Bankroto ir nemokumo registrai

Suomija

Suomijoje yra du viešieji bankroto registrai: bankroto ir restruktūrizavimo registras ir skolos sureguliavimo registras. Šiuose registruose galima nemokamai atlikti paiešką naudojantis Suomijos teisinių registrų centro teikiama informacine paslauga.

Turinį pateikė
Suomija

Bankroto registras yra Suomijos teisinių registrų centro informacinė paslauga.

Kokią informaciją galima rasti Suomijos bankroto registre?

Registre laikoma informacija apie bankrotą, gauta iš bankroto ir restruktūrizavimo registro ir skolos sureguliavimo registro – apie skolas, susidariusias asmeniui vykdant verslo veiklą. Registre kaupiama informacija apie pareiškimus ir sprendimus, susijusius su bankrotu ir restruktūrizavimu, ir, pavyzdžiui, apie kreditorių susirinkimo laiką ir vietą, reikalavimų pateikimo terminą ir administratoriaus duomenis.

Skolos sureguliavimo informacijos apie asmeniniais tikslais susidariusias skolas reikėtų prašyti tiesiogiai iš Teisinių registrų centro – jis šią informaciją suteiks nemokamai.

Ar Suomijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, registru galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Suomijos bankroto registre?

Paiešką bankroto registre galima atlikti pagal skolininko vardą ir pavardę / pavadinimą, asmens kodą arba verslo subjekto identifikavimo numerį (tam tikru laikotarpiu) ir pagal administratoriaus arba likvidatoriaus vardą ir pavardę.

Prašant informacijos iš Teisinių registrų centro apie asmeniniais tikslais susidariusią skolą, turi būti pateikiami šie duomenys:

  • asmens, kurio duomenų prašoma, vardas ir pavardė;
  • asmens, kurio duomenų prašoma, asmens kodas;
  • prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė ir telefono numeris, taip pat adresas, kuriuo turėtų būti siunčiama informacija.

Suomijos bankroto registro istorija

Registruose pateikiama laikotarpio nuo 1995 m. informacija.

Susijusios nuorodos

Suomių kalba

Bankroto registras

Teisinių registrų centras (suom. Oikeusrekisterikeskus): registrai

Bankroto ir restruktūrizavimo registras (suom. konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Skolos sureguliavimo registras (suom. velkajärjestelyrekisteri)

Anglų kalba

Teisinių registrų centras: registrai

Bankroto ir restruktūrizavimo registras

Skolos sureguliavimo registras

Švedų kalba

Teisinių registrų centras (šved. Rättsregistercentralen): registrai

Bankroto ir restruktūrizavimo registras (šved. Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Skolos sureguliavimo registras (šved. Skuldsaneringsregistret)

Paskutinis naujinimas: 10/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.