Bankroto ir nemokumo registrai

Vokietija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamas Vokietijos nemokumo registras.

Turinį pateikė
Vokietija

Vokietijos nemokumo registras

Pagal Bankroto įstatymo (Insolvenzordnung) 9 straipsnį Vokietijos bankroto bylų teismų pranešimai viešai skelbiami bankroto skelbimų svetainėje. Skelbimai teisiškai privalomi ir visiems laisvai prieinami.

Registrą tvarko Bendra federacijos ir žemių teisingumo sistemos informacinių technologijų komisija kartu su Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės teisingumo ministerija.

Ar Nemokumo registro informacija teikiama nemokamai?

Taip.

Paieška Vokietijos nemokumo registre

Paiešką galima atlikti tik bankroto skelbimų svetainėje. Paieškos procesas išsamiai paaiškintas šioje svetainėje. Informacija pateikiama tik vokiečių kalba. Įsidėmėkite, kad be apribojimų ieškoti visų Vokietijos bankroto bylų teismų informacijos galima tik dvi savaites nuo dienos, kai buvo paskelbta apie bankrotą. Po šio termino atliekant paiešką reikia nurodyti bankroto bylų teismo vietą ir bent vieną iš šių elementų: pavardę arba įmonės pavadinimą, skolininko įsisteigimo ar gyvenamosios vietos adresą, bankroto bylos numerį arba registrą tvarkantį teismą, registro įrašo tipą ar registro numerį.

Apie registro sukūrimą

Bankroto skelbimų svetainėje informacija apie nemokumą teikiama nuo 2002 m. balandžio 1 d. Išsamesnė informacija apie tai, kokių procedūrų duomenys ir kiek laiko skelbiami internete, pateikiama šioje svetainėje.

Skelbiami tik nebaigtų procedūrų duomenys. Vėliausiai po šešių mėnesių nuo procedūros pabaigos duomenys ištrinami.

Susijusios nuorodos

Vokietijos nemokumo registras

Paskutinis naujinimas: 05/11/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.