Bankroto ir nemokumo registrai

Rumunija

Šiame skyriuje apžvelgiamas Bankroto bylų biuletenis − Rumunijos bankroto registras, kurį įsteigė Teisingumo ministerijos Nacionalinio komercinės veiklos registro biuras

Turinį pateikė
Rumunija

Kokią informaciją teikia Rumunijos bankroto registras?

Bankroto bylos Rumunijoje

Bankroto bylų biuletenyje (BBB), kurį elektroniniu būdu skelbia Nacionalinio komercinės veiklos registro biuras, skelbiami teismo šaukimai šalims, pateikiami informaciniai pranešimai ir pranešimai apie susirinkimus, pranešimai apie teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduotus procesinius dokumentus bankroto bylose pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl bankroto prevencijos ir bankroto bylų.

„Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys prievolių, kylančių ne iš įmonės veiklos“ yra Bankroto bylų biuletenio, kurį elektroniniu būdu skelbia Nacionalinio komercinės veiklos registro biuras, skirsnis, kurio paskirtis yra, laikantis asmens duomenų apsaugos teisės aktų, skelbti bankroto komiteto sprendimus ir kitus aktus, kuriuos skelbti numatyta Įstatymo Nr. 151/2015 dėl fizinių asmenų bankroto nuostatomis.

Juridinių asmenų bankroto procedūra:

Bendroji bankroto procedūra taikoma:

1. profesionalams (visiems įmonės valdytojams), išskyrus laisvųjų profesijų atstovus ir tuos, kurių bankroto režimui taikomos specialios nuostatos.

Supaprastinta bankroto procedūra taikoma:

1. profesionalams;

 • individualios komercinės veiklos subjektams;
 • individualiosioms įmonėms ir šeimos įmonėms;

2. skolininkams, atitinkantiems tam tikrus konkrečius kriterijus:

 • neturintiems turto;
 • tiems, kurių steigiamųjų ar apskaitos dokumentų neįmanoma rasti;
 • tiems, kurių administratoriaus neįmanoma rasti;
 • tiems, kurių registruotos buveinės nebėra arba ji nebėra ta pati, kuri įregistruota Komercinės veiklos registre; jie nepateikė pagal įstatymą reikalingų dokumentų;
 • likviduojamiems iki prašymo pradėti procedūrą pateikimo;
 • paskelbusiems ketinimą bankrutuoti arba neturintiems teisės į teisminį reorganizavimą.

Nuo 2014 m. birželio mėn. pabaigos juridinių asmenų bankroto procedūra reglamentuojama Įstatymu Nr. 85/2014 dėl bankroto prevencijos ir bankroto bylų, šio įstatymo nuostatos taikomos po jo įsigaliojimo pradėtiems teisiniams procesams. Iki Įstatymo Nr. 85/2014 įsigaliojimo pradėtiems teisiniams procesams ir toliau taikomos Įstatymo Nr. 85/2006 dėl bankroto bylų nuostatos.

Fizinių asmenų bankroto procedūra, reglamentuojama nuo 2018 m. sausio 1 d. galiojančio Įstatymo Nr. 151/2015 dėl fizinių asmenų bankroto nuostatomis, taikoma skolininkui – fiziniam asmeniui, kurio prievolės kyla ne iš įmonės veiklos ir kuris:

 • bent 6 mėnesius iki prašymo pateikimo nuolat gyveno / gyveno / įprastai gyveno Rumunijoje;
 • yra nemokus;
 • turi neįvykdytų prievolių, kurių bendra suma bent jau prilygsta ribinei vertei (15 šalies ekonomikoje nustatytų minimalių darbo užmokesčių dydžiui).

Fizinių asmenų bankroto procedūra gali būti:

 • skolų grąžinimo planu grindžiama procedūra;
 • teisminė bankroto procedūra, kurios metu realizuojamas turtas;
 • supaprastinta bankroto byla.

Bankroto bylų biuletenis

Kokia informacija jame skelbiama?

Bankroto bylų biuletenyje skelbiami visi bankroto bylos eigoje teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduoti procesiniai dokumentai, t. y.:

 • teismo šaukimai;
 • pranešimai;
 • informaciniai pranešimai;
 • pranešimai apie posėdžius;
 • nutartys;
 • kiti pagal įstatymą reikalaujami procesiniai dokumentai (bankroto administratoriaus / likvidatoriaus paskelbtos ataskaitos, teisminio reorganizavimo planai, skelbimai).

Bankroto bylų biuletenio skirsnyje „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys prievolių, kylančių ne iš įmonės veiklos“ nurodyti procesiniai dokumentai, kuriuos skelbti numatyta Įstatymo Nr. 151/2015 dėl fizinių asmenų bankroto nuostatomis.

Kokia yra Bankroto bylų biuletenio interneto svetainės struktūra?

Bankroto bylų biuletenio interneto svetainėje pateikiama ši informacija:

 • nemokama informacija;
 • informacija apie Nacionalinio komercinės veiklos registro biuro ir Bankroto bylų biuletenio direktorato struktūrą;
 • specialieji teisės aktai, Biuletenyje pateiktos / paskelbtos formos ir procesiniai dokumentai.

Bankroto bylų biuletenio (BBB) interneto svetainė suskirstyta į šiuos skyrius:

 • informacija apie BBB įsteigimą;
 • teisės aktai;
 • Nacionalinio komercinės veiklos registro biuro, prie teismų veikiančių Komercinės veiklos registro biurų ir BBB direktorato organizacinės schemos;
 • teisinių terminų (bankroto) žodynas;
 • BBB statistiniai duomenys;
 • mokesčiai;
 • kontaktinė informacija.

Bankroto bylų biuletenio formos pateikiamos Nacionalinio komercinės veiklos registro biuro e. paslaugų portale, Bankroto bylų biuleteniui skirtoje skiltyje, jos struktūra tokia:

1. BBB paslaugos:

 • „Internetinis bankroto bylų biuletenis“ (mokamas);
 • „BBB sutrumpintas leidimas“ (nemokama informacija);
 • „BBB skelbiami asmenys“ (nemokama informacija).

2. Su BBB skelbimo veikla susijusios formos:

 • internetinės skelbimo BBB formos;
 • neinternetinės skelbimo BBB formos.

3. Su BBB informacijos sklaidos veikla susijusios formos:

 • internetinės duomenų pateikimo BBB formos;
 • neinternetinės duomenų pateikimo BBB formos.

4. Statistiniai duomenys

Ar prieiga prie Rumunijos bankroto registro yra nemokama?

Bankroto bylų biuletenis skelbiamas elektronine forma. Elektroninė biuletenio versija prieinama internetu:

Prieiga prie BBB paslaugų suteikiama įvairiais būdais:

 • oficialioje Bankroto bylų biuletenio interneto svetainėje naudotojai gali lankytis nemokamai ir be registracijos;
 • norint lankytis Nacionalinio komercinės veiklos registro biuro e. paslaugų portale reikalinga naudotojo registracija;
 • prieiga prie „Internetinio bankroto bylų biuletenio“ suteikiama užsiregistravus kaip naudotojui ir sumokėjus mokestį;
 • prieiga prie „BBB sutrumpinto leidimo“ ir „BBB skelbiamų asmenų“ yra nemokama − reikalinga tik naudotojo registracija.
 • Prieiga prie paslaugų: paslaugai „BBB skelbiami asmenys“ ir skilčiai „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys su verslo vykdymu nesusijusių prievolių“ reikalingas tapatumo nustatymas, jomis gali nemokamai naudotis skolininkai, kreditoriai, bylos administratoriai ir likvidatoriai (kiekvienoje bankroto byloje, kurioje jie atlieka kurias nors iš šių pareigų), o bankroto komitetams ir teismams prieiga prie bankroto bylų yra nemokama.

Kaip atlikti paiešką Rumunijos bankroto registre?

„Internetiniame bankroto bylų biuletenyje“ paieškas galima atlikti pagal BBB leidimo numerį ir metus, BBB paskelbto asmens vardą ir pavardę / pavadinimą, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, registracijos Komercinės veiklos registre numerį, teismo bylos numerį arba paskelbimo BBB intervalą. Turėdami mokamą prenumeratą, prenumeratoriai gali prisijungti prie ankstesnių BBB leidimų, kuriuose skelbiami ištisi procesiniai dokumentai.

„BBB sutrumpintame leidime“ paiešką galima atlikti pagal BBB leidimo numerį ir datą. Nemokamai galima rasti šią informaciją:

 • biuletenyje paskelbto procesinio dokumento rūšį (pavyzdžiui, teismo šaukimus, nutartį iškelti bankroto bylą, pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą, pranešimą kreditoriams apie susirinkimus, veiklos ataskaitą, reorganizavimo planą, nutartį pradėti bankroto procedūrą, pranešimą apie bankroto procedūros pradėjimą, paskirstymo planą, galutinę ataskaitą, nutartį baigti bankroto bylą ir kt.);
 • BBB paskelbto asmens vardą ir pavardę / pavadinimą;
 • apskritį, kurios jurisdikcijai priklauso BBB paskelbto juridinio asmens registruota buveinė;
 • mokesčių mokėtojo registracijos kodą;
 • įrašo numerį registre.

„BBB skelbiamų asmenų“ paslaugoje paiešką galima atlikti pagal BBB leidimo numerį ir metus, skolininko vardą ir pavardę / pavadinimą, mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, registracijos Komercinės veiklos registre numerį, teismo bylos numerį arba paskelbimo BBB intervalą. Nemokamai galima rasti šią informaciją:

 • vardą ir pavardę arba pavadinimą;
 • mokesčių mokėtojo registracijos kodą;
 • BBB paskelbtų asmenų registracijos numerį;
 • apskritį, kurios jurisdikcijai priklauso BBB paskelbto juridinio asmens registruota buveinė;
 • bankroto bylos numerį ir teismo, kuriame užregistruota byla, pavadinimą;
 • biuletenių, kuriuose buvo paskelbti procesiniai dokumentai, numerius ir (arba) metus;
 • bankroto bylos tipą;
 • kai taikytina – pirmo teismo posėdžio datą po bankroto bylos iškėlimo.

Skiltyje „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys su verslo vykdymu nesusijusių prievolių“ pateikiamoje paslaugoje „BBB skelbiami asmenys“ paiešką galima atlikti pagal skolininko pavardę, vardą, asmens kodą, gimimo datą ir vietą, BBB leidimo numerį ir metus, bankroto bylos numerį, paskelbimo intervalą. Galima sužinoti šią informaciją:

 • skolininko – fizinio asmens pavardę ir vardą;
 • skolininko asmens kodą;
 • skolininko adresą;
 • bylos administratoriaus / likvidatoriaus identifikacinius duomenis ir adresą;
 • paskelbtus procesinius dokumentus – pavadinimą, numerį ir datą, teismą / bankroto komitetą, biuletenio numerį ir datą, bankroto bylos tipą.

BBB skiltyje „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys su verslo vykdymu nesusijusių prievolių“ paiešką galima atlikti pagal skolininko pavardę, vardą, asmens kodą, gimimo datą ir vietą, BBB leidimo numerį ir metus, bankroto bylos numerį, paskelbimo intervalą. Toje skiltyje nurodomas išduotų procesinių dokumentų egzempliorių skaičius.

Rumunijos bankroto registro istorija

Bankroto bylų biuletenis buvo įsteigtas 2006 m. pagal Įstatymą Nr. 86/2006 dėl bankroto bylų.

Skiltis „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys su verslo vykdymu nesusijusių prievolių“ į BBB įtraukta nuo 2018 m.

Pagrindinis Rumunijos bankroto bylų biuletenio tikslas yra nuolat optimizuoti teismo šaukimų, informacinių pranešimų, pranešimų apie susirinkimus ir procesinių dokumentų įteikimo elektroninę sistemą.

Rumunijos bankroto registro teikiama nauda

Bankroto bylų biuletenį skelbti akivaizdžiai naudinga:

 • juo paspartinama bankroto byla ir supaprastinami pranešimai apie teismo šaukimus, pranešimai apie susirinkimus, pranešimai apie procesinių dokumentų įteikimą, pranešimai apie teismo sprendimus ir kitus teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduotus procesinius dokumentus, taip sukuriant elektroninio pranešimo procedūrą;
 • juo suvienodinami ir standartizuojami teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduoti procesiniai dokumentai;
 • juo padedama plėtoti nacionalinę teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduotų procesinių dokumentų (t. y. teismo šaukimų, informacinių pranešimų, teismo sprendimų, pranešimų apie susirinkimus, pranešimų apie procesinių dokumentų įteikimą, ataskaitų, reorganizavimo planų) duomenų bazę;
 • juo padedama greitai įvesti į Komercinės veiklos registrą ir (arba) kitus nemokumo registrus pranešimus, išduodamus pagal Įstatymą Nr. 85/2014 dėl bankroto prevencijos ir bankroto bylų, kurias privaloma įtraukti į registrą;
 • juo suinteresuotiesiems asmenims suteikiama prieiga prie teismų ir bankroto administratorių / likvidatorių išduotų procesinių dokumentų.

Susijusios nuorodos

Oficiali Rumunijos Bankroto bylų biuletenio interneto svetainė

Oficiali Rumunijos Komercinės veiklos registro interneto svetainė

Bankroto bylų biuletenio skiltis „Skolininkai – fiziniai asmenys, turintys su verslo vykdymu nesusijusių prievolių“

Rumunijos Nacionalinio komercinės veiklos registro biuras

Paskutinis naujinimas: 25/04/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.