Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bankroto ir nemokumo registrai

Anglija ir Velsas

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Anglijos ir Velso fizinių asmenų bankroto registrą.

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokias paslaugas siūlo Anglijos ir Velso bankroto tarnyba?

Anglijos ir Velso bankroto tarnyba pagal įstatymus tvarko fizinių asmenų bankroto, bankroto suvaržymų ir atsiskaitymo su kreditoriais suvaržymų registrus. Fizinių asmenų bankroto registras apima šiuos tris registrus – jame kaupiama informacija apie:

  • bankroto bylas, kurios dar nebaigtos arba baigtos per pastarųjų trijų mėnesių laikotarpį;
  • įsakymus dėl atsiskaitymo su kreditoriais (debt relief orders), kurie dar vykdomi arba yra baigti vykdyti per pastarųjų trijų mėnesių laikotarpį;
  • galiojančius individualius savanoriškus susitarimus (individual voluntary arrangements) ir supaprastintus (Fast-Track) savanoriškus susitarimus, įskaitant baigusius galioti per pastarųjų trijų mėnesių laikotarpį;
  • galiojančius įsakymus dėl bankroto suvaržymų arba įsipareigojimų (bancrupcy restrictions orders or undertakings) ir laikinų bankroto suvaržymų (interim bankruptcy restrictions orders)
  • galiojančius įsakymus dėl atsiskaitymo su kreditoriais suvaržymų (debt relief restrictions orders) ar įsipareigojimų ir laikinų atsiskaitymo su kreditoriais suvaržymų (interim debt relief restrictions orders).

Ar Anglijos ir Velso  fizinių asmenų bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga prie registro nemokama.

Kaip atlikti paiešką Anglijos ir Velso fizinių asmenų bankroto registre?

Registrą galima rasti Bankroto tarnybos svetainėje, o jame ieškoti – per funkciją „Find someone“. Spustelėjus nuorodą į Fizinių asmenų bankroto registrą galima atlikti registro duomenų paiešką pagal asmens vardą ir pavardę arba pagal įmonės pavadinimą.

Anglijos ir Velso bankroto tarnybos istorija

Bankroto tarnyba yra vykdomoji Verslo, inovacijų ir žinių ministerijos (Department for Business, Innovation and Skills) agentūra, kuri per oficialų administratorių:

  • administruoja ir tiria bylas dėl bankrutuojančių asmenų, asmenų, vykdančių įsakymus dėl atsiskaitymo su kreditoriais, teismo sprendimu likviduotų įmonių ir jų grupių, taip pat nustato jų nemokumo priežastis;
  • jei nepaskiriamas privačiojo sektoriaus bankroto administratorius, veikia kaip patikėtinis arba likvidatorius;
  • vykdant supaprastintus savanoriškus susitarimus veikia kaip įgaliotasis asmuo ir prižiūrėtojas.

Kitos tarnybos funkcijos:

  • tiria pranešimus apie bankrutavusių ir įsakymus dėl atsiskaitymo su kreditoriais vykdančių asmenų bei įmonių vadovų pažeidimus;
  • sprendžia vadovų nušalinimo klausimus įmonių bankroto atveju;
  • sprendžia klausimus dėl bankroto įsakymų ir įsipareigojimų bei įsakymų dėl atsiskaitymo su kreditoriais ir atitinkamų įsipareigojimų;
  • Tarnyba taip pat išduoda leidimus verstis bankroto specialistų profesija ir šią veiklą reguliuoja;
  • apskaičiuoja ir moka įstatymu numatytas išeitines kompensacijas, kai darbdavys oficialiai pripažįstamas nemokiu;
  • teikia apskaitos ir finansines paslaugas subjektams, kurie administruoja bankrotą ir likviduojamas lėšas;
  • viešojo intereso pagrindu atlieka įmonėse konfidencialius tyrimus;
  • konsultuoja ministerijas ir kitas valdžios institucijas bei agentūras bankroto, atleidimo iš darbo ir kitais susijusiais klausimais;
  • savo svetainėje, leidiniuose ir specialiąja telefono linija „Insolvency Enquiry Line“ informuoja visuomenę apie bankrotą, atleidimo iš darbo tvarką ir atliekamus tyrimus.

Išlyga dėl Anglijos ir Velso Fizinių asmenų bankroto registro atsakomybės

Interneto svetainėje pateiktas toks atsakomybės paneigimo tekstas:

„Nors dedamos visos pastangos, kad pateikta informacija būtų tiksli, kartais gali pasitaikyti klaidų. Jei pastebėjote netikslią informaciją arba tai, kad informacija praleista, prašome informuokite mus naudodamiesi šioje interneto svetainėje pateiktomis grįžtamojo ryšio nuorodomis, kad mes galėtume išnagrinėti klausimą ir ištaisyti klaidas duomenų bazėje.

Bankroto tarnyba negali prisiimti atsakomybės už klaidas ar informacijos nepateikimo atvejus, atsiradusius dėl nerūpestingumo ar kitų priežasčių. Prašome atkreipti dėmesį, kad bankroto tarnyba ir bankroto administratoriai negali teikti teisinių ar finansinių konsultacijų. Dėl jų turėtumėte kreiptis į Piliečių konsultavimo biurą, solisitorių, kvalifikuotą finansininką, įgaliotą bankroto specialistą, geros reputacijos finansų konsultantą ar į konsultacijų centrą.

Fizinių asmenų bankroto registras yra viešas registras, ir Bankroto tarnyba neremia ir nereiškia nusiskundimų dėl trečiųjų asmenų naudojimosi registro duomenimis.“

Nuorodos

Bankroto tarnyba

Fizinių asmenų bankroto registras

Paskutinis naujinimas: 04/12/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.