Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bankroto ir nemokumo registrai

Airija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Airijos bankroto registrą.

Turinį pateikė
Airija

Kokią informaciją galima rasti Airijos bankroto registre?

Airijoje atskiro įmonių bankroto registro nėra. Informaciją apie įmonių nemokumą galima gauti Įmonių registro tarnybos dokumentuose.

Asmenų bankroto registras yra Aukštojo teismo tikrintojo tarnybos (Examiner’s Office of the High Court) rankiniu būdu tvarkomas registras. Jame pateikiama informacija apie Airijos aukštojo teismo paskelbtus bankrotus.

Asmenų nemokumo registras – tai taip pat rankiniu būdu tvarkomas registras. Jam taikomas įstatymo lydimasis teisės aktas – 2002 m. S. I. Nr. 334 – 2002 m. Europos Bendrijų (asmenų nemokumo) nuostatai, registre pateikiama išsami informacija apie asmenų nemokumą, kurį pripažino kitų Europos Sąjungos valstybių narių teismai (pagal pranešimą oficialiai paskirtam bankroto administratoriui).

Ar Airijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Ne. Už paiešką reikia mokėti. Informacija apie mokestį pateikiama Teismų tarnybos interneto svetainės skyriuje Taisyklės ir mokesčiai (Rules and Fees). Mokestis imamas net ir tuo atveju, jei paieška nesėkminga, t. y. jei pagal paieškos kriterijus registre nerandama duomenų.

Kaip atlikti paiešką Airijos bankroto registre?

Paiešką asmenų bankroto registre galima atlikti tik asmeniškai atvykus šiuo adresu: Examiners Office, 2nd Floor Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7.

Airijos bankroto registro istorija

Asmenų bankroto registre pateikiama informacija nuo 1922 m.

Paskutinis naujinimas: 08/12/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.