Bankrota un maksātnespējas reģistri

Igaunija

Šajā lapā sniegts īss pārskats par to, kāda informācija attiecībā uz maksātnespēju ir ietverta Igaunijas komercreģistrā un oficiālajā publikācijā Ametlikud Teadaanded [Oficiālie paziņojumi].

Saturu nodrošina
Igaunija

Kāda informācija par maksātnespēju ir pieejama Igaunijā?

Igaunijā nav atsevišķa maksātnespējas reģistra, bet informācija par juridisku personu un fizisku personu bankrota procedūrām un parāda korekcijas procedūrām ir pieejama oficiālajā elektroniskajā izdevumā Ametlikud Teadaanded. Turklāt Igaunijas komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā ir iekļauta informācija par juridisko personu un pašnodarbināto personu maksātnespēju.

Turpmāk minēti piemēri tam, kādu informāciju tiesas un maksātnespējas administratori iekļauj Ametlikud Teadaanded:

 • bankrota pieteikuma izskatīšanas laiks un vieta, kā arī paziņojums par aktīvu atsavināšanas aizliegumu;
 • paziņojums par maksātnmespējas pasludināšanu;
 • paziņojums par kreditoru kopsapulci;
 • paziņojums par provizoriska sadales priekšlikuma apstiprināšanu;
 • paziņojums par bankrota procedūras izbeigšanu;
 • paziņojums par parāda korekcijas plāna apstiprināšanu.

Pilns publicējamo paziņojumu saraksts ir atrodams Ametlikud Teadaanded tīmekļa vietnē.

Pamatojoties uz tiesas nolēmumu, Igaunijas komercreģistrā un bezpeļņas organizāciju un nodibinājumu reģistrā tiek iekļauta šāda informācija:

 • maksātnespējas procedūras izbeigšana, neatzīstot maksātnespēju;
 • paziņojums par maksātnespēju, norādot maksātnespējas administratora vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī to, vai administrators pārstāv uzņēmumu;
 • paziņojuma par maksātnespēju atcelšana līdz ar norādi par uzņēmuma darbības turpināšanu;
 • paziņojuma par maksātnespēju atcelšana un uzņēmuma dzēšana no reģistra;
 • maksātnespējas procedūras pabeigšana un uzņēmuma dzēšana no reģistra vai uzņēmuma darbības turpināšana;
 • izlīgums un tā laikposms līdz ar norādi par uzņēmuma darbības turpināšanu;
 • izlīguma atcelšana un procedūras atsākšana, lai atzītu maksātnespēju, līdz ar norādi, ka uzņēmumu pārstāv maksātnespējas administrators;
 • izlīguma beigas līdz ar tā laikposma beigām un maksātnespējas administratora pienākumu izbeigšanās;
 • seguma portfeļa administratora iecelšana saskaņā ar Likumu par segtajām obligācijām, norādot viņa vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī norāde par to, ka viņš pārstāv kredītiestādi attiecībā uz segto obligāciju portfeļa pārvaldību un atsavināšanu.

Reģistrā neiekļauj sīkāku informāciju par parādniekam vai tā pilnvarotam pārstāvim noteiktiem ierobežojumiem saistībā ar uzņēmējdarbību vai par aizliegumu turpināt uzņēmējdarbību.

Igaunijas komercreģistrā ir iekļauta šāda informācija par maksātnespējīgām juridiskajām personām:

 • juridiskās personas nosaukums;
 • reģistra kods;
 • adrese;
 • informācija par maksātnespējas administratoru;
 • informācija par valdes locekļiem;
 • informācija par seguma portfeļa administratoru;
 • lēmuma/sprieduma par maksātnespējas atzīšanu datums un lēmuma vai civillietas numurs.

Vai piekļuve informācijai par maksātnespēju ir bez maksas?

Reģistra datiem var piekļūt tiešsaistē un notāru birojos.

Piekļuve informācijai, kas ir ietverta Ametlikud Teadaanded, ir bez maksas.

Maksa netiek pieprasīta par juridisku personu, pašnodarbinātu personu un ārvalstu uzņēmumu filiāļu meklēšanu tiešsaistē, par informāciju par tiesvedību vai par piekļuvi reģistra kartes informācijai. Taču par visu pārējo datu meklēšanu, tostarp par reģistra kartes datu vēsturi, un par piekļuvi gada ziņojumiem, statūtiem un citiem dokumentiem ir jāmaksā. Par komercreģistrā ietverto kompjuterizēto datu izmantošanu piemērotā maksa ir noteikta tieslietu ministra pieņemtos noteikumos.

Par piekļuvi reģistra datiem un lietas dokumentiem notāru birojā ir jāmaksā. Tam piemērotā maksa ir noteikta Notāru atlīdzības likumā. Saskaņā ar Notariāta likumu Notāru palātai ir jānodrošina bezmaksas piekļuve publiskajiem dokumentiem un uzņēmējdarbības dokumentiem notāra birojā Harju, Tartu, Pērnavas un Austrumviru apriņķī.

Informācija par uzņēmējdarbības ierobežojumiem tiek publicēta, un tā ir bez maksas pieejama tiešsaistē.

Kā meklēt informāciju par maksātnespēju

Informāciju par juridiskas personas vai fiziskas personas maksātnespēju Ametlikud Teadaanded iespējams meklēt, izmantojot vārdu, uzvārdu vai personas kodu/reģistra kodu, un vispārējās meklēšanas lapā varat meklēt arī pēc atslēgvārda. Izmantojot meklēšanas funkciju, var viegli atrast visus publicētos paziņojumus par maksātnespējas procedūrām. Tiesvedības beigās paziņojumi tiek arhivēti, izņemot paziņojumus par tiesvedības izbeigšanu, kas ir publiski pieejami trīs gadus.

E-komercreģistrā jūs varat meklēt juridisku personu vai pašnodarbinātu personu pēc uzņēmuma nosaukuma, vārda un uzvārda vai reģistra koda. Juridiskas personas vai pašnodarbinātas personas statuss norāda, vai šī persona vai struktūra ir bankrotējusi.

Komercreģistrs ir sasaistīts ar Eiropas e-tiesiskuma portāla savstarpēji saistīto maksātnespējas reģistru meklēšanas saskarni, kas ļauj uzņēmumiem, aizdevējiem un ieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt citās dalībvalstīs, veikt iepriekšējās darbības pārbaudes tieši citu valstu maksātnespējas reģistros. Ieviestā daudzvalodu risinājuma rezultātā maksātnespējas informācijas pārrobežu iegūšanas process ir pārredzamāks un pati informācija ir vieglāk pieejama. Informācija ir pieejama bez maksas. Portālam ir pamatmeklēšanas funkcija, kas ļauj veikt meklēšanu visos savstarpēji saistītajos reģistros pēc parādnieka vārda, uzvārda vai nosaukuma, kā arī paplašināta meklēšanas funkcija, kur meklēšanas kritērijs ir atkarīgs no tā, kuras valsts reģistrā tiek veikta meklēšana. Nākotnē (paredzēts 2021. gadā) Ametlikud Teadaanded būs sasaistīts ar Eiropas e-tiesiskuma portālu, kas ietver visu obligāto informāciju par maksātnespējas procedūru publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/848 24. pantu.

Igaunijas gadījumā ir iespējams veikt meklēšanu pēc parādnieka vārda, uzvārda vai nosaukuma un pēc personas koda/reģistra koda.

Maksātnespējas informācijas pakalpojuma vēsture

Igaunijas maksātnespējas informācijas pakalpojums ir pieejams kopš 1995. gada 1. septembra.

Lapa atjaunināta: 06/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.