Bankrota un maksātnespējas reģistri

Austrija

Šajā portāla daļā ir sniegts īss ieskats Austrijas Maksātnespējas reģistrā.

Saturu nodrošina
Austrija

Kāda informācija ir atrodama Maksātnespējas reģistrā?

Austrijas Maksātnespējas reģistrs (saukts arī “Insolvenzdatei”) ir daļa no Federālās tieslietu ministrijas, kas to uztur. Tajā ir iekļauta informācija par maksātnespējas procesu uzsākšanu un to būtiskākajiem posmiem.

Reģistrs tiek publicēts sadaļā ”Ediktsdatei” (Dekrētu dosjē).

Vai maksātnespējas reģistra aplūkošana ir bez maksas?

Jā.

Meklēšana maksātnespējas reģistrā

Sīkāka informācija tikai vācu valodā ir pieejama sadaļā “Ediktsdatei” Federālās Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Vēsture

Austrijas Maksātnespējas reģistrs darbojas kopš 1999. gada.

Noderīgas saites

Tiesu organizācija — Austrija

Lapa atjaunināta: 08/09/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.