Bankroto ir nemokumo registrai

Belgija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Belgijos bankroto bylų registrus.

Turinį pateikė
Belgija

Kokia yra padėtis, susijusi su Belgijos bankroto registrais?

Belgijoje reikėtų atskirti įmones, juridinius ar fizinius asmenis ir fizinius asmenis, kurie nėra įmonės (t. y. fiziniai asmenys).

 • Kalbant apie įmones, veikia nacionalinis centrinis nemokumo registras, vadinamas centriniu įmonių, kurioms taikomos nemokumo procedūros, t. y. teisminio reorganizavimo arba bankroto procedūros, mokumo registru https://www.regsol.be/
 • Tam tikra informacija apie didelių skolų turinčius privačius asmenis, pradėjusius kolektyvinio skolų reguliavimo procedūrą, Belgijoje centralizuotai pateikiama duomenų bazėje. Ši duomenų bazė sukurta Belgijos nacionaliniame banke, bet nėra vieša.

Ar Belgijos bankroto registrais galima naudotis nemokamai?

Ne, jei norima susipažinti su duomenimis;

taip, jei norima pateikti tam tikrus dokumentus ir tvarkyti bylas.

Žr. šią nuorodą: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol

Kaip atlikti paiešką Belgijos bankroto registre?

Pirmiausia reikia susikurti paskyrą.

Bet kuris asmuo gali prašyti susipažinti su nagrinėjama byla. Pradžios puslapyje spustelėkite mygtuką « Prašyti suteikti prieigą prie nekonfidencialios rinkmenos». Jūsų prašymą leisti susipažinti su dokumentais nagrinėja:

 • bankroto administratorius – bankroto iki 2018 m. gegužės 1 d. atveju;
 • paskirtasis bankroto teisėjas – bankroto po 2018 m. gegužės 1 d. atveju;
 • įgaliotas teisėjas – teisminio reorganizavimo proceso atveju, kai prašymą leisti susipažinti su dokumentais pateikė kita šalis nei kreditorius
 • skolininkas (arba jo advokatas) – teisminio reorganizavimo proceso atveju, kai prašymą leisti susipažinti su dokumentais pateikė kreditorius
 • skolininkas vykstant teisminio reorganizavimo arba bankroto procedūrai tik tais atvejais, kai:
  • prašymą leisti susipažinti su dokumentais pateikia skolininko advokatas
  • skolininkas faktiškai dalyvauja atitinkamoje byloje.

   Jeigu byloje nedalyvauja nė vienas skolininkas, skolininko advokato pateiktus prašymus susipažinti su dokumentais nagrinėja šie subjektai (taip pat žr. pirmiau):
  • įgaliotas teisėjas (teisminio reorganizavimo procedūra)
  • paskirtasis bankroto teisėjas (atvejais, kai sprendimas dėl bankroto buvo priimtas po 2018 m. gegužės 1 d.)
  • bankroto administratorius (atvejais, kai sprendimas buvo priimtas iki 2018 m. gegužės 1 d.)

Kai tik jums suteikiama prieiga, gaunate e. laišką ir pranešimą. Jei prieiga jums nesuteikiama, pranešime ir e. laiške jums taip pat bus pranešta apie priežastį.

Jei jums suteikta prieiga prie bylos ir rinkmena uždaryta, šia prieiga galite naudotis „Regsol“ archyvuose.

Jei dar neturite galimybės susipažinti su byla, kuri per tą laiką buvo baigta nagrinėti, prašymą suteikti prieigą gauna atitinkamo komercinio teismo kanceliarija, kuri gali jums leisti susipažinti su baigtos nagrinėti bylos medžiaga archyvuose.

Laikotarpis, kurį apima Belgijos bankroto registrai

Registre saugomi visi nemokumo bylų duomenys ir dokumentai, t. y. visos nebaigtos bankroto ir teisminio reorganizavimo procedūros, pradėtos nuo 2018 m. gegužės 1 d., su sąlyga, kad jos nebaigtos.

Susijusios nuorodos

RegSol

Paskutinis naujinimas: 04/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.