Bankroto ir nemokumo registrai

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Nacionalinis nemokumo registras yra viešai prieinamas elektroninis registras, kuriuo pagerinamas informacijos apie vykdomas nemokumo bylas teikimas atitinkamiems kreditoriams bei teismams ir užtikrinama, kad tuo pačiu metu nebūtų iškelta lygiagreti nemokumo byla.

2018 m. birželio 26 d. Teisingumo ministerija užbaigė pirmąjį projekto „Nemokumo registrų sąsaja Europai“, iš dalies finansuojamo pagal Europos Komisijos Europos infrastruktūros tinklų priemonės programą (Europos infrastruktūros tinklų priemonė transeuropinių telekomunikacijų tinklų srityje: CEF-TC-2016-2: Europos e. teisingumo portalas), dėl kurio Kroatija pateikė paraišką kaip konsorciumo su Vokietija, Prancūzija, Italija ir Rumunija dalyvė, etapą.

EITP prioritetas – finansuoti ir įgyvendinti e. paslaugas, reikalingas ryšiams bankroto registrų sąsajos sistemoje palaikyti.

Nemokumo registras

Nemokumo registras buvo sukurtas pagal 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų.

Nemokumo registro duomenys atnaujinami bent kartą per dieną ir apima:

  • procedūrą iki bankroto ir bankroto procedūrą, dėl kurios nutartis pradėti procedūrą buvo priimta ne anksčiau negu 2015 m. rugsėjo 1 d.;
  • vartotojo bankroto procedūrą, dėl kurios nutartis pradėti procedūrą buvo priimta ne anksčiau negu 2016 m. sausio 1 d.

Visi registre esantys duomenys priklauso bylą nagrinėjančių teismų jurisdikcijai.

Antruoju projekto „Nemokumo registrų sąsaja Europai“ etapu nacionaliniai nemokumo registrai buvo sujungti per Europos e. teisingumo portalą.

Paskutinis naujinimas: 04/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.