Bankroto ir nemokumo registrai

Slovėnija

Šiame skyriuje pateikiama įvadinė informacija apie Slovėnijos bankroto registrą. Informaciją apie Slovėnijoje nagrinėjamas bankroto bylas ir paskelbtus sprendimus galima rasti internete.

Turinį pateikė
Slovėnija

Kokią informaciją galima rasti Slovėnijos bankroto registre?

e-INSOLV duomenų bazėje pateikiama informacija apie nagrinėjamas bankroto bylas. Joje taip pat pateikiami šie duomenys apie bankroto bylas:

 • atrinkti nemokaus skolininko identifikaciniai duomenys;
 • bylą nagrinėjantis teismas ir bylos serijinis numeris;
 • atrinkti bankroto bylos administratoriaus identifikaciniai duomenys;
 • bylos pradžia, ieškinio pareiškimo termino pabaiga ir duomenys apie kitus bylos procedūrinius veiksmus;
 • bankroto bylos atveju – taip pat duomenys apie bankrutuojančio subjekto turto vertę ir kreditoriams grąžinamas dalis.

E. leidinių duomenų bazėje galima rasti:

 • visas teismų nutartis (vns.: sklep, dgs.: sklepi) bankroto bylose, išskyrus nutartis dėl reguliarių mokėjimų surinkimo, nutartis dėl finansinio turto arešto, nutartis dėl tolesnio reguliarių mokėjimų surinkimo ar dėl finansinio turto arešto nutraukimo;
 • pranešimus apie bylos iškėlimą, pranešimus apie posėdžio datą, taip pat kitus pranešimus arba kvietimus balsuoti, pateiktus teismo pagal įstatymą;
 • visus kreditorių komiteto posėdžių ir susirinkimų protokolus;
 • administratoriaus ataskaitas ir pridėtus dokumentus;
 • privalomo ginčų sureguliavimo procedūros atveju – taip pat nemokaus skolininko ataskaitas ir pridėtus dokumentus;
 • oficialiai patvirtintų reikalavimų sąrašus;
 • bylos šalių pateiktus dokumentus ir kitus teismo įrašus, kuriuos numatyta skelbti;
 • bankroto bylose – taip pat visus kvietimus į viešą aukcioną ir kvietimus teikti pasiūlymus dėl bankrutuojančio subjekto turto realizavimo.

Be to, e. leidinių duomenų bazėje galima rasti visų administratorių (seznam vseh upraviteljev) ir jų administruojamų bankroto bylų sąrašą. Sąrašai kasdien atnaujinami.

Abiejų duomenų bazių savininkė ir tvarkytoja yra AJPES, Slovėnijos Respublikos viešųjų teisinių dokumentų ir susijusių paslaugų agentūra (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Ar Slovėnijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Taip, juo naudotis galima nemokamai. Tačiau, norėdami juo pasinaudoti, privalote užsiregistruoti naudotoju AJPES interneto svetainėje ir susikurti naudotojo vardą bei slaptažodį.

Kaip atlikti paiešką Slovėnijos bankroto registre?

Abi duomenų bazės, įskaitant paieškos sistemas, pateikiamos tik slovėnų kalba. Bankroto bylų duomenų ir dokumentų, susijusių su juridiniais asmenimis ir savarankiškai dirbančiais prekybininkais, paiešką galima vykdyti pagal visus paieškos kriterijus, tačiau, siekiant apsaugoti asmens duomenis, ieškant duomenų ir dokumentų apie vartotojus (fizinius asmenis, kurie nėra savarankiškai dirbantys prekybininkai) galima naudoti tik tam tikras duomenų kombinacijas.

E. leidinių duomenų bazėje galite ieškoti paskelbtų dokumentų, susijusių su bankroto bylomis. Paskelbtų dokumentų galima ieškoti pagal:

 • skolininko tipą (juridinis asmuo, fizinis asmuo ir kt.);
 • procedūros rūšį (bankroto, privalomo sureguliavimo ir kt.);
 • dokumento rūšį;
 • skolininką (paieška pagal bendrovės pavadinimą, mokesčio mokėtojo kodą arba identifikacinį numerį);
 • įmonės teisinę formą (akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė ir kt.);
 • serijinį numerį;
 • teismą;
 • akto ar dokumento paskelbimo datą.

  Paieškos rezultatai grupuojami pagal paskelbimo datą.

e-INSOLV duomenų bazėje galima ieškoti duomenų apie bankroto bylas pagal:

 • serijinį numerį;
 • skolininką (vardas ir pavardė arba bendrovės pavadinimas, identifikacinis numeris, adresas, gimimo data);

Slovėnijos bankroto registro istorija

Registro duomenys prieinami nuo 2008 m. spalio 1 d. Iki tol kai kuri informacija, pvz., viešieji pranešimai apie bankroto bylos iškėlimą, buvo skelbiama Slovėnijos Respublikos oficialiajame leidinyje (Uradni list Republike Slovenije; UL RS).

Susijusios nuorodos

Bankroto registras

Paskutinis naujinimas: 23/03/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.