Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Bankroto ir nemokumo registrai

Rumunija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Bankroto bylų biuletenis − Rumunijos bankroto registras, kurį įsteigė Teisingumo ministerijos Nacionalinio komercinės veiklos registro biuras.

Turinį pateikė
Rumunija

Kokią informaciją teikia Rumunijos bankroto registras?

Bankroto bylos Rumunijoje

Bankroto bylų biuletenyje (BBB), kurį skelbia Nacionalinio komercinės veiklos registro biuras, skelbiami teismo šaukimai šalims, pateikiami informaciniai pranešimai ir pranešimai apie susirinkimus, pranešimai apie teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduotus procesinius dokumentus bankroto bylose pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl bankroto prevencijos ir bankroto bylų.

Bendroji bankroto procedūra taikoma:

1. Profesionalams (visiems įmonės valdytojams), išskyrus laisvųjų profesijų atstovus ir tuos, kurių bankroto režimui taikomos specialios nuostatos.

Supaprastinta bankroto procedūra taikoma:

1. profesionalams;

 • individualios komercinės veiklos subjektams;
 • individualiosioms įmonėms ir šeimos įmonėms;

2. skolininkams, atitinkantiems tam tikrus konkrečius kriterijus:

 • neturintiems turto;
 • tiems, kurių steigiamųjų ar apskaitos dokumentų neįmanoma rasti;
 • tiems, kurių administratoriaus neįmanoma rasti;
 • tiems, kurių registruotos buveinės nebėra arba ji nebėra ta pati, kuri įregistruota Komercinės veiklos registre; tiems, kurie nepateikė pagal įstatymą reikalingų dokumentų;
 • likviduojamiems iki prašymo pradėti procedūrą pateikimo;
 • paskelbusiems ketinimą bankrutuoti arba neturintiems teisės į teisminį reorganizavimą.

Nuo 2014 m. birželio mėn. pabaigos bankroto bylos reglamentuojamos Įstatymu Nr. 85/2014 dėl bankroto prevencijos ir bankroto bylų, šio įstatymo nuostatos taikomos po jo įsigaliojimo pradėtiems teisiniams procesams. Iki Įstatymo Nr. 85/2014 įsigaliojimo pradėtiems teisiniams procesams ir toliau taikomos Įstatymo Nr. 85/2006 dėl bankroto bylų nuostatos.

Bankroto bylų biuletenis

Kokia informacija jame skelbiama?

Bankroto bylų biuletenyje skelbiami visi bankroto bylos eigoje teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduoti procesiniai dokumentai, t. y.:

 • teismo šaukimai;
 • informaciniai pranešimai;
 • pranešimai apie procesinių dokumentų įteikimą;
 • pranešimai apie susirinkimus;
 • teismo sprendimai;
 • kiti pagal įstatymą reikalaujami procesiniai dokumentai (bankroto administratoriaus / likvidatoriaus paskelbtos ataskaitos, teisminio reorganizavimo planai, skelbimai).

Kokia yra Bankroto bylų biuletenio interneto svetainės struktūra?

Bankroto bylų biuletenio interneto svetainėje pateikiama ši informacija:

 • nemokama informacija;
 • informacija apie Nacionalinio komercinės veiklos registro biuro ir Bankroto bylų biuletenio direktorato struktūrą;
 • konkretūs teisės aktai, formos ir procesiniai dokumentai.

Bankroto bylų biuletenio (BBB) interneto svetainė suskirstyta į šiuos skyrius:

 • informacija apie BBB įsteigimą;
 • teisės aktai;
 • Nacionalinio komercinės veiklos registro biuro, prie teismų veikiančių Komercinės veiklos registro biurų ir BBB direktorato organizacinės schemos;
 • teisinių terminų (bankroto) žodynas;
 • BBB statistiniai duomenys;
 • institucijų tarpusavio santykiai;
 • kontaktinė informacija.

Bankroto bylų biuletenio formos pateikiamos Nacionalinio komercinės veiklos registro biuro e. paslaugų portale, Bankroto bylų biuleteniui skirtoje skiltyje, jos struktūra tokia:

1. BBB paslaugos:

 • „Internetinis bankroto bylų biuletenis“ (mokamas);
 • „BBB sutrumpintas leidimas“ (nemokama informacija);
 • „BBB skelbiami asmenys“ (nemokama informacija).

2. Su BBB skelbimo veikla susijusios formos:

 • internetinės skelbimo BBB formos;
 • neinternetinės duomenų pateikimo BBB formos.

3. Su BBB informacijos sklaidos veikla susijusios formos:

 • internetinės duomenų pateikimo BBB formos;
 • neinternetinės duomenų pateikimo BBB formos.

4. Statistiniai duomenys

Ar prieiga prie Rumunijos bankroto registro yra nemokama?

Bankroto bylų biuletenis skelbiamas elektronine forma. Elektroninė biuletenio versija prieinama internetu:

Prieiga prie BBB paslaugų suteikiama įvairiais būdais:

 • oficialioje Bankroto bylų biuletenio interneto svetainėje naudotojai gali lankytis nemokamai ir be registracijos;
 • norint lankytis Nacionalinio komercinės veiklos registro biuro e. paslaugų portale reikalinga naudotojo registracija;
 • prieiga prie „Internetinio bankroto bylų biuletenio“ suteikiama užsiregistravus kaip naudotojui ir sumokėjus mokestį;
 • prieiga prie „BBB sutrumpinto leidimo“ ir „BBB skelbiamų asmenų“ yra nemokama − reikalinga tik naudotojo registracija.

Kaip atlikti paiešką Rumunijos bankroto registre?

„Internetiniame bankroto bylų biuletenyje“ paieškas galima atlikti pagal: BBB leidimo numerį ir metus, skolininko vardą ir pavardę / pavadinimą, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, registracijos Komercinės veiklos registre numerį, teismo bylos numerį arba paskelbimo BBB intervalą. Turėdami mokamą prenumeratą, prenumeratoriai gali prisijungti prie ankstesnių BBB leidimų, kuriuose skelbiami ištisi procesiniai dokumentai.

„BBB sutrumpintame leidime“ paiešką galima atlikti pagal BBB leidimo numerį ir datą. Nemokamai galima rasti šią informaciją:

 • biuletenyje paskelbto procesinio dokumento rūšį (pavyzdžiui, teismo šaukimus, nutartį iškelti bankroto bylą, pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą, pranešimą kreditoriams apie susirinkimus, veiklos ataskaitą, reorganizavimo planą, nutartį pradėti bankroto procedūrą, pranešimą apie bankroto procedūros pradėjimą, paskirstymo planą, galutinę ataskaitą, nutartį baigti bankroto bylą ir kt.);
 • procesiniuose dokumentuose nurodytų asmenų vardus ir pavardes / pavadinimus;
 • apskritį, kurioje įregistruota to asmens registruota buveinė;
 • mokesčių mokėtojo registracijos kodą;
 • įrašo numerį registre.

„BBB skelbiamų asmenų“ paiešką galima atlikti pagal BBB leidimo numerį ir metus, skolininko vardą ir pavardę / pavadinimą, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, registracijos Komercinės veiklos registre numerį, teismo bylos numerį arba paskelbimo BBB intervalą. Nemokamai galima rasti šią informaciją:

 • vardą ir pavardę arba pavadinimą;
 • mokesčių mokėtojo registracijos kodą;
 • procesiniuose dokumentuose nurodytų asmenų registracijos numerį;
 • apskritį, kurioje įregistruota to asmens registruota buveinė;
 • bankroto bylos numerį ir teismo, kuriame užregistruota byla, pavadinimą;
 • biuletenių, kuriuose paskelbti procesiniai dokumentai, kuriuose nurodyti tokie asmenys, leidimo numerius;
 • bylos rūšį;
 • kai taikytina – pirmo teismo posėdžio datą po bylos iškėlimo.

Rumunijos bankroto registro istorija

Bankroto bylų biuletenis buvo įsteigtas 2006 m. pagal Įstatymą Nr. 86/2006 dėl bankroto bylų.

Pagrindinis Rumunijos bankroto bylų biuletenio tikslas yra nuolat optimizuoti teismo šaukimų, informacinių pranešimų, pranešimų apie susirinkimus ir procesinių dokumentų įteikimo elektroninę sistemą.

Rumunijos bankroto registro teikiama nauda

Bankroto bylų biuletenį skelbti akivaizdžiai naudinga:

 • juo paspartinama bankroto byla ir supaprastinami pranešimai apie teismo šaukimus, pranešimai apie susirinkimus, pranešimai apie procesinių dokumentų įteikimą, pranešimai apie teismo sprendimus ir kitus teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduotus procesinius dokumentus, taip sukuriant elektroninio pranešimo procedūrą;
 • juo suvienodinami ir standartizuojami teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduoti procesiniai dokumentai;
 • juo padedama plėtoti nacionalinę teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduotų procesinių dokumentų (t. y. teismo šaukimų, informacinių pranešimų, teismo sprendimų, pranešimų apie susirinkimus, pranešimų apie procesinių dokumentų įteikimą, ataskaitų, reorganizavimo planų) duomenų bazę;
 • juo padedama greitai įvesti į Komercinės veiklos registrą ir (arba) kitus registrus pranešimus, išduodamus pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl bankroto prevencijos ir bankroto bylų;
 • juo suinteresuotiesiems asmenims suteikiama prieiga prie teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduotų procesinių dokumentų.

Susijusios nuorodos

Oficiali Rumunijos Bankroto bylų biuletenio interneto svetainė

Oficiali Rumunijos Komercinės veiklos registro interneto svetainė

Rumunijos Nacionalinio komercinės veiklos registro biuras

Paskutinis naujinimas: 06/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.