Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bankroto ir nemokumo registrai

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Nacionalinis bankroto registras yra viešai prieinamas elektroninis registras, kuriuo pagerinamas informacijos apie vykdomas bankroto bylas teikimas atitinkamiems kreditoriams ir teismams ir užtikrinama, kad tuo pačiu metu nebūtų iškelta lygiagreti bankroto byla.

2018 m. birželio 26 d. Teisingumo ministerija užbaigė pirmąjį projekto „Bankroto registrų sąsaja Europai“, iš dalies finansuojamo pagal Europos Komisijos Europos infrastruktūros tinklų priemonės programą (Europos infrastruktūros tinklų priemonė transeuropinio telekomunikacijų tinklo srityje: CEF-TC-2016-2: Europos e. teisingumo portalas), dėl kurio Kroatija pateikė paraišką kaip konsorciumo su Vokietija, Prancūzija, Italija ir Rumunija dalyvė, etapą.

EITP prioritetas – finansuoti ir įgyvendinti e. paslaugas, reikalingas ryšiams bankroto registrų sąsajos sistemoje palaikyti.

Bankroto registras

Bankroto registras buvo sukurtas pagal 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų.

Bankroto registro duomenys atnaujinami bent kartą per dieną ir apima:

  • procedūrą iki bankroto ir bankroto procedūrą, dėl kurios nutartis pradėti procedūrą buvo priimta ne anksčiau negu 2015 m. rugsėjo 1 d.;
  • vartotojo bankroto procedūrą, dėl kurios nutartis pradėti procedūrą buvo priimta ne anksčiau negu 2016 m. sausio 1 d.

Visi registre esantys duomenys priklauso teismų, kuriuose nagrinėjamos bylos, jurisdikcijai.

Projekto „Bankroto registrų sąsaja Europai“ antruoju etapu nacionaliniai bankroto registrai bus sujungti per Europos e. teisingumo portalą.

Paskutinis naujinimas: 14/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.