Bankroto ir nemokumo registrai

Portugalija

Šiame skyriuje trumpai apžvelgiamas Portugalijos bankroto registras.

Turinį pateikė
Portugalija

Kokia informacija kaupiama bankroto registre?

Elektroniniame bankroto registre kaupiama ši informacija:

  • bankroto bylos numeris;
  • bankroto bylą nagrinėjusio arba nagrinėjančio teismo duomenys;
  • nemokaus subjekto tapatybė;
  • bankroto administratoriaus tapatybė;
  • skundų pateikimo terminai;
  • bankroto paskelbimo data.

Elektroniniame registre pateikiama išsami informacija apie bankroto bylas (žr. toliau).

Ar už naudojimąsi Portugalijos bankroto registru imamas mokestis?

Ne, registru galima naudotis nemokamai.

Bankroto registrui taikytini teisės aktai

Portugalijos bankroto registras reglamentuojamas Portugalijos bankroto kodekso (port. Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas), priimto 2004 m. kovo 18 d. Įstatyminiu dekretu Nr. 53/2004, su pakeitimais 38 straipsniu.

Paskutinis naujinimas: 07/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.