Bankroto ir nemokumo registrai

Liuksemburgas

Liuksemburge bankroto registrų nėra.

Turinį pateikė
Liuksemburgas

Kokie yra Liuksemburgo bankroto registrai?

Liuksemburge bankroto registrų nėra. Apie bankrotus Įmonių ir bendrovių registrui (ĮBR), kuris šią informaciją įtraukia į savo duomenų bazę, praneša juos skelbiantys teismai.

Ar susipažinti su Liuksemburgo bankrotų sąrašu galima naudotis nemokamai?

Paskelbtų bankrotų sąrašas kiekvieną mėnesį skelbiamas leidinyje Mémorial B (administracinių ir ekonominių leidinių rinkinyje), juo nemokamai galima naudotis Liuksemburgo teisės portale Legilux.

Be to, ĮBR savo interneto svetainėje, skiltyje „Informacijos apie pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo statistiką“, leidžia visuomenei nemokamai naudotis statistikos moduliu, kuriame teikiama informacija apie sprendimus dėl bankroto, į ĮBR įtrauktus tam tikrą mėnesį. Šia informacija galima naudotis pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo sąrašuose. Šią informaciją taip pat galima atsisiųsti kaip dvimatę rinkmeną.

Kaip Liuksemburge ieškoti informacijos apie bankrotus?

Pirmasis būdas: paiešką galima atlikti Įmonių ir bendrovių registro (ĮBR) interneto svetainėje pagal registruoto asmens pavadinimą (ar pavadinimo dalį) arba registracijos numerį.

Tuomet panaudojus interneto svetainės paieškos sistemą rodomas pagal atliktą paiešką rastų pavadinimų sąrašas.

Paspaudus vieno iš rodomų asmenų pavadinimą nemokamai pateikiama ši pagrindinė informacija:

  • ĮBR numeris;
  • registracijos data;
  • pavadinimas;
  • teisinis statusas;
  • registruotosios būstinės adresas;
  • nuo 2003 m. pateiktų dokumentų sąrašas
  • ir informacija apie tai, ar asmuo yra bankrutavęs.

Antrasis būdas: paiešką galima atlikti Įmonių ir bendrovių registro (ĮBR) interneto svetainės skiltyje „Informacijos apie pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo statistika“ – statistikos modulyje teikiama informacija apie sprendimus dėl bankroto paskelbimo, į ĮBR įtrauktus tam tikrą mėnesį.

Trečiasis būdas: paiešką galimą atlikti Liuksemburgo advokatūros interneto svetainės skiltyje „Bankrotai“ pagal bendrovės pavadinimą, teismo sprendimo dėl bankroto datą ir bankroto administratoriaus pavardę.

Susijusios nuorodos

Įmonių ir bendrovių registras

Liuksemburgo advokatūra

Paskutinis naujinimas: 10/01/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.