Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Bankroto ir nemokumo registrai

Graikija

Graikija neturi bankroto registrų interneto svetainės. Skaitmeninės duomenų bazės ir jų elektroninė sąsaja šiuo metu kuriama.

Turinį pateikė
Graikija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokią informaciją galima rasti Graikijos bankroto registre?

Graikijos teisės aktuose numatytos šios nemokumo procedūros:

  • bankrotas (Įst. Nr. 3588/2007 1–61 straipsniai, Įst. Nr. 4013/2011 13 straipsnio 1–4 dalys, Įst. Nr. 4055/2012 22 straipsnio 1 dalis);
  • specialusis likvidavimas nenutraukiant veiklos (Įst. Nr. 3588/2007 106k straipsnis, Įst. Nr. 4013/2011 12 straipsnis);
  • reorganizavimo procedūra (Įst. Nr. 3588/2007 70–101 straipsniai, Įst. Nr. 4055/2012 22 straipsnio 2 dalis, Įst. Nr. 4072/2012 116 straipsnio 3 dalis ir 234 straipsnio 1–3 dalys);
  • restruktūrizavimo planas (Įst. Nr. 3588/2007 109–123 straipsniai, Įst. Nr. 3858/2010 34 straipsnio 1 dalis);
  • supaprastinta nedidelių įmonių bankroto procedūra (Įst. Nr. 3588/2007 162 ir 163 straipsniai);

Fizinių asmenų bankroto bylas nagrinėja ir sprendimus dėl tokių prašymų priima vietos apylinkės teismai (ειρηνοδικεία).

Su bendrijų (προσωπικές εταιρίες), ribotos ir bendrosios partnerystės organizacijų (ετερόρρυθμες ή ομόρρυθμες εταιρίες), privataus kapitalo bendrovių (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), ribotos atsakomybės bendrovių (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), akcinių bendrovių (ανώνυμες εταιρίες), Europos bendrovių ir Europos kooperatinių bendrovių bankrotu susijusias bylas nagrinėja ir sprendimus dėl atitinkamų prašymų priima vietos pirmosios instancijos teismai (πρωτοδικεία).

Išduoti bankroto procedūroms reikiamas pažymas – vietos Prekybos rūmų Bendrojo prekybos registro (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) kompetencija.

Ar Graikijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Tokios galimybės nėra.

Kaip atlikti paiešką Graikijos bankroto registre?

Graikijos bankroto registro istorija

Paskutinis naujinimas: 03/07/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.