyzék

A link új ablakot nyit megLuxemburgi Ügyvédi Kamara

Utolsó frissítés: 10/01/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Magyarország

Ez a rész rövid áttekintést ad Magyarország fizetésképtelenségi nyilvántartásáról.

Mit kínál a magyar fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Magyarországon a Kormány a fizetésképtelenségi nyilvántartás megvalósítására és működtetésére az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatát jelölte ki.

A fizetésképtelenségi nyilvántartó az adatfeldolgozói, valamint az informatikai fejlesztési, technikai üzemeltetési és az adatbázis technikai biztonsági feladatokat a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el.

A fizetésképtelenségi nyilvántartás a A link új ablakot nyit meghttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/ oldalon érhető el.

A fizetésképtelenségi nyilvántartás mindazon gazdasági szereplők és civil szervezetek adatait tartalmazza, amelyekkel szemben Magyarországon fizetésképtelenségi eljárás indult.

Magyarországon a fizetésképtelenségi eljárás szabályait a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) szabályozza. A civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) csődeljárása és felszámolási eljárása tekintetében a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvényt kell alkalmazni, egyebekben pedig a Cstv. rendelkezései az irányadóak.

Ingyenes-e a magyar fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A fizetésképtelenségi nyilvántartási adatok megismeréséért díjat és költségtérítést nem kell fizetni. A betekintő előzetesen nyilatkozik arról, hogy a fizetésképtelenségi nyilvántartás lekérdezett adataiból nem képez üzleti célú értékesítésre adatbázist, és a lekérdezett adatokat ilyen célra nem használja fel.

A nyilvántartás a Cstv. 6/N. §-a alapján az alábbi adatokat tartalmazza:

 • fizetésképtelenségi eljárás megindításának időpontja;
 • a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról határozó bíróság és az ügy hivatkozási száma;
 • a megindított fizetésképtelenségi eljárás altípusa – Magyarországon csőd-, vagy felszámolási eljárás;
 • az eljárás megindítását lehetővé tevő joghatósági rendelkezéseket (fizetésképtelenségi főeljárásról, vagy másodlagos fizetésképtelenségi eljárásról van-e szó)
 • amennyiben az adós gazdasági társaság vagy jogi személy, az adós neve, nyilvántartási száma, bejegyzett székhelye, illetve - amennyiben az ettől eltérő - postai címe;
 • az eljárásban kijelölt fizetésképtelenségi szakértő (csődgondnok, felszámoló) neve, postai címe vagy e-mail címe;
 • a követelések előterjesztésének határideje, amennyiben van ilyen, illetve a határidő meghatározására szolgáló kritériumokra való utalás;
 • adott esetben a fizetésképtelenségi főeljárás befejezésének időpontja;
 • az a bíróság, amely előtt a fizetésképtelenségi eljárás megindítására vonatkozó határozat az 5. cikkel összhangban megtámadható és adott esetben ennek határideje, illetve a határidő meghatározására szolgáló kritériumokra való utalás
 • az adós vagyonával összefüggő megtámadási keresetek megindítása és befejezése, az eljáró bíróság neve és az ügy száma,
 • az adós vezetői, volt vezetői, az adós jogi személy tagjai, tulajdonosai ellen a hitelezők érdekeit sértő tevékenységük miatti felelősség megállapítása iránti keresetek megindítása és befejezése, az eljáró bíróság neve és az ügy száma,
 • ha az eljárás egyszerűsített felszámolásként került lefolytatásra, ennek ténye.

Hogyan végezzünk keresést a magyar fizetésképtelenségi

A keresésre vonatkozó feltételt egy legördülő menüből kell kiválasztani. A legördülő menü alapján, a fizetésképtelenségi nyilvántartásban a következő azonosítók egyikének megadását követően van lehetőség keresésre:

 • név,
 • cégjegyzékszám/civil nyilvántartási szám,
 • eljárás ügyszáma.

A keresésre vonatkozó részletes tájékoztató a A link új ablakot nyit meghttps://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help oldalon érhető el.

A fizetésképtelenségi nyilvántartásból történő közvetlen tömeges adatlekérdezés illetve adatletöltés a fennálló jogszabályok alapján nem lehetséges.

Utolsó frissítés: 04/09/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Málta

Mit kínál a máltai fizetésképtelenségi szolgáltatás?

A máltai fizetésképtelenségi szolgáltatás olyan, a máltai bíróságok előtt folyamatban levő ügyekre vonatkozóan biztosít adatokat, amelyek társaságok vagy magánszemélyek fizetésképtelenségére vagy csődjére vonatkoznak, továbbá a fizetésképtelen társaságok igazgatói által a cégnyilvántartáshoz beküldött, a fizetésképtelenség bejelentésére vonatkozó információkat.

Ingyenes-e a fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes; a nyilvántartás a következő internetcímen érhető el:

A link új ablakot nyit meghttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Hogyan végezzünk keresést a fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

A fizetésképtelenségi nyilvántartásban az adós neve vagy személyazonosító igazolványának száma, vagy a társaság regisztrációs száma alapján lehet keresni.

A máltai fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozása előtt a fizetésképtelen társaságokra vonatkozó információk a cégnyilvántartásban, míg a fizetésképtelenségi és a csőddel kapcsolatos ügyekre vonatkozó információk a bíróságnál voltak megtalálhatóak. A bíróságnál nyilvántartott információkat az ügyekre vonatkozó általános információkkal együtt egy weboldalon tették közzé. A fizetésképtelenségi nyilvántartást 2018. januárban tették elérhetővé a nyilvánosság számára, és az 2014. január 1-jéig visszamenőlegesen tartalmaz a fizetésképtelenségre és a csődre vonatkozó adatokat.

Kapcsolódó internetes oldalak

A link új ablakot nyit meghttps://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Hollandia

Ez az oldal rövid áttekintést nyújt a holland fizetésképtelenségi nyilvántartásról.

Mit kínál a holland fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Hollandiában a fizetésképtelenség három formája ismert:

 • csőd,
 • moratórium (vagy „fizetésfelfüggesztés”),
 • adósságátütemezés.

A fizetésképtelenség e típusaira vonatkozó határozatok, valamint a releváns adatok saját nyilvántartásaikban való kezelése a kerületi bíróságok felelősségi körébe tartozik. A kerületi bíróságok felelősek a fizetésképtelenségi bejelentéseknek az Igazságszolgáltatási Tanácshoz (Raad voor de rechtspraak) történő (automatizált) továbbításáért is. Az Igazságszolgáltatási Tanács ezeket a bejelentéseket vagy a A link új ablakot nyit megKözponti Fizetésképtelenségi Nyilvántartás (CIR) adatait használja.

A Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartás a közzétett fizetésképtelenségi bejelentésekből származó valamennyi információt tartalmazza, köztük:

 • a személyes adatokat,
 • a cégneveket,
 • a cégnyilvántartási azonosítókat,
 • a zárgondnok és a vagyonkezelő adatait,
 • az összes előző bejelentést.

A holland fizetésképtelenségi nyilvántartás jogi nyilatkozata

A link új ablakot nyit megKözponti Fizetésképtelenségi Nyilvántartás a természetes személyek (magánszemélyek) csődjével, fizetéseinek felfüggesztésével és adósságainak eltörlésével kapcsolatos adatokat tartalmazza, amelyeket a különböző kerületi bíróságok helyi nyilvántartásaiban dolgoznak fel.

Ingyenes-e a holland fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Igen, a hozzáférés ingyenes.

A Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartáshoz való online hozzáférésre vonatkozóan nincsenek korlátozások.

Az üzleti felhasználók számára rendelkezésre áll egy internetes szolgáltatás, amely gyorsabb hozzáférést tesz lehetővé a nyilvántartás alapján közzétett legfrissebb adatokhoz.

Hogyan végezzünk keresést a holland fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Természetes személyekre csak a következő adatok alapján lehet rákeresni:

 • név és születési idő,
 • név, postai irányítószám és házszám,
 • születési idő, postai irányítószám és házszám.

A jogi személyek / vállalkozások nevére a következő adatok alapján lehet rákeresni:

 • a jogi személy neve / cégnév,
 • a Kereskedelmi Kamara (Kamer van Koophandel) által kiadott nyilvántartási szám,
 • postai irányítószám és házszám.

Emellett dátum, kerülteti bíróság, a közzététel típusa, a közzététel hivatkozási száma vagy fizetésképtelenségi azonosító alapján is lehet keresni.

A holland fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartást 2005. január 1-jén hozták létre. Következésképpen az e dátumot követően kezdődött vagy bejelentett valamennyi ügy megtalálható a Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartásban.

Kapcsolódó hivatkozások

A link új ablakot nyit megHollandia Központi Fizetésképtelenségi Nyilvántartása

Utolsó frissítés: 12/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Ausztria

Ez az oldal Ausztria fizetésképtelenségi nyilvántartásáról nyújt rövid áttekintést.

Milyen információkat nyújt a fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Az A link új ablakot nyit megosztrák fizetésképtelenségi nyilvántartást az osztrák Szövetségi Igazságügyi Minisztérium üzemelteti és tartja fenn. A nyilvántartás a fizetésképtelenségi eljárások megnyitásáról, valamint az eljárás további fontos lépéseiről tartalmaz információkat.

Az osztrák fizetésképtelenségi nyilvántartás az Ediktsdatei (hirdetménytár) menüpont alatt érhető el.

Ingyenes-e a fizetésképtelenségi nyilvántartásba való betekintés?

Igen.

Keresés a fizetésképtelenségi nyilvántartásban

Részletes német nyelvű tájékoztatás a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium weboldalán az A link új ablakot nyit megEdiktsdatei (hirdetménytár) menüpont alatt található.

A nyilvántartás története

Az osztrák fizetésképtelenségi nyilvántartás 1999 óta működik.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megIgazságügyi szervezet – Ausztria

Utolsó frissítés: 13/08/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Lengyelország

Ez a szakasz a lengyel csődnyilvántartást mutatja be röviden.

Mit kínál a lengyel csődnyilvántartás?

A A link új ablakot nyit meglengyel csődnyilvántartás [rejestr podmiotów w upadłości] weboldala az országos bírósági nyilvántartás [Krajowy Rejestr Sądowy] része. Ugyanolyan típusú információk szerepelnek benne a gazdasági társaságokról, mint amelyek általában az országos bírósági nyilvántartásban is megtalálhatóak. Emellett adatokat tartalmaz az alábbiakra vonatkozóan:

 • gazdasági társaságok
 • alapítványok
 • egyesületek
 • csődöt jelentett egyéb jogalanyok.

A nyilvántartás a csődbejelentések időpontjára és konkrét tartalmára vonatkozó információkat is tartalmaz.

A csődnyilvántartást a A link új ablakot nyit meglengyel igazságügyi minisztérium tartja fenn és üzemelteti, a nyilvántartásban megtalálható információk lengyel és – részben – angol nyelven olvashatók.

Ingyenes-e a lengyel csődnyilvántartáshoz való hozzáférés?

Igen, a nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.

Hogyan végezhető keresés a lengyel csődnyilvántartásban?

2009. április 1. óta a lengyel csődnyilvántartásban új kereső segítségével végezhető keresés a csődbe ment jogalanyok neve, illetve egyéb paraméterek alapj

Utolsó frissítés: 10/02/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Portugália

Ez az oldal a portugáliai fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt rövid ismertetést.

Mit tartalmaz a fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Az elektronikus A link új ablakot nyit megfizetésképtelenségi nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:

 • a fizetésképtelenségi eljárás ügyszáma,
 • a fizetésképtelenségi ügyet tárgyaló bíróság,
 • a fizetésképtelen fél személye,
 • a vagyonkezelő személye,
 • a kérelmek benyújtására nyitva álló határidő,
 • a fizetésképtelenség megállapításának időpontja.

Az elektronikus fizetésképtelenségi nyilvántartás részletes információkat tartalmaz a fizetésképtelenségi ügyekről (lásd alább).

Díjköteles-e a portugáliai fizetésképtelenségi nyilvántartásba való betekintés?

Nem, a fizetésképtelenségi nyilvántartásba való betekintés ingyenes.

A fizetésképtelenségi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok

A portugál fizetésképtelenségi nyilvántartást a módosított 2004. március 18-i 53/2004. sz. törvényerejű rendelettel elfogadott fizetésképtelenségi és vállalat-helyreállítási törvénykönyv (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) 38. cikke szabályozza.

Utolsó frissítés: 04/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Románia

Ebben a részben áttekintést adunk Románia fizetésképtelenségi nyilvántartásáról – a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyéről –, amelyet az igazságügyi minisztérium – Országos Cégnyilvántartási Hivatal hozott létre.

Milyen információkat tartalmaz a romániai fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Fizetésképtelenségi eljárás Romániában

Az Országos Cégnyilvántartási Hivatal által elektronikus úton közzétett A link új ablakot nyit megFizetésképtelenségi Eljárások Közlönye (Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, BPI) tartalmazza a kibocsátott idézéseket, közleményeket, összehívásról szóló értesítéseket, valamint a bíróságok és a vagyonfelügyelők/felszámolók által a fizetésképtelenség megelőzéséről és a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 85/2014. sz. törvény szerinti fizetésképtelenségi eljárások során kiadott eljárási iratokról szóló értesítéseket.

Az „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” az Országos Cégnyilvántartási Hivatal által elektronikus úton közzétett Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének egyik része, amelynek célja, hogy a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokkal összhangban közzétegye a fizetésképtelenségi bizottság határozatait és a bírósági ítéleteket, valamint azon egyéb aktusokat, amelyek közzétételét a természetes személyek fizetésképtelenségéről szóló 151/2015. sz. törvény rendelkezései előírják.

A jogi személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás:

Az általános fizetésképtelenségi eljárás a következőkre vonatkozik:

1. gazdálkodó szervezetek (mindenki, aki vállalkozást működtet), a szabad foglalkozásokat gyakorlók, valamint azon személyek kivételével, akikre a fizetésképtelenségi rendszerrel kapcsolatban különleges rendelkezések vonatkoznak.

Az egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárás a következőkre vonatkozik:

1. gazdálkodó szervezetek:

 • cégjegyzési joggal felruházott természetes személyek;
 • egyéni vállalkozások és családi vállalkozások.

2. minden olyan adós, aki megfelel a meghatározott kritériumoknak, konkrétan:

 • nem rendelkezik vagyonnal;
 • bejegyzési vagy számviteli dokumentumai nem lelhetők fel;
 • az ügyvezetője nem található;
 • székhelye már nem létezik, vagy már nem ugyanaz, mint amely a cégnyilvántartásban szerepel; nem nyújtotta be a jogszabály által előírt dokumentumokat;
 • az eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása előtt megszűnt;
 • kinyilvánította a csődeljárás megindítására vonatkozó szándékát, vagy nem jogosult bírósági reorganizáció igénybevételére.

A jogi személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárást 2014. június vége óta a fizetésképtelenség megelőzéséről és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. törvény szabályozza, amelynek rendelkezéseit a hatálybalépését követően megindított jogi eljárásokra kell alkalmazni. A 85/2014. sz. törvény hatálybalépése előtt indított jogi eljárásokra továbbra is a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2006. sz. törvény rendelkezései vonatkoznak.

A természetes személyek fizetésképtelenségéről szóló, 2018. január 1. óta hatályos 151/2015. sz. törvény rendelkezései által szabályozott, természetes személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás alkalmazandó azon természetes személy adósok esetében, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek, és akik:

 • a kérelem benyújtása előtt legalább 6 hónapja romániai lakóhellyel/tartózkodási hellyel/szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek;
 • fizetésképtelenek;
 • fennálló kötelezettségeik összege eléri a küszöbértéket (a minimálbér tizenötszörösét).

A természetes személyekre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás típusai a következők:

 • az adósságtörlesztési terven alapuló eljárás;
 • bírósági fizetésképtelenségi eljárás az eszközök értékesítése útján;
 • egyszerűsített fizetésképtelenségi eljárás.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye

Milyen információkat tartalmaz?

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönye a bíróságok és a vagyonfelügyelők/felszámolók által a fizetésképtelenségi eljárások során kibocsátott minden eljárási iratot tartalmaz, vagyis az alábbiakat:

 • idézések;
 • értesítések;
 • közlemények;
 • ülésekre szóló meghívók;
 • ítéletek;
 • a törvény által előírt egyéb eljárási dokumentumok (a vagyonfelügyelő/felszámoló által kiadott jelentések, bírósági reorganizációs tervek, bejelentések).

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” című részében találhatók azok az eljárási dokumentumok, amelyek közzétételét a természetes személyek fizetésképtelenségéről szóló 151/2015. sz. törvény előírja.

Hogyan épül fel a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja?

A link új ablakot nyit megA Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének honlapja a következőkhöz biztosít hozzáférést:

 • ingyenes információk;
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatalon belüli Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének Igazgatósága szervezeti felépítésével kapcsolatos információk;
 • egyes jogszabályok, a Közlönyben megadott/közzétett űrlapok, valamint eljárási dokumentumok.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének (BPI) honlapja a következő részekből áll:

 • a BPI létrehozásával kapcsolatos információk;
 • jogszabályok;
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatal és a bíróságok mellett létrehozott cégnyilvántartási hivatalok, valamint a BPI szervezeti ábrája;
 • jogi szótár (a fizetésképtelenséggel kapcsolatban);
 • a BPI-vel kapcsolatos statisztikai adatok;
 • díjak;
 • elérhetőségek.

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének űrlapjai az A link új ablakot nyit megOrszágos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljának a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét tartalmazó részében érhetők el, a következő szerkezetben:

1. A BPI szolgáltatásai:

 • „Online Fizetésképtelenségi Közlöny” (díjfizetés ellenében)
 • A „BPI adott számának összefoglalása” (ingyenes információ)
 • A „BPI-ben közzétett személyek” (ingyenes információ)

2. A BPI közzétételi tevékenységéhez kapcsolódó űrlapok:

 • A BPI-ben történő közzétételre vonatkozó online űrlapok
 • A BPI-ben történő közzétételre vonatkozó offline űrlapok

3. A BPI tájékoztatási tevékenységéhez kapcsolódó űrlapok:

 • Online űrlapok, amelyeken információ nyújtható be a BPI-hez
 • Offline űrlapok, amelyeken információ nyújtható be a BPI-hez

4. Statisztika

Ingyenes-e a romániai fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét elektronikus formátumban teszik közzé. A Közlöny elektronikus változata a következő weboldalon érhető el:

A BPI által nyújtott egyes szolgáltatásokhoz különböző feltételek mellett lehet hozzáférni:

 • a felhasználók ingyenesen és regisztráció nélkül hozzáférhetnek a Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének hivatalos honlapjához;
 • az Országos Cégnyilvántartási Hivatal e-szolgáltatási portáljához való hozzáféréshez felhasználói regisztráció szükséges;
 • az Online Fizetésképtelenségi Közlönyhöz történő hozzáférés felhasználói regisztráció, valamint előfizetési díj megfizetése után lehetséges;
 • a „BPI adott számának összefoglalásához” és a „BPI-ben közzétett személyekhez” való hozzáférés ingyenes, ahhoz csupán felhasználói regisztráció szükséges;
 • a szolgáltatásokhoz való hozzáférés: a „BPI-ben közzétett személyek” szolgáltatáshoz és az „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” című részhez hitelesítés szükséges; ezek a szolgáltatások az adósok, a hitelezők, a vagyonfelügyelők és a felszámolók számára ingyenesen elérhetők (minden olyan fizetésképtelenségi ügyben, amelyben ilyen minőségben járnak el), a fizetésképtelenségi bizottságok és a bíróságok pedig minden fizetésképtelenségi ügyhöz ingyenesen hozzáférhetnek.

Hogyan keressünk a romániai fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

Az Online Fizetésképtelenségi Közlönyben a következők alapján végezhető keresés: a BPI-kiadás száma és megjelenésének éve, a BPI-ben közzétett személy neve, adóazonosító száma, a cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, valamint a BPI közzétételének időintervalluma. Az előfizetési díj megfizetése után a felhasználók hozzáférhetnek a BPI azon számaihoz, amelyek az eljárási iratok teljes szövegét tartalmazzák.

A „BPI adott számának összefoglalásában” a BPI-szám sorszáma és dátuma alapján lehet keresni. A következő információk férhetők hozzá díjmentesen:

 • a Közlönyben közzétett eljárási iratok típusa (például idézések, a fizetésképtelenségi eljárás megindításának elrendelése, értesítés a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról, a hitelezők összehívása, a tevékenységről szóló jelentés, reorganizációs terv, a csődeljárás megindításának elrendelése, értesítés a csődeljárás megindításáról, vagyonfelosztási terv, zárójelentés, a fizetésképtelenségi eljárás befejezésének elrendelése stb.);
 • a BPI-ben közzétett személy neve;
 • az a megye, amelynek a területén található a BPI-ben közzétett jogi személy székhelye;
 • adóazonosító kód;
 • a nyilvántartásba való bejegyzés száma.

A „BPI-ben közzétett személyek” között a következők alapján lehet keresni: a BPI-kiadás száma és megjelenésének éve, az adós neve, adóazonosító szám, a cégnyilvántartásba való bejegyzés száma, a bírósági ügy iktatási száma, valamint a BPI közzétételének időintervalluma. A következő információk férhetők hozzá díjmentesen:

 • név;
 • adóazonosító kód;
 • a BPI-ben közzétett személyek regisztrációs száma;
 • az a megye, amelynek a területén található a BPI-ben közzétett jogi személy székhelye;
 • a fizetésképtelenségi ügy száma és azon bíróság neve, ahol az ügyet iktatták;
 • azon közlönyök száma/éve, amelyekben az eljárási dokumentumok megjelentek;
 • a fizetésképtelenségi eljárás típusa;
 • adott esetben a fizetésképtelenségi eljárás megindítását követően kitűzött első bírósági időpont.

Az „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” című részen belül a „BPI-ben közzétett személyek” szolgáltatás tekintetében a következők alapján végezhető keresés: az adós vezetékneve, keresztneve, személyi azonosító száma, születési ideje és helye, a BPI-kiadás száma és megjelenésének éve, a fizetésképtelenségi ügyirat száma, közzétételi időintervallum. A következő információk érhetők el:

 • a természetes személy adós vezetékneve és keresztneve;
 • az adós személyi azonosító száma;
 • az adós címe;
 • az eljárás vagyonfelügyelőjének/felszámolójának azonosító adatai és címe;
 • a közzétett eljárási iratok – név, szám és dátum, bíróság/fizetésképtelenségi bizottság, a közlöny száma és dátuma, a fizetésképtelenségi eljárás típusa.

A BPI „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” című részében a következők alapján végezhető keresés: az adós vezetékneve, keresztneve, személyi azonosító száma, születési ideje és helye, a BPI-kiadás száma és megjelenésének éve, a fizetésképtelenségi ügyirat száma, közzétételi időintervallum. Ebben a részben elérhetők azok a számok, amelyek tartalmazzák az eljárási iratokat.

A romániai fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyét 2006-ban hozták létre a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 86/2006. sz. törvény alapján.

Az „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” című rész 2018 óta szerepel a BPI-ben.

A romániai Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének fő célkitűzése az idézéseket, közleményeket, összehívásról szóló értesítéseket tartalmazó, valamint az eljárási iratok közlésére szolgáló elektronikus rendszer folyamatos optimalizálása.

A romániai fizetésképtelenségi nyilvántartás előnyei

A Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének megjelentetése nyilvánvaló előnyökkel jár:

 • felgyorsítja a fizetésképtelenségi eljárást, valamint leegyszerűsíti az idézések, az összehívásról szóló értesítések, az egyéb értesítések, valamint a bíróságok és vagyonfelügyelők/felszámolók által kibocsátott egyéb eljárási iratok közlését, ezáltal létrehozva egy elektronikus kommunikációs eljárást;
 • egységesíti és szabványosítja a bíróságok és a vagyonfelügyelők/felszámolók által kiadott eljárási iratokat;
 • hozzájárul a bíróságok és a vagyonfelügyelők/felszámolók által kiadott eljárási iratok (azaz az idézések, közlemények, bírósági határozatok, összehívásról szóló értesítések, egyéb értesítések, jelentések, reorganizációs tervek) országos adatbázisának kialakításához;
 • elősegíti a fizetésképtelenség megelőzéséről és a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 85/2014. sz. törvény alapján kiadott fizetésképtelenségi értesítéseknek a cégnyilvántartásba/más nyilvántartásokba történő gyors bejegyzését;
 • az érdekeltek számára hozzáférést biztosít a bíróságok és a vagyonfelügyelők/felszámolók által kiadott eljárási iratokhoz.

Kapcsolódó internetes oldalak

A link új ablakot nyit megRománia Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyének hivatalos honlapja

A link új ablakot nyit megA romániai Cégnyilvántartás hivatalos weboldala

A link új ablakot nyit megA Fizetésképtelenségi Eljárások Közlönyében található „Adósok – természetes személyek, akiknek a kötelezettségei nem valamely vállalkozás működéséből erednek” című rész

A link új ablakot nyit megRománia Országos Cégnyilvántartási Hivatalának e-szolgáltatási portálja

Utolsó frissítés: 02/09/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Szlovénia

Ez a szakasz a szlovén fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt áttekintést. A szlovén fizetésképtelenségi eljárás közzétételéről és a felülvizsgálatáról bővebb információ online elérhető.

Mit kínál a szlovén fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Az A link új ablakot nyit mege-INSOLV adatbázis áttekintést nyújt a fizetésképtelenségi eljárásokról. A következő információk elérhetők rajta:

 • a fizetésképtelen adós azonosító adatai,
 • az eljáró bíróság és az ügyszám,
 • eljárást lefolytató tisztviselő azonosító adatai,
 • az eljárás megindulásának időpontja, a követelések benyújtására nyitva álló határidő, és az eljárás során lezajlott eljárási cselekmények adatai,
 • csődeljárás esetén a csődvagyon értékére és a hitelezők kielégítési arányára vonatkozó adatok,

Az A link új ablakot nyit mege-Publications hozzáférést biztosít:

 • a bíróság által hozott döntések (egyes számban: sklep; többes számban: sklepi) a fizetésképtelenségi eljárást illetően, kivéve: a rendszeres járandóságok behajtására, a pénzeszközök a rendszeres járandóságok megszüntetésére vagy további behajtására vagy a pénzeszközök elkobzására vonatkozó határozatok;

 • az eljárást megindító értesítések, a tárgyalás kitűzéséről szóló értesítés, valamint a bíróság által jogszabály alapján kiadott más értesítés vagy felhívás;
 • a hitelezői választmány valamennyi tárgyalásának és ülésének jegyzőkönyve;
 • az eljárást lefolytató tisztviselő jelentése és a csatolt okiratok;
 • kényszeregyezség esetén a fizetésképtelen adós jelentései és a csatolt iratok;
 • az elfogadott követelések jegyzéke;
 • az eljárásban részt vevő felek beadványai és más olyan bírósági iratok, amelyek közzététele előírás;
 • csődeljárásban az árverési felhívás és a csődvagyonra vonatkozó ajánlattételi felhívás.

Emellett az e-Publications adatbázisban a fizetésképtelenségi eljárások során eljáró tisztviselők (seznam upraviteljev) teljes listája is megtalálható.   A listákat naponta frissítik.

Mindkét adatbázis az AJPESA link új ablakot nyit mega Szlovén Köztársaság közhitelű nyilvántartásokat vezető és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó hivatala (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) tulajdonában áll, és a nyilvántartásokat is ez a szerv vezeti.

Ingyenes-e a szlovén fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Igen, a nyilvántartás ingyenesen hozzáférhető. Az eléréshez azonban regisztrálni kell az AJPES oldalán, továbbá felhasználónevet és jelszót kell igényelni.

Hogyan végezzünk keresést a szlovéniai fizetésképtelenségi nyilvántartásban

Mindkét adatbázis – a keresőprogramok is – teljes egészében szlovén nyelvűek. Lehetséges a fizetésképtelenségi eljárások adataiban és iratanyagaiban a jogi személyekre és egyéni vállalkozókra való keresés az összes elérhető keresési feltétel használatával, a természetes személyek (akik nem minősülnek egyéni vállalkozónak) esetében azonban csak meghatározott adatok alapján lehet keresni a személyes adatok védelmének érdekében.

AzA link új ablakot nyit mege-Publications adatbázisban a fizetésképtelenségi eljárásokkal összefüggésben közzétett dokumentumokra lehet keresni. A közzétett dokumentumok az alábbi szempontok szerint kereshetők:

 • az adós típusa (jogi személy, természetes személy stb.)
 • az eljárás típusa (csődeljárás, kényszeregyezség stb.)
 • a dokumentum típusa,
 • az adós (keresni lehet cégnévre, adószámra vagy cégjegyzékszámra)
 • a társaság jogi formája (nyilvános részvénytársaság, zártkörűen működő részvénytársaság …)
 • ügyszám,
 • bíróság,
 • az eljárási cselekmény vagy a dokumentum közzétételének napja.

  Az eredmények a közzététel napja szerinti sorrendben jelennek meg.

Az A link új ablakot nyit mege-INSOLV honlapon a következő információk alapján lehet keresni a fizetésképtelenségi eljárásokra vonatkozóan:

 • Sorszám,
 • Adós (vezeték- és keresztnév vagy cégnév, azonosító szám, cím, születési dátum)

A szlovén fizetésképtelenségi nyilvántartás története

2008. október 1-jétől vezetik a nyilvántartást. Azelőtt a közérdekű értesítéseket, a fizetésképtelenségi eljárások kezdő időpontját és egyéb információkat a Szlovák Köztársaság Hivatalos Lapjában (Uradni list Republike Slovenije; UL RS) tették közzé.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megFizetésképtelenségi nyilvántartás

Utolsó frissítés: 23/03/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Szlovákia

Ez az oldal a szlovákiai fizetésképtelenségi nyilvántartásról ad rövid áttekintést.

Mit kínál a szlovákiai fizetésképtelenségi nyilvántartás?

A link új ablakot nyit megfizetésképtelenségi nyilvántartás (Register úpadcov) közigazgatási információs rendszer, amely a Szlovák Köztársaság igazságügyi minisztériumának honlapján érhető el, és amelyet az igazságügyi minisztérium kezel és üzemeltet. A fizetésképtelenségi nyilvántartás információs rendszer a csődről és a szerkezetátalakításról, valamint egyes törvények módosításáról szóló, módosított 7/2005. sz. törvény 10a. §-ának (2) bekezdése alapján a fizetésképtelenségi eljárásokra, szerkezetátalakítási eljárásokra és adósságelengedési eljárásokra vonatkozó információkat tartalmaz.

A fizetésképtelenségi nyilvántartásban a következő adatok érhetők el:

 1. a 7/2005. sz. törvény szerinti eljárásokra vonatkozó információk, a következő adatokkal:
  1. a bíróság neve;
  2. az eljárás ügyiratszáma;
  3. az ügyben eljáró bíró vezeték- és keresztneve;
  4. a kérelmező és az adós neve;
   4.1. természetes személy esetén: vezetéknév, keresztnév, születési idő, cím,
   4.2. vállalkozást folytató természetes személy esetén: a vállalkozáshoz használt név, a vezeték- és keresztnév, amennyiben eltér a vállalkozáshoz használt névtől, azonosító szám vagy bármely egyéb azonosító, üzletvitel helye,
   4.3. jogi személy esetén: a cég neve, azonosító száma vagy bármely egyéb azonosító, valamint székhely;
  5. a kijelölt vagyonfelügyelő vagy vagyonkezelő neve;
  6. a kijelölt vagyonfelügyelő vagy vagyonkezelő irodájának címe;
  7. a fizetésképtelenségi eljárás vagy szerkezetátalakítási eljárás megindításának időpontja, vagy a hitelezőkkel szembeni védelem megadásának időpontja;
  8. a csőd bejelentésének, a szerkezetátalakítási terv jóváhagyásának vagy visszafizetési terv megállapításának időpontja;
  9. a fizetésképtelenségi eljárás vagy szerkezetátalakítási eljárás végének időpontja;
  10. információ arról, hogy a szóban forgó csőd esetében kis csődről van-e szó;
  11. a benyújtott követelésekre vonatkozó információk, a követelések jegyzékére vonatkozó tartalmi követelmények alapján;
  12. az elbírálást követő követelésként benyújtott követelésekre vonatkozó információk, az elbírálást követő követelések jegyzékére vonatkozó tartalmi követelmények alapján;
  13. a visszafizetési terv vagyonkezelő által kidolgozott tervezetére vonatkozó információk;
  14. az adós vagyonára vonatkozó információk a fizetésképtelenség alá tartozó vagyonról készítendő leltár tartalmi követelményeinek megfelelően;
  15. a hitelezői gyűlésre és a hitelezői választmány ülésére vonatkozó információk, a helyszínre, időre és a hitelezői gyűlés tárgyára vonatkozó adatokkal együtt, valamint a hitelezők vezeték- és keresztneve természetes személyek esetén, illetve cégnév jogi személyek esetén, arra vonatkozó információk, hogy a hitelező a hitelezői választmány tagja-e, a hitelező szavazati jogainak mértékére vonatkozó információk, valamint a hitelezői választmány ülésének jegyzőkönyve;
  16. a törvény negyedik része szerinti fizetésképtelenségi eljárás esetén a hitelezői gyűlésre vonatkozó információk, a helyszínre, időre és a hitelezői gyűlés tárgyára vonatkozó adatokkal együtt;
  17. a bevételek felosztása;
  18. az adós tartozásának elengedéséről szóló határozat dátuma, amennyiben csődöt állapítottak meg vagy a törvény negyedik része alapján visszafizetési tervet fogadtak el;
  19. a felügyeleti jelentés készítésének elrendelésére vonatkozó információk;
  20. az eljárás feleinek a törvény szerinti eljárásokban az eljárási cselekmények megtételére rendelkezésére álló határidőkre vonatkozó információk;
  21. arra vonatkozó információk, hogy a szóban forgó fizetésképtelenségi eljárás esetében fizetésképtelenségi főeljárásról, másodlagos fizetésképtelenségi eljárásról vagy területi fizetésképtelenségi eljárásról van-e szó, a különleges jogszabálynak megfelelően;
  22. a különleges jogszabály alapján fellebbezés benyújtásának lehetőségére vonatkozó információk;
  23. a törvény második és harmadik része alapján folytatott eljárásban a megtérülési arány a biztosítékkal rendelkező és a biztosítékkal nem rendelkező hitelezők számára;
  24. a törvény negyedik része alapján folytatott eljárásban a megtérülési arány a hitelezők számára;
 2. a csődbe ment felek felsorolása fizetésképtelenségi eljárás esetén és az adósok felsorolása szerkezetátalakítási eljárás esetén, a 4. a) pontban előírt adatokkal;
 3. a csődbe ment felek felsorolása a törvény negyedik része alapján folytatott eljárás esetén, a 4. a) pontban előírt adatokkal;
 4. a törvény szerinti eljárásokra vonatkozó, a kereskedelmi lapban (Obchodný vestník) közzétett további információk;
 5. a vagyonfelügyelő által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információk.

Ingyenes-e a szlovákiai fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Igen, a nyilvántartáshoz való hozzáférés és az abban való keresés ingyenes.

Hogyan végezzünk keresést a szlovákiai fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

A link új ablakot nyit megfizetésképtelenségi nyilvántartás honlapján található egy keresősáv, ahova közvetlenül be lehet írni a keresendő szöveget, vagy adott esetben meg lehet határozni, hogy a keresés egyes kategóriákra – mint például eljárások, vagyonfelügyelők, vagyon vagy szolgáltatások – korlátozódjon-e.

A Szlovák Köztársaság fizetésképtelenségi nyilvántartásának története

A rendszer 2015. december 7-én kezdte meg teljes körű működését.

Kapcsolódó internetes oldalak

A link új ablakot nyit megFizetésképtelenségi nyilvántartás

Utolsó frissítés: 09/04/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Finnország

Finnországban két nyilvános fizetésképtelenségi nyilvántartás létezik: a csőd- és szerkezetátalakítási nyilvántartás, valamint az adósságrendezési nyilvántartás. E nyilvántartásokban a finn Jogi Nyilvántartási Központ által biztosított információs szolgáltatáson keresztül ingyenesen lehet keresést végezni.

A link új ablakot nyit megfizetésképtelenségi nyilvántartás a finn Jogi Nyilvántartási Központ egy információs szolgáltatása.

Mit kínál a finn fizetésképtelenségi nyilvántartás?

A nyilvántartás az egyének gazdasági tevékenysége során keletkezett adósságokra vonatkozó, A link új ablakot nyit mega csőd- és szerkezetátalakítási nyilvántartásból és A link új ablakot nyit megaz adósságrendezési nyilvántartásból származó fizetőképességi információkat tartalmaz. A nyilvántartás információkat tartalmaz a csőddel és szerkezetátalakítással kapcsolatos kérelmekről és határozatokról, valamint például a hitelezői gyűlés idejéről és helyéről, a követelések benyújtásának határidejéről és a csődgondnok adatairól.

A személyes célokból keletkezett adósság rendezésére vonatkozó információkat közvetlenül a A link új ablakot nyit megJogi Nyilvántartási Központtól kell kérni, amely az információkat ingyenesen rendelkezésre bocsátja.

Ingyenes-e a finn fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Igen, a nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.

Hogyan végezzünk keresést a finn fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

A fizetésképtelenségi nyilvántartásban lehet keresni az adós neve, azonosító száma vagy cégjegyzékszáma alapján, meghatározott időintervallumon belül, valamint a csődgondnok vagy felszámolóbiztos neve alapján.

Ha személyes célokból keletkezett adósság rendezésére vonatkozóan kíván információkat kérni a Jogi Nyilvántartási Központtól, meg kell adnia:

 • azon személy nevét, akinek az adatait kéri,
 • azon személy azonosító számát, akinek az adatait kéri,
 • a kérelmező nevét és telefonszámát, valamint azt a címet, ahová az információk megküldését kéri.

A finn fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A nyilvántartások 1995-től kezdődően tartalmaznak információkat.

Kapcsolódó internetes oldalak

Finn nyelven

A link új ablakot nyit megFizetésképtelenségi nyilvántartás

A link új ablakot nyit megJogi Nyilvántartási Központ (Oikeusrekisterikeskus): nyilvántartások

A link új ablakot nyit megCsőd- és szerkezetátalakítási nyilvántartás (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

A link új ablakot nyit megAdósságrendezési nyilvántartás (velkajärjestelyrekisteri)

Angol nyelven

A link új ablakot nyit megJogi Nyilvántartási Központ: nyilvántartások

A link új ablakot nyit megCsőd- és szerkezetátalakítási nyilvántartás

A link új ablakot nyit megAdósságrendezési nyilvántartás

Svéd nyelven

A link új ablakot nyit megJogi Nyilvántartási Központ (Rättsregistercentralen): nyilvántartások

A link új ablakot nyit megCsőd- és szerkezetátalakítási nyilvántartás (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

A link új ablakot nyit megAdósságrendezési nyilvántartás (Skuldsaneringsregistret)

Utolsó frissítés: 10/07/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Svédország

Ez az oldal a svéd fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt tájékoztatást.

Mit kínál a svéd fizetésképtelenségi nyilvántartás?

A svéd Cégnyilvántartási Hivatal több olyan nyilvántartást is vezet, amelyek a bejegyzett cégekről nyújtanak tájékoztatást. A svéd Cégnyilvántartási Hivatal nem vezet egységes, koherens nyilvántartást fizetésképtelennek nyilvánított magánszemélyekről és jogi személyekről, nyilvántartást vezet azonban a fizetésképtelennek nyilvánított magánszemélyekről és a csődvagyonokról. A fizetésképtelennek nyilvánított cégekre vonatkozó információk azonban számos, a svéd Cégnyilvántartási Hivatal által fenntartott üzleti nyilvántartásban megtalálhatók. A svéd Cégnyilvántartási Hivatal által fenntartott nyilvántartások természetes személyekre, vagyonokra és cégekre vonatkozó információi internetes keresőmotor segítségével érhetők el.

A svéd Cégnyilvántartási Hivatal nyilvántartásaiban szereplő, a cégekkel, magánszemélyekkel és vagyonokkal kapcsolatos csődinformációkra (beleértve az internetes A link új ablakot nyit megkeresőmotor segítségével és a A link új ablakot nyit megsvéd Cégnyilvántartási Hivatallal való közvetlen kapcsolatfelvétel útján hozzáférhető információkat is) a továbbiakban a svéd fizetésképtelenségi nyilvántartás kifejezés utal.

A nyilvántartás cégekre, természetes személyekre és vagyonokra vonatkozó adatokat tartalmaz a csődeljárás különböző fokozataiban. Általában a következő típusú információk találhatók meg benne:

 • a csődeljárás kezdetének időpontja
 • az illetékes bíróság neve
 • az érintett neve, címe és cégjegyzékszáma, illetve személyi azonosítószáma
 • az eljárás fázisa
 • a csődgondnok neve és címe.

A nyilvántartást a svéd Cégnyilvántartási Hivatal kezeli és tartja fenn.

A nyilvántartásba csak bíróság által közölt információk kerülnek be. A svéd Cégnyilvántartási Hivatal az információkat azon a napon veszi nyilvántartásba, amelyen a bíróságtól megkapja őket. Ha természetes személyt nyilvánítanak fizetésképtelennek, az információ bekerül azokba az üzleti nyilvántartásokba, amelyekben a természetes személyt nyilvántarthatják.

Ingyenes-e a svéd fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A svéd fizetésképtelenségi nyilvántartás információihoz a svéd Cégnyilvántartási Hivatallal való telefonos kapcsolatfelvétel útján ingyenesen lehet hozzájutni. Írásbeli tájékoztatást a legtöbb esetben díjfizetés ellenében lehet kérni.

Az internetes keresőmotor ingyenes hozzáférést biztosít a cégekkel kapcsolatos csődinformációkhoz. További információk csak regisztrált felhasználók számára érhetők el, díjfizetés ellenében.

Hogyan végezzünk keresést a svéd fizetésképtelenségi nyilvántartásban

Postai úton, e-mailben vagy telefonon bárki megkeresheti a svéd Cégnyilvántartási Hivatalt, hogy nyilvántartásban szereplő információt kérjen. Az internetes keresőmotort használva bárki végezhet keresést a nyilvántartásban cégnév, személynév, cégjegyzékszám, illetve személyi azonosítószám megadásával. 

A svéd fizetésképtelenségi nyilvántartás története

A nyilvántartásban szereplő információkat öt évig megőrzik.

Utolsó frissítés: 01/05/2010

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Anglia és Wales

Ez az oldal az angliai és walesi fizetésképtelenségi nyilvántartásról (Individual Insolvency Register) nyújt tájékoztatást.

Mit kínál az angliai és walesi Fizetésképtelenségi Szolgálat (Insolvency Service)?

Anglia és Wales fizetésképtelenségi szolgálata törvényi előírás alapján nyilvántartja a fizetésképtelenségi eseteket, valamint a csőddel és a tartozáselengedéssel kapcsolatos korlátozásokat. E nyilvántartások együttesen alkotják a fizetésképtelenségi nyilvántartást, amely a következőkre vonatkozóan tartalmaz adatokat:

 • folyamatban lévő vagy az elmúlt 3 hónapban lezárt csődeljárások;
 • folyamatban lévő vagy az elmúlt 3 hónapban lezárt, tartozáselengedő végzés kibocsátására irányuló eljárások;
 • folyamatban lévő vagy az elmúlt 3 hónapban lezárt egyezségi eljárások és gyorsított egyezségi eljárások;
 • hatályos, csőddel kapcsolatos korlátozó végzések vagy kötelezettségvállalások és csőddel kapcsolatos ideiglenes korlátozó végzések;
 • hatályos, tartozáselengedéssel kapcsolatos korlátozó végzések vagy kötelezettségvállalások és tartozáselengedéssel kapcsolatos ideiglenes korlátozó végzések.

Ingyenes-e az angliai és walesi fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

Igen, a nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.

Hogyan végezzünk keresést Anglia és Wales fizetésképtelenségi nyilvántartásában?

A nyilvántartás A link új ablakot nyit mega Fizetésképtelenségi Szolgálat weboldalán található, és a „Find someone” menüpont alatt érhető el. A A link új ablakot nyit megfizetésképtelenségi nyilvántartás linkjére kattintva magánszemély vagy vállalkozás neve alapján kereshet.

Angliai és Wales fizetésképtelenségi szolgálatának története

A Fizetésképtelenségi Szolgálat a Vállalkozásügyi, Innovációs és Képzési Minisztérium (Department for Business, Innovation and Skills) végrehajtó ügynöksége, és a hivatalos csődgondnokon keresztül a következő feladatokat látja el:

 • intézi és kivizsgálja a csődbe ment jogalanyok, a tartozáselengedő végzés hatálya alatt álló magánszemélyek, valamint a bíróság által felszámolt társaságok és társulások ügyeit, és megállapítja fizetésképtelenségük okait;
 • vagyonfelügyelőként / felszámolóként jár el, amennyiben nem jelölnek ki a magánszektorból fizetésképtelenségi szakértőt;
 • gyorsított egyezségi eljárás esetén meghatalmazottként és felügyelőként jár el.

A Szolgálat emellett:

 • eljár a csődbe ment jogalanyok, a tartozáselengedő végzés hatálya alatt álló magánszemélyek és a vezető tisztségviselők kötelezettségszegéseivel kapcsolatos bejelentések alapján;
 • eljár a csődbe ment vállalkozások vezető tisztségviselőinek e tevékenységtől való eltiltása érdekében, ha annak ellátására alkalmatlanok;
 • csőddel és tartozáselengedéssel kapcsolatos végzésekkel és kötelezettségvállalásokkal foglalkozik;
 • engedélyezi és szabályozza a fizetésképtelenségi szakma gyakorlását;
 • létszámcsökkentés esetén megállapítja és kifizeti a törvényes összegeket, ha a munkáltató jogilag fizetésképtelen;
 • számviteli és befektetési szolgáltatásokat nyújt a csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt álló vállalkozások vagyonkezelői számára;
 • közérdekből titkos tényfeltáró vizsgálatokat folytat vállalkozásokkal szemben;
 • fizetésképtelenség, létszámcsökkentés és egyéb kapcsolódód kérdések tekintetében tanácsot ad a minisztereknek, valamint a kormányzati hivataloknak és ügynökségeknek;
 • weboldalán, valamint kiadványokon és a fizetésképtelenségi tudakozón keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot a fizetésképtelenséggel, létszámcsökkentéssel és vizsgálatokkal kapcsolatos kérdésekről.

Az angliai és walesi fizetésképtelenségi nyilvántartás jogi nyilatkozata

A honlapon a következő jogi nyilatkozat áll:

„Habár minden erőfeszítést megteszünk annak biztosítására, hogy az oldalon nyújtott információk pontosak legyenek, mégis előfordulhatnak hibák. Amennyiben téves vagy hiányos információt észlel, kérjük, hogy az oldalon található visszajelzési linkre kattintva értesítsen bennünket erről, hogy az esetet kivizsgálhassuk és az adatbázist szükség szerint javíthassuk.

A Fizetésképtelenségi Szolgálat nem vállal felelősséget a gondatlanságból vagy egyéb okból hibás vagy hiányos adatok vonatkozásában. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Fizetésképtelenségi Szolgálat és a hivatalos csődgondnokok (Official Receiver) nem nyújthat jogi vagy pénzügyi tanácsot. Tanácsot állampolgári tanácsadó irodától, jogtanácsostól, képesített könyvelőtől, engedéllyel rendelkező felszámolóbiztostól, megbízható pénzügyi tanácsadótól vagy tanácsadó központtól lehet kérni.

A Fizetésképtelenségi Nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető; a Fizetésképtelenségi Szolgálat a nyilvántartás adatainak harmadik személyek általi felhasználását nem támogatja, és ezzel kapcsolatban felelősséget nem vállal.”

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megFizetésképtelenségi Szolgálat

A link új ablakot nyit megFizetésképtelenségi nyilvántartás

Utolsó frissítés: 04/12/2015

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Észak-Írország

Ez az oldal Észak-Írország fizetésképtelenségi nyilvántartásáról nyújt tájékoztatást.

Mit kínál az észak-írországi fizetésképtelenségi nyilvántartás?

Észak-Írországban nincs egységes fizetésképtelenségi nyilvántartás. Az Észak-ír Bírósági és Törvényszéki Szolgálat (Northern Ireland Court Service) az elmúlt 10 évben csődbe jutott személyekről rendelkezik információval. Ezt az információt egy online adatbázis tartalmazza, amely a nyilvánosság számára díj ellenében hozzáférhető. A csődre vonatkozó bővebb információ az A link új ablakot nyit megÉszak-ír Bírósági és Törvényszéki Szolgálathonlapján érhető el.

A A link új ablakot nyit megVállalkozási, Kereskedelmi és Beruházási Minisztérium (Online DETI) fizetésképtelenségi szolgálata foglalkozik fizetésképtelenségi ügyekkel.

A fizetésképtelenségi szolgálat célja és szerepe:

 • a csődök, illetve a kötelező felszámolás alatt álló vállalkozások ügyeinek adminisztrálása és kivizsgálása;
 • a fizetésképtelenség okainak megállapítása;
 • a vállalat fizetésképtelensége esetén a vezetők kizárása;
 • a fizetésképtelen vállalkozások vezetősége által folytatott csalárd tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések megtétele;
 • a fizetésképtelenséggel foglalkozó hivatás szabályozása;
 • a fizetésképtelenségi mérleg működtetése;
 • Észak-Írország fizetésképtelenségi jogszabályainak és szakpolitikájának megfogalmazása.

Az Online DETI-t a Vállalkozási, Kereskedelmi és Beruházási Minisztériumtartja fenn és működteti.

Ingyenes-e az észak-írországi Online DETI-hez való hozzáférés?

Igen, a hozzáférés ingyenes.

Hogyan végezzünk keresést az észak-írországi Online DETI-ben?

A fizetésképtelenségi szolgálat folyamatosan frissíti a nyilvántartást a következő adatokról: egyéni önkéntes megállapodások (Individual Voluntary Arrangements (IVA)); gyorsított önkéntes megállapodások (Fast-track Voluntary Arrangements (FTVA)); csőd korlátozó utasítások vagy kötelezettségvállalások (Bankruptcy Restrictions Orders or Undertakings (BRO/ BRU)); adósságcsökkentő rendelvények (Debt Relief Orders (DRO)); és adósságcsökkentést korlátozó utasítások vagy kötelezettségvállalások (Debt Relief Restriction Orders or Undertakings (DRRO/ DRRU)).

Az A link új ablakot nyit megIVA, DRO, DRRO és DRRU nyilvántartásokban online lehet személyekre keresni.

Bővebb információ a fizetésképtelenségi nyilvántartásról A link új ablakot nyit megitt.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megOnline DETINI

A link új ablakot nyit megÉszak-ír Bírósági és Törvényszéki Szolgálat

Utolsó frissítés: 14/08/2017

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Fizetésképtelenségi nyilvántartások - Skócia

Ez az oldal a skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartásról nyújt tájékoztatást.

Mit kínál a skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartás?

A link új ablakot nyit megCsődbiztosság (Accountant in Bankruptcy) weboldala útmutatást és dokumentumokat tartalmaz a skóciai fizetésképtelenségi eljárásokról. A weboldal a következő lehetőségeket kínálja:

 • Hozzáférés jogszabályokhoz
 • A link új ablakot nyit megfizetésképtelenségi nyilvántartás internetcíme, amelynek segítségével a következőkkel kapcsolatban kérhetők adatok:
  • csődeljárások
  • csődeljárási korlátozások
  • vagyonrendezési megállapodások (protected trust deeds)
  • skóciai vállalkozások felszámolása és végelszámolása, valamint csődgondnokság alá helyezése (receivership)
  • moratóriumok

A skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartás a vagyonfelügyelet (administration) eseteivel kapcsolatban nem tartalmaz adatokat.

A link új ablakot nyit megDAS Scotland weboldal a pénzügyek és a tartozások vonatkozásában ad tanácsot, anyagokat tartalmaz hivatalos pénzügyi tanácsadók számára, és tájékoztatást nyújt az adósságrendezési rendszerről (vagyis arról a jogszabályi rendszerről, amely lehetővé teszi az adósság észszerű időn belül való visszafizetését, egyúttal védelmet nyújt a hitelezők fellépésével szemben).

A skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartás fenntartója és üzemeltetője a Csődbiztosság.

A skóciai DAS-nyilvántartás (az adósságrendezési rendszer nyilvántartása – Debt Arrangement Scheme Register)

A link új ablakot nyit megskóciai DAS-nyilvántartásjóváhagyott és a folyamatban lévő adósság-visszafizetési programokról nyújt tájékoztatást. Ezenkívül tájékoztatást nyújt a hatályos moratóriumokról is. A DAS-nyilvántartás a Csődbiztosság tulajdonában áll, és fenntartásáról is a Csődbiztosság gondoskodik DAS-adminisztrátori feladatai keretében.

Ingyenes-e a skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes. Emellett napi szintű kereskedelmi célú adatletöltésre is van lehetőség. További tájékoztatás a következő címen kérhető: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Ingyenes-e a skóciai DAS-nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A DAS-nyilvántartáshoz való hozzáférés ingyenes.

Hogyan végezzünk keresést a skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartásban?

A skót fizetésképtelenségi nyilvántartás interneten hozzáférhető.

Hogyan végezzünk keresést a DAS-nyilvántartásban?

A DAS-nyilvántartás interneten hozzáférhető.

Korábbi adatok a skóciai fizetésképtelenségi nyilvántartásban

A fizetésképtelenségi nyilvántartásban végzett kereséssel valamennyi folyamatban lévő, valamint az elmúlt két évben lezárt csődeljárási ügy adatai megismerhetők. A vagyonrendezési megállapodások esetében a nyilvántartás a folyamatban lévő, valamint az elmúlt évben lezárt ügyek adatait tartalmazza. A vállalkozások felszámolása, végelszámolása és csődgondnokság alá helyezése esetében a kereséssel szintén a folyamatban lévő, valamint az előző évben befejezett ügyek adatai érhetők el.

A moratóriumokra vonatkozó keresések minden hatályos moratóriumot mutatnak. A moratóriumot 6 hét elteltével vagy a csőd megállapítását, a vagyonrendezési megállapodást vagy a DAS szerinti adósság-visszafizetési program jóváhagyását követően törlik a rendszerből.

Korábbi adatok a DAS-nyilvántartásban

A DAS-nyilvántartás weboldala a jóváhagyott és a folyamatban lévő adósság-visszafizetési programokról ad tájékoztatást. Ezenkívül tájékoztatást nyújt a hatályos moratóriumokról is.

Kapcsolódó internetes oldalak

A link új ablakot nyit megCsődbiztosság

A link új ablakot nyit megFizetésképtelenségi nyilvántartás

A link új ablakot nyit megDAS-nyilvántartás

Utolsó frissítés: 14/07/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.