Bankroto ir nemokumo registrai

Graikija

Graikijoje nuo 2021 m. birželio 1 d. veikia elektroninis mokumo registras.

Turinį pateikė
Graikija

Kokią informaciją galima rasti Graikijos nemokumo registre?

Graikijos teisės aktuose numatytos šio nemokumo procedūros, kurias atliekant naudojamasi elektroniniu mokumo registru:

  • bankrotas (πτώχευση) (Įstatymo Nr. 4738/2020 75–211 straipsniai (II knyga),
  • nedidelio masto bankrotas (πτώχευση μικρού αντικειμένου) (Įstatymo Nr. 4738/2020 172–188 straipsniai (II knygos VI dalis),
  • reorganizavimo procedūra (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (Įstatymo Nr. 4738/2020 31–64 straipsniai (I knygos II dalies II skirsnis).

Su bankrotu susijusias bylas nagrinėja ir sprendimus dėl atitinkamų prašymų priima vietos pirmosios instancijos teismai (πρωτοδικεία).

Nedidelio masto bankroto atveju bankrotą skelbia vietos apylinkės civilinių bylų teismai (ειρηνοδικεία).

Už procedūras, susijusias su reorganizavimo procedūra, atsakingi vietos pirmosios instancijos teismai.

Visa informacija apie nemokumo bylas skelbiama, atskleidžiama arba registruojama elektroniniame mokumo registre. Jei tai numatyta, informacija įrašoma ir į Bendrąjį prekybos registrą (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – GEMI).

Ar Graikijos nemokumo registru galima naudotis nemokamai?

Taip. Naudokitės šia svetaine:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Kaip atlikti paiešką Graikijos nemokumo registre

Paieška svetainėje https://keyd.gsis.gr/dsae2/iif/faces/pages/static/publicationList.xhtml

Graikijos nemokumo registro istorija

Visa, kas paskelbta nuo 2021 m. birželio 1 d., yra viešai skelbiama registre pirmiau nurodytoje svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 14/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.