Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bankroto ir nemokumo registrai

Estija

Šiame puslapyje trumpai apžvelgiama nemokumo informacija, pateikiama Estijos prekybos registre ir oficialiame leidinyje Ametlikud Teadaanded („Oficialieji pranešimai“).

Turinį pateikė
Estija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokia informacija apie nemokumą teikiama Estijoje?

Estijoje nėra atskiro nemokumo registro, tačiau informacijos apie bankroto bylas bei juridinių ir fizinių asmenų skolos sureguliavimo procedūras galima rasti oficialiame elektroniniame leidinyje Ametlikud Teadaanded. Be to, Estijos prekybos registre ir Ne pelno organizacijų bei fondų registre galima rasti tam tikros informacijos apie juridinių asmenų ir savarankiškai dirbančių asmenų bankrotą.

Leidinyje Ametlikud Teadaanded teismai ir bankroto patikėtiniai skelbia, pavyzdžiui, tokią informaciją:

 • prašymo iškelti bankroto bylą peržiūros datą ir vietą, taip pat pranešimą apie draudimą disponuoti turtu;
 • pranešimą apie bankroto paskelbimą;
 • pranešimą apie visuotinį kreditorių susirinkimą;
 • pranešimą apie preliminaraus turto paskirstymo patvirtinimą;
 • pranešimą apie bankroto procedūros pabaigą;
 • pranešimą apie skolos sureguliavimo plano patvirtinimą.

Išsamų sąrašą pranešimų, kurie yra skelbiami, galima rasti Ametlikud Teadaanded svetainėje.

Priėmus teismo sprendimą, Estijos prekybos registre ir Ne pelno organizacijų bei fondų registre paskelbiama tokia informacija:

 • bankroto procedūros nutraukimas nepaskelbus bankroto;
 • bankroto skelbimai, kuriuose pateikiamas bankroto administratoriaus pavadinimas ar asmens tapatybės numeris ir nurodoma, kad jis atstovauja bendrovei;
 • bankroto paskelbimo panaikinimas, nurodant, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • bankroto paskelbimo panaikinimas ir bendrovės išbraukimas iš registro;
 • bankroto procedūros nutraukimas ir bendrovės išbraukimas iš registro arba nuoroda, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • taikos sutartis, jos terminas ir nuoroda, kad bendrovė tęsia veiklą;
 • taikos sutarties panaikinimas ir bankroto bylos atnaujinimas, nurodant, kad bendrovei atstovauja bankroto administratorius;
 • taikos sutarties galiojimo pabaiga ir bankroto administratoriaus atleidimas;
 • užtikrinimo turto administratoriaus paskyrimas pagal Padengtųjų obligacijų įstatymą, nurodant paskirto asmens vardą, pavardę ir asmens tapatybės numerį, taip pat informacija apie tai, kad sprendžiant padengtųjų obligacijų portfelio administravimo ir disponavimo klausimus jis atstovauja kredito įstaigai.

Informacija apie skolininkui arba jam atstovauti įgaliotam asmeniui taikomus prekybos apribojimus ar draudimą šiam asmeniui vykdyti komercinę veiklą registre neskelbiama.

Estijos prekybos registre skelbiama tokia informacija apie bankrutavusius juridinius asmenis:

 • juridinio asmens pavadinimas;
 • registro kodas;
 • adresas;
 • bankroto patikėtinio vardas ir pavardė;
 • vykdančiosios valdybos narių vardai ir pavardės;
 • užtikrinimo turto administratoriaus vardas ir pavardė;
 • sprendimo bankroto byloje priėmimo data ir bankroto bylos arba civilinės bylos numeris.

Ar informacija apie nemokumą teikiama nemokamai?

Su registro duomenimis susipažinti galima internetu ir notarų biuruose.

Prieiga prie leidinio Ametlikud Teadaanded nemokama.

Nemokamai internetu galima ieškoti juridinių subjektų, savarankiškai dirbančių asmenų ir užsienio įmonių filialų, informacijos apie teismo procesą, taip pat susipažinti su kartotekos duomenimis. Tačiau už visas kitas paieškas, įskaitant archyvo kartotekos duomenų paieškas, ir prieigą prie metinių ataskaitų, įstatų ir kitų dokumentų imamas mokestis. Už prekybos registro kompiuterinių duomenų naudojimą imami tarifai nustatyti teisingumo ministro įsakyme.

Už susipažinimą su registro duomenimis ir dokumentų pateikimą notaro biure imamas mokestis. Šie mokesčiai nustatyti Notarinių mokesčių įstatyme.

Informacija apie taikomus verslo draudimus skelbiama ir nemokamai prieinama internete.

Kaip ieškoti informacijos apie bankrotą

Ametlikud Teadaanded svetainėje informacijos apie juridinio arba fizinio asmens nemokumą galite ieškoti pagal asmenvardį arba tapatybės ar registro numerį, o bendrosios paieškos skiltyje taip pat galite atlikti paiešką pagal raktažodį. Naudodamiesi paieškos funkcija lengvai susirasite visus paskelbtus pranešimus apie vykdomas nemokumo procedūras. Užbaigus procedūrą pranešimai perkeliami į archyvą, išskyrus pranešimus apie procedūros užbaigimą – jie lieka viešai paskelbti trejus metus.

Elektroniniame įmonių registre juridinio asmens ar savarankiškai dirbančio asmens informacijos galima ieškoti pagal jo pavadinimą, vardą ir pavardę arba registro numerį. Iš nurodyto juridinio asmens ar savarankiškai dirbančio asmens statuso matyti, ar šis asmuo ar organizacija yra bankrutavę.

Nuo 2019 m. rudens Ametlikud Teadaanded yra įtrauktas į e. teisingumo susietą paieškos nemokumo registruose sistemą, kuri leidžia įmonėms, paskolų teikėjams ir investuotojams, ketinantiems investuoti kitoje valstybėje narėje, atlikti patikrinimą tiesiogiai atitinkamos šalies nemokumo registre. Tokiu būdu ši daugiakalbė priemonė užtikrina skaidresnę ir lengvesnę prieigą prie nemokumo informacijos įvairiose šalyse. Informacija teikiama nemokamai. Portale yra paprastos paieškos funkcija, leidžianti atlikti paiešką visuose susietuose registruose pagal skolininko asmenvardį ar pavadinimą, taip pat išplėstinės paieškos funkcija, leidžianti pasirinkti paieškos kriterijus atsižvelgiant į konkrečios šalies registro struktūrą. Estijos atveju galima atlikti paiešką pagal skolininko asmenvardį ar pavadinimą ir pagal asmens tapatybės numerį arba registro numerį.

Apie Bankroto informacijos tarnybą

Estijos nemokumo informacijos tarnyba veikia nuo 1995 m. rugsėjo 1 d.

Paskutinis naujinimas: 14/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.