Bankroto ir nemokumo registrai

Bulgarija

Šiame puslapyje pateikiama trumpa Bulgarijos nemokumo registro apžvalga.

Turinį pateikė
Bulgarija

Kokią informaciją galima rasti Bulgarijos nemokumo registre?

Bulgarijos nemokumo registrą sudaro trys dalys:

  1. administratorių sąrašas (pateikiamas Bulgarijos teisingumo ministerijos interneto svetainėje);
  2. pardavimo ir aukcionų biuletenis (galima rasti Bulgarijos ekonomikos ministerijos interneto svetainėje);
  3. nemokumo bylų registras (tvarkomas centralizuotoje duomenų bazėje).

Ar Bulgarijos nemokumo registru galima naudotis nemokamai?

Bulgarijos nemokumo registru galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Bulgarijos nemokumo registre?

Galite ieškoti administratoriaus pagal vardą ir pavardę interneto svetainėje.

Kaip atlikti paiešką pagal pardavimą

Pardavimo biuletenį galima rasti Ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Bulgarijos nemokumo registro istorija

Sistema sukurta 2009 m. vykdant pagal dotacijos susitarimą Nr. K09-15-5-C/9.10.2009 įgyvendinamą veiksmų programos „Administracinių gebėjimų ugdymas“ (OPAC) 1.5 papildomo prioriteto „Skaidri ir veiksminga teismų sistema“ projektą „Bankroto bylų skaidrumas ir veiksmingumas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Bulgarijos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Paskutinis naujinimas: 29/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.