Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bankroto ir nemokumo registrai

Šiaurės Airija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Šiaurės Airijos bankroto registrą.

Turinį pateikė
Šiaurės Airija
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Kokią informaciją galima rasti Šiaurės Airijos bankroto registre?

Šiaurės Airijoje nėra nė vieno bankroto registro. Šiaurės Airijos bendrosios praktikos ir specializuotųjų teismų tarnyba saugo informaciją apie asmenis, kuriems per pastaruosius 10 metų buvo paskelbtas bankrotas. Ši informacija saugoma internetinėje duomenų bazėje. Gyventojai, sumokėję mokestį, joje gali atlikti paiešką. Daugiau informacijos apie galimybę atlikti su bankrotu susijusią paiešką galima rasti Šiaurės Airijos bendrosios praktikos ir specializuotųjų teismų tarnybos interneto svetainėje.

Bankroto klausimus nagrinėja Įmonių, prekybos ir investicijų departamento (Department of Enterprise, Trade and Investment's, Online DETI) bankroto reikalų tarnyba.

Bankroto reikalų tarnybos paskirtis ir funkcijos:

  • administruoti ir tirti bankroto bylas ir priverstinį įmonių likvidavimą;
  • nustatyti nemokumo priežastis;
  • visais įmonės bankroto atvejais nagrinėti teisės eiti direktoriaus pareigas atėmimo klausimus;
  • nagrinėti bet kokios nesąžiningos veiklos nemokių įmonių valdyme klausimus;
  • reguliuoti bankroto specialistų veiklą;
  • valdyti bankroto administravimo sąskaitas;
  • rengti Šiaurės Airijai pritaikytus teisės aktus ir formuoti politiką.

Online DETI priklauso ir jį tvarko Įmonių, prekybos ir investicijų departamentas.

Ar Šiaurės Airijos Online DETI galima naudotis nemokamai?

Taip, juo naudotis galima nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Šiaurės Airijos Online DETI?

Šiuo metu bankroto reikalų tarnyba administruoja nuolat atnaujinamus registrus, kuriuose pateikia informacija apie: individualius savanoriškus susitarimus (Individual Voluntary Arrangements, IVA) ir skubos tvarka sudarytus savanoriškus susitarimus (Fast-track Voluntary Arrangements, FTVA), nutartis dėl bankroto metu taikomų apribojimų (Bankruptcy Restrictions Orders, BRO) arba įsipareigojimus dėl bankroto metu taikomų apribojimų (Bankruptcy Restrictions Undertakings, BRU), nutartis dėl finansinio reikalavimo sumažinimo (Debt Relief Orders, DRO) ir nutartis dėl apribojimų, susijusių su finansinio reikalavimo sumažinimu (Debt Relief Restriction Orders, DRRO), arba įsipareigojimus dėl apribojimų, susijusių su finansinio reikalavimo sumažinimu (Debt Relief Restriction Undertakings, DRRU).

Informacijos apie asmenį galite ieškoti elektroniniuose IVA, DRO ir DRRO bei DRRU registruose.

Daugiau informacijos apie bankroto registrą rasite čia.

Susijusios nuorodos

Online DETINI

Šiaurės Airijos bendrosios praktikos ir specializuotųjų teismų tarnyba

Paskutinis naujinimas: 14/08/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.