Bankroto ir nemokumo registrai

Nyderlandai

Šiame puslapyje pateikiama trumpa Nyderlandų nemokumo registro apžvalga.

Turinį pateikė
Nyderlandai

Kokie duomenys pateikiami Nyderlandų nemokumo registre?

Nyderlanduose išskiriamos trys nemokumo rūšys:

 • bankrotas,
 • moratoriumas (taip pat vadinamas mokėjimų atidėjimu),
 • skolos restruktūrizavimas.

Apygardų teismai nusprendžia dėl visų šių nemokumo rūšių ir dėl atitinkamų duomenų saugojimo savo pačių registruose. Jie taip pat atsakingi už (automatizuotą) pranešimų apie nemokumą perdavimą Teismų tarybai (nl. Raad voor de rechtspraak). Teismų taryba šiuos pranešimus pateikia Centriniam nemokumo registrui (CNR).

CNR saugomi visų paskelbtų pranešimų dėl nemokumo duomenys, tarp kurių:

 • asmeniniai duomenys,
 • įmonių pavadinimai,
 • verslo registro (KvK) numeriai,
 • restruktūrizavimo specialistų ir administratorių duomenys,
 • visi ankstesni pranešimai.

Nyderlandų nemokumo registro atsakomybės ribojimo pareiškimas

Centriniame nemokumo registre saugomi duomenys apie fizinių (privačių) asmenų bankrotus, mokėjimo atidėjimus ir skolų restruktūrizavimus, gautus iš vietinių registrų, kuriuos veda apygardų teismai dėl bankroto, mokėjimų atidėjimų ir skolų restruktūrizavimo atvejų.

Ar naudotis Nyderlandų nemokumo registru galima nemokamai?

Taip, juo naudotis galima nemokamai.

Nėra jokių ribojimų naudotis CNR internetu.

Verslo vartotojams teikiama internetinė paslauga, leidžianti greičiau gauti informaciją apie naujausias registro publikacijas.

Kaip atlikti paiešką Nyderlandų nemokumo registre?

Fizinių asmenų paiešką galima atlikti tik pagal:

 • vardą ir gimimo datą,
 • vardą, pašto indeksą ir namo numerį,
 • gimimo datą, pašto indeksą ir namo numerį.

Juridinių asmenų / verslo subjektų paiešką galima atlikti pagal:

 • juridinio asmens / verslo subjekto pavadinimą,
 • verslo registro (KvK) numerį,
 • pašto indeksą ir namo numerį.

Taip pat galima ieškoti pagal datą, apygardos teismą, publikacijos rūšį, publikacijos ar nemokumo numerį.

Nyderlandų nemokumo registro istorija

CNR oficialiai veikti pradėjo 2005 m. sausio 1 d. Visas bylas, kurios buvo svarstytos ar apie jas buvo pranešta po šios datos, galima rasti CNR.

Susijusios nuorodos

Nyderlandų centrinis nemokumo registras

Paskutinis naujinimas: 19/08/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.