Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Bankroto ir nemokumo registrai

Škotija

Šiame tinklalapyje pateikiama informacija apie Škotijos bankroto registrą.

Turinį pateikė
Škotija

Kokią informaciją galima rasti Škotijos bankroto registre?

Interneto svetainėje Accountant in Bankruptcy pateikiama rekomendacijų ir medžiagos apie bankrotą Škotijoje. Joje pateikiama:

 • prieiga prie teisės aktų;
 • nuoroda į bankroto registrą, kuriame pateikiama išsami informacija apie:
  • bankroto atvejus,
  • bankroto apribojimus,
  • saugomus patikos aktus,
  • įmonių likvidavimo ir bankroto administravimo atvejus Škotijoje (įskaitant mokių įmonių likvidavimą),
  • moratoriumus.

Škotijos bankroto registre informacijos apie įmonių administravimą nėra.

Interneto svetainėje DAS Scotland teikiamos konsultacijos apie pinigus ir skolas, pateikiama medžiaga sertifikuotiems finansų konsultantams, informacija apie skolų tvarkymo sistemą (įstatymu nustatytą sistemą, pagal kurią organizuojamas skolos grąžinimas per pagrįstą laikotarpį ir suteikiama apsauga nuo kreditorių ieškinio).

Škotijos bankroto registras priklauso Škotijos bankroto tarnybai (angl. Accountant in Bankruptcy) ir yra jos administruojamas.

Škotijos skolų tvarkymo sistemos registras (angl. Debt Arrangement Scheme Register, DAS registras)

Škotijos DAS registre pateikiama informacija apie patvirtintas ir dar neįgyvendintas skolų mokėjimo programas. Jame taip pat pateikiama informacija apie galiojančius moratoriumus. DAS registras priklauso Škotijos bankroto tarnybai (angl. Accountant in Bankruptcy) ir yra jos administruojamas – ši tarnyba atlieka DAS administratoriaus funkciją.

Ar Škotijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Prieiga prie Škotijos bankroto registro nemokama. Taip pat komerciniais tikslais galima atsisiųsti kasdienius duomenis. Išsamesnės informacijos teiraukitės: roienquiries@aib.gsi.gov.uk

Ar Škotijos DAS registru galima naudotis nemokamai?

Prieiga prie DAS registro nemokama.

Kaip atlikti paiešką Škotijos bankroto registre?

Škotijos bankroto registras prieinamas internetu.

Kaip atlikti paiešką DAS registre?

DAS registras prieinamas internetu.

Škotijos bankroto registro istorija

Atliekant paiešką bankroto registre bus pateikiami duomenys apie visas vykdomas ir per praėjusius dvejus metus baigtas bankroto bylas. Saugomų patikos aktų atveju registro sistemoje bus pateikiami duomenys apie vykdomas ir praėjusiais metais baigtas bylas. Atliekant panašias paieškas apie bankroto administravimą ar įmonių likvidavimą bus pateikiami duomenys apie vykdomas ir praėjusiais metais baigtas bylas.

Atlikus moratoriumų paiešką bus rodomi visi galiojantys moratoriumai. Moratoriumas panaikinamas po šešių savaičių arba paskelbus bankrotą, nustačius patikos akto apsaugą arba patvirtinus skolų grąžinimo programą pagal DAS.

DAS registro istorija

DAS registro interneto svetainėje pateikiama informacija apie patvirtintas ir dar neįgyvendintas skolų mokėjimo programas. Jame taip pat pateikiama informacija apie galiojančius moratoriumus.

Susijusios nuorodos

Accountant in Bankruptcy

Bankroto registras

DAS registras

Paskutinis naujinimas: 15/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.