Bankrota un maksātnespējas reģistri

Kipra

Šajā sadaļā sniegts īss pārskats par Kipras Bankrotējušo un likvidēto uzņēmumu reģistru (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Saturu nodrošina
Kipra

Tirdzniecības, rūpniecības un tūrisma ministrijas (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) Uzņēmumu reģistratora un administratora departamenta (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη) Bankrotu nodaļa (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) atbild par maksātnespējīgu fizisko un juridisko personu īpašumu pārņemšanu un pārvaldīšanu. Šī nodaļa uztur bankrotējušu fizisko personu reģistru. Par bankrotējušiem uzņēmumiem paziņo Uzņēmumu reģistram. Papildu informācija atrodama Uzņēmumu reģistratora un administratora departamenta tīmekļa vietnē.

Ko maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Nav piemērojams.

Vai piekļuve maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Nav piemērojams.

Kā veikt meklējumus maksātnespējas reģistrā

Nav piemērojams.

Maksātnespējas reģistra vēsture

Maksātnespējas reģistrā ir iekļauta informācija par visiem maksātnespējas gadījumiem no 1931. gada līdz mūsdienām.

Saites

Uzņēmumu reģistratora un administratora departaments (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Tirdzniecības, rūpniecības un tūrisma ministrija (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Lapa atjaunināta: 11/03/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.