Bankroto ir nemokumo registrai

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

Kokias paslaugas teikia Prancūzijos nemokumo registras?

Prancūzijoje nėra specialaus nemokumo registro. Šalyje veikia įvairūs registrai, į kuriuos įtraukiami su skolininkų nemokumu susiję sprendimai. Tokie sprendimai yra sprendimai dėl nemokumo proceso pradėjimo ir išplėtimo, dėl proceso laikotarpio pratęsimo, dėl bylos perkvalifikavimo, dėl restruktūrizavimo plano sustabdymo arba pakeitimo, dėl proceso užbaigimo arba sprendimai dėl asmeninio bankroto arba dėl draudimo eiti juridinio asmens vadovo pareigas. Taip pat skelbiami teismo įgaliotinių vardai ir pavardės.

Prancūzijoje veikiantys registrai:

  • Prekybos ir įmonių registras, skirtas prekybininkams, kurie yra fiziniai asmenys, arba komercinėms įmonėms;
  • Amatų registras, skirtas amatininkams, kurie yra fiziniai ar juridiniai asmenys;
  • Įmonių, esančių Žemutinio Reino, Aukštutinio Reino ir Mozelio departamentuose, registras, skirtas šiuose departamentuose esančioms amatų įmonėms;
  • Žemės ūkio registras, skirtas žemės ūkio įmonėms.

Be to, pranešimai apie tam tikrus minėtus sprendimus skelbiami Oficialiajame civilinių ir komercinių skelbimų biuletenyje ir teisinių pareiškimų leidinyje.

Kaip pateikti užklausą Prancūzijos nemokumo registruose?

Teisinių pareiškimų leidinyje, Oficialiajame civilinių ir komercinių skelbimų biuletenyje ir Prekybos ir įmonių registre skelbiama informacija centralizuotai pateikta «Įmonių teisinės informacijos portale» adresu https://www.bodacc.fr/

Ar prieiga prie Prancūzijos nemokumo registrų yra nemokama?

Su registruose saugoma informacija galima susipažinti nemokamai.

Kokį laikotarpį apima Prancūzijos nemokumo registrai?

Portale galima susipažinti su teisiniais pranešimais, skelbiamais nuo 2010 m. sausio 1 d., Oficialiajame civilinių ir komercinių skelbimų biuletenyje pranešimai skelbiami nuo 2008 m. sausio 1 d.

Prekybos ir įmonių registro interneto adresas yra https://www.infogreffe.fr/

Didžioji dauguma informacijos yra mokama.

Paskutinis naujinimas: 30/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.