Bankroto ir nemokumo registrai

Slovakija

Šiame tinklalapyje glaustai apžvelgiamas Slovakijos bankroto registras.

Turinį pateikė
Slovakija

Kokią informaciją galima rasti Slovakijos bankroto registre?

Bankroto registras (slovak. Register úpadcov) yra valstybės administravimo informacinė sistema, prieinama Slovakijos Respublikos Teisingumo ministerijos interneto svetainėje, kurią administruoja ir tvarko Teisingumo ministerija. Bankroto registro informacinėje sistemoje pateikiama informacija apie bankroto bylas, restruktūrizavimo bylas ir skolos nurašymo bylas pagal Įstatymo Nr. 7/2005 dėl bankroto ir restruktūrizavimo, iš dalies keičiančio tam tikrus kitus aktus, su pakeitimais § 10a straipsnio 2 dalį.

Bankroto registre pateikiami šie duomenys:

 1. informacija apie bylas pagal Įstatymą Nr. 7/2005 – toliau nurodyti duomenys:
  1. teismo pavadinimas;
  2. bylos numeris;
  3. už bylą atsakingo teisėjo vardas ir pavardė;
  4. pareiškėjo ir skolininko vardai ir pavardės / pavadinimai;
   4.1. fizinio asmens atveju – vardas, pavardė, gimimo data, adresas,
   4.2. verslo veiklą vykdančio fizinio asmens atveju – verslo subjekto pavadinimas, asmens vardas ir pavardė, jeigu skiriasi nuo verslo subjekto pavadinimo, asmens kodas arba kitas identifikacinis numeris, verslo vieta,
   4.3. juridinio asmens atveju – verslo subjekto pavadinimas, kodas ar kitas identifikacinis numeris ir registruota buveinė;
  5. paskirto administratoriaus arba patikėtinio vardas ir pavardė;
  6. paskirto administratoriaus arba patikėtinio biuro adresas;
  7. bankroto bylos arba restruktūrizavimo bylos iškėlimo data arba apsaugos nuo kreditorių suteikimo data;
  8. bankroto paskelbimo, restruktūrizavimo patvirtinimo arba skolų grąžinimo plano paskyrimo data;
  9. bankroto bylos arba restruktūrizavimo bylos užbaigimo data;
  10. informacija apie tai, ar atitinkamas bankrotas laikytinas smulkiu bankrotu;
  11. informacija apie pateiktus reikalavimus pagal reikalavimų sąrašo turiniui keliamas sąlygas;
  12. informacija apie pateiktus reikalavimus, priskirtinus po bylos užbaigimo pateikiamiems reikalavimams pagal šių reikalavimų sąrašo turiniui keliamas sąlygas;
  13. informacija apie patikėtinio parengtą skolų grąžinimo plano projektą;
  14. informacija apie skolininko turtą pagal nemokaus skolininko turto aprašo turiniui keliamas sąlygas;
  15. informacija apie kreditorių susirinkimą ir kreditorių komiteto susirinkimą, įskaitant informaciją apie kreditorių susirinkimo vietą, laiką ir temą, kreditorių (jei tai fiziniai asmenys) vardai ir pavardės arba (jei tai juridiniai asmenys) verslo subjektų pavadinimai, informacija apie tai, ar kreditorius yra kreditorių komiteto narys, informacija apie kreditorių balsavimo teisių apimtį ir kreditorių komiteto posėdžio protokolas;
  16. informacija apie kreditorių susirinkimą bankroto bylos atveju pagal šio įstatymo ketvirtą skyrių, įskaitant informaciją apie kreditorių susirinkimo vietą, laiką ir temą;
  17. pajamų paskirstymas;
  18. sprendimo dėl skolininko skolų nurašymo data, jeigu buvo paskelbtas bankrotas arba pagal šio įstatymo ketvirtą skyrių buvo sudarytas skolų grąžinimo planas;
  19. informacija apie stebėsenos patikėtinio skyrimą;
  20. informacija apie terminus bylos šalims, kad jos atliktų procesinius veiksmus pagal šį įstatymą;
  21. informacija, ar atitinkama bankroto byla yra pagrindinė bankroto byla, antrinė bankroto byla arba teritorinė bankroto byla pagal specialius teisės aktus;
  22. informacija apie galimybę pateikti apeliacinį skundą pagal specialius teisės aktus;
  23. užtikrinimo priemonę turintiems kreditoriams ir užtikrinimo priemonės neturintiems kreditoriams tenkanti susigrąžinimo norma pagal šio įstatymo antrą ir trečią skyrius nagrinėjamoje byloje;
  24. kreditoriams tenkanti susigrąžinimo norma pagal šio įstatymo ketvirtą skyrių nagrinėjamoje byloje;
 2. bankrutuojančių šalių sąrašas bankroto byloje ir skolininkų sąrašas restruktūrizavimo byloje, taip pat 4 punkto a papunktyje reikalaujama informacija;
 3. bankrutuojančių šalių sąrašas pagal šio įstatymo ketvirtą skyrių nagrinėjamoje byloje, taip pat 4 punkto a papunktyje reikalaujama informacija;
 4. papildoma informacija apie bylą pagal šį įstatymą, skelbiama Įmonių aplinkraštyje (slovak. Obchodný vestník);
 5. informacija apie administratoriaus teikiamas paslaugas.

Ar Slovakijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, bankroto registru galima naudotis ir jame paieškas atlikti nemokamai.

Kaip atliekama paieška Slovakijos bankroto registre?

Bankroto registro pradžios tinklalapyje pateikiama paieškos juosta, kurioje galima tiesiogiai įvesti paieškos tekstą arba prireikus – nurodyti, ar paieška turėtų būti vykdoma tik tokiose kategorijose kaip bylos, administratoriai, turtas ar paslaugos.

Slovakijos Respublikos bankroto registro istorija

Sistema pradėjo visapusiškai veikti 2015 m. gruodžio 7 d.

Susijusios nuorodos

Bankroto registras

Paskutinis naujinimas: 27/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.