Bankrota un maksātnespējas reģistri

Bulgārija

Šajā lapā ir sniegts īss pārskats par Bulgārijas Maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Bulgārija

Ko Bulgārijas maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Bulgārijas Maksātnespējas reģistram ir trīs daļas:

  1. saņēmēju saraksts - pieejams Bulgārijas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē;
  2. izpārdošanu un izsoļu biļetens - pilnībā pieejams Bulgārijas Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē;
  3. maksātnespējas procedūru reģistrs - tiek uzturēts centralizētā datubāzē.

Vai piekļuve Bulgārijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Piekļuve Bulgārijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas.

Kā veikt meklējumus Bulgārijas Maksātnespējas reģistrā?

Saņēmēju var meklēt tīmekļa vietnē pēc vārda.

Kā meklēt izpārdošanas?

Izpārdošanu un izsoļu ziņotājs ir atrodams Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Bulgārijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Šo sistēmu izveidoja 2009. gadā kā daļu no projekta “Maksātnespējas procedūru caurskatāmība un efektivitāte”, darbības programmas “Administratīvās spējas” apakšprioritāte 1.5 “Caurskatāma un efektīva tiesu sistēma”, ko īstenoja saskaņā ar dotāciju nolīgumu Nr. K09-15-5-C/9.10.2009. Projektu finansē no Eiropas Sociālā fonda un Bulgārijas Republikas budžeta līdzekļiem.

Lapa atjaunināta: 29/06/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.