Bankroto ir nemokumo registrai

Lenkija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamas Lenkijos bankroto registras.

Turinį pateikė
Lenkija

Kokią informaciją galima rasti Lenkijos bankroto registre?

Lenkijos bankroto registro [polski rejestr podmiotów w upadłości] interneto svetainė yra Nacionalinio teismų registro [Krajowy Rejestr Sądowy] dalis. Jame pateikiama tokia pati informacija apie bendroves, kuri paprastai įtraukiama į Nacionalinį teismų registrą, taip pat išsami informacija apie:

  • bendroves;
  • fondus;
  • asociacijas;
  • kitus subjektus, paskelbusius apie bankrotą.

Registre taip pat galima susipažinti su informacija apie datas ir konkrečių skelbimų apie bankrotą turiniu.

Bankroto registrą nuosavybės teise valdo ir tvarko Lenkijos teisingumo ministerija. Visa informacija pateikiama lenkų kalba, dalis – ir anglų kalba.

Ar Lenkijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, naudotis registru galima nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Lenkijos bankroto registre?

Nuo 2009 m. balandžio 1 d. Lenkijos bankroto registre įdiegta nauja paieškos priemonė, kuri leidžia ieškoti bankrutavusių subjektų ir atlikti paiešką naudojant kitus kriterijus.

Paskutinis naujinimas: 10/02/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.