Bankroto ir nemokumo registrai

Malta

Turinį pateikė
Malta

Kokią informaciją pateikia Maltos bankroto tarnyba?

Maltos bankroto tarnyba teikia informaciją apie bylas Maltos teismuose, susijusias su įmonių bankrotu arba fizinių asmenų bankrotu, taip pat Įmonių registro gautą informaciją apie nemokių įmonių direktorių pareiškimus dėl nemokumo.

Ar bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Bankroto registru galima naudotis nemokamai, jis prieinamas per šią nuorodą:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Kaip atlikti paiešką bankroto registre?

Paiešką bankroto registre galima atlikti pagal skolininko vardą ir pavardę / pavadinimą arba asmens tapatybės kortelės numerį, arba pagal įmonės registracijos numerį.

Maltos bankroto tarnybos istorija

Iki šio bankroto registro atsiradimo informacija apie nemokias įmones buvo laikoma Įmonių registre, o informacija apie nemokumo ir bankroto bylas buvo laikoma teisme. Teismo turima informacija buvo skelbiama interneto svetainėje kartu su bendrąja informacija apie bylas. Bankroto registras tapo prieinamas visuomenei 2018 m. sausio mėn., jame laikoma informacija apie nemokumo padėtį ir bankrotą nuo 2014 m. sausio 1 d.

Susijusios nuorodos

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Paskutinis naujinimas: 04/05/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.