Bankroto ir nemokumo registrai

Kipras

Šioje interneto svetainės dalyje glaustai pristatomas Kipro bankroto ir likvidavimo registras (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Turinį pateikė
Kipras

Bankroto ir likvidavimo skyrius (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) yra atsakingas už nemokių fizinių ir juridinių asmenų turto perėmimą ir administravimą, jis atsiskaito Prekybos, pramonės ir turizmo ministerijos (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Įmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentui (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη). Šis skyrius turi bankrutavusių fizinių asmenų bylų archyvą. Kai likviduojama įmonė, apie tai pranešama Įmonių registrui. Piliečiams informaciją teikia Įmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentas.

Kokią informaciją galima rasti bankroto registre?

Netaikoma.

Ar bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Netaikoma.

Kaip atlikti paiešką bankroto registre?

Netaikoma.

Bankroto registro istorija

Bankroto ir likvidavimo registre pateikiama informacija apie bankrutavusius asmenis ar įmones ir likviduotas įmones nuo 1931 m. iki dabar.

Susijusios nuorodos

Įmonių registratoriaus ir oficialaus administratoriaus departamentas

Prekybos, pramonės ir turizmo ministerija

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.