Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: frančunīderlandiešu.
Swipe to change

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Beļģija

Šajā iedaļā sniegta informācija par reģistriem, kas saistīti ar maksātnespējas gadījumiem, Beļģijā.

Saturu nodrošina
Beļģija

Kāda ir situācija attiecībā uz maksātnespējas reģistriem Beļģijā?

Beļģijā nav centrālā valsts maksātnespējas reģistra. Tomēr Beļģijā ir dažādas iestādes, kas vāc informāciju par uzņēmumiem un privātpersonām.

  • Attiecībā uz uzņēmumiem un fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, Beļģijas uzņēmumu datubāze (Banque-Carrefour des Entreprises — BCE) ir reģistrs, kurā sniegti visi identifikācijas dati par uzņēmumiem un fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, un to juridisko situāciju (jo īpaši saistībā ar bankrotu). Informācija par uzņēmumu juridisko situāciju šobrīd nav pieejama plašākai sabiedrībai. Tomēr spriedumus par bankrotu un tiesas noteiktu sanāciju publicē Beļģijas oficiālajā laikrakstā, kas ir pieejams tiešsaistē.
  • Attiecībā uz privātpersonām Beļģijā pastāv datubāze, kurā tiek centralizēti apkopota noteikta informācija par parādos nonākušām personām, kuras ir izvēlējušās ierosināt kolektīvo parādsaistību kārtošanas procedūru. Šī datubāze ir izveidota Beļģijas Valsts bankas pārziņā, bet tā nav pieejama publiski.

Vai par piekļuvi Beļģijas maksātnespējas reģistriem ir jāmaksā?

Nē, par piekļuvi Beļģijas oficiālā laikraksta datubāzei nav jāmaksā.

Kā veikt meklējumus Beļģijas maksātnespējas reģistrā?

Jūs varat veikt meklēšanu Beļģijas oficiālajā laikrakstā publicētajos spriedumos par bankrotu vai par tiesas noteiktu sanāciju.

Beļģijas maksātnespējas reģistru vēsture

Beļģijas oficiālajā laikrakstā atsauces par uzņēmumiem ir pieejamas no 1983. gada 1. janvāra ar saiti uz publikācijām, kas izdotas pēc 1997. gada 1. jūnija.

Beļģijas oficiālajā laikrakstā ir pieejamas arī pēc 2003. gada 1. jūlija publicētie dokumenti.

Saistītās saites

Federālais publiskās pārvaldes dienests tieslietās

Lapa atjaunināta: 10/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.