Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: prancūzųnyderlandų.
Swipe to change

Bankroto ir nemokumo registrai

Belgija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Belgijos bankroto bylų registrus.

Turinį pateikė
Belgija

Kokia yra padėtis, susijusi su Belgijos bankroto registrais?

Belgijoje centrinio nacionalinio bankroto registro nėra. Tačiau įvairios valdžios institucijos renka informaciją apie verslo subjektus ir asmenis.

  • Kalbant apie verslo subjektus ir verslo veiklą vykdančius fizinius asmenis, Belgijos įmonių duomenų bazė (pranc. Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) yra registras, kuriame rodomi visi verslo subjektų ir verslo veiklą vykdančių fizinių asmenų identifikavimo duomenys ir jų teisinė padėtis (ypač bankrotas). Informacija apie verslo subjektų teisinę padėtį šiuo metu visuomenei neprieinama. Tačiau teismo sprendimai dėl bankroto ir teisminio reorganizavimo skelbiami internetu prieinamame Belgijos oficialiajame leidinyje.
  • Tam tikra informacija apie didelių skolų turinčius privačius asmenis, pradėjusius kolektyvinio skolų reguliavimo procedūrą, Belgijoje centralizuotai pateikiama duomenų bazėje. Ši duomenų bazė sukurta Belgijos nacionaliniame banke, bet nėra vieša.

Ar Belgijos bankroto registrais galima naudotis nemokamai?

Taip, Belgijos oficialiojo leidinio duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Belgijos bankroto registre?

Sprendimų dėl bankroto arba teisminio reorganizavimo galima ieškoti Belgijos oficialiajame leidinyje.

Laikotarpis, kurį apima Belgijos bankroto registrai

Belgijos oficialiajame leidinyje nuorodos į verslo subjektus pateikiamos nuo 1983 m. sausio 1 d., nuoroda į publikacijas daroma, jeigu jos yra naujesnės negu 1997 m. birželio 1 d.

Belgijos oficialiajame leidinyje taip pat pateikiami po 2003 m. liepos 1 d. asociacijų paskelbti dokumentai.

Susijusios nuorodos

Federalinė viešoji teisingumo tarnyba

Paskutinis naujinimas: 10/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.