Bankroto ir nemokumo registrai

Švedija

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Švedijos bankroto registrą.

Turinį pateikė
Švedija

Kokią informaciją galima rasti Švedijos bankroto registre?

Švedijos įmonių registro įstaiga veda kelis registrus, kuriuose pateikiama informacija apie registruotas įmones. Švedijos įmonių registro įstaiga neveda vieno nuoseklaus bankrutavusių fizinių ir juridinių asmenų registro. Švedijos įmonių registro įstaiga tvarko bankrutavusių fizinių asmenų ir jų turto registrą. Tačiau informacija apie bankrutavusias įmones registruojama keliuose skirtinguose Švedijos įmonių registro įstaigos tvarkomuose įmonių registruose. Švedijos įmonių registro įstaigos registruose esančią informaciją apie fizinius asmenis, jų turtą ir įmones galima gauti naudojantis internetine paieškos sistema.

Toliau skirtinguose Švedijos įmonių registro įstaigos registruose esanti informacija apie įmonių, fizinių asmenų bankrotą ir jų turtą vadinama Švedijos bankroto registru (įskaitant ir internetinę paieškos sistemą, ir tiesiogiai iš Švedijos įmonių registro įstaigos gaunamą informaciją).

Registre talpinama informacija apie įmones, fizinius asmenis ir jų turtą įvairiais bankroto etapais. Registre iš esmės yra šios informacijos rūšys:

  • bankroto procedūros pradžios data,
  • atsakingo teismo pavadinimas,
  • subjekto vardas ir pavardė / pavadinimas, adresas ir asmens kodas (registracijos numeris),
  • bylos statusas,
  • patikos valdytojas ir jo adresas.

Registrą nuosavybės teise valdo ir tvarko Švedijos įmonių registro įstaiga.

Į registrą įtraukiama tik teismų pateikta informacija. Švedijos įmonių registro įstaigoje informacija įvedama tą pačią dieną, kai ji gaunama iš teismo. Kai paskelbiamas fizinio asmens bankrotas, informacija įtraukiama į tą įmonių registrą, kuriame fizinis asmuo gali būti įregistruotas.

Ar Švedijos bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Švedijos bankroto registre esančią informaciją galima gauti nemokamai paskambinus į Švedijos įmonių registro įstaigą. Už raštu pateiktą informaciją daugeliu atvejų imamas mokestis.

Informacijos apie įmonių bankroto būklę naudojantis internetine paieškos sistema galima gauti nemokamai. Papildoma informacija teikiama tik už ją mokantiems registruotiems vartotojams.

Kaip atlikti paiešką Švedijos bankroto registre?

Norint gauti registre esančios informacijos, galima kreiptis į Švedijos įmonių registro įstaigą paštu, el. paštu arba telefonu. Naudojantis internetine paieškos sistema registre galima atlikti paiešką pagal įmonės pavadinimą, asmens pavardę, registracijos numerį ar asmens kodą.

Švedijos bankroto registro istorija

Informacija registre saugoma penkerius metus.

Paskutinis naujinimas: 01/05/2010

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.