Bankrota un maksātnespējas reģistri

Somija

Somijā ir divi valsts maksātnespējas reģistri — Bankrota un pārstrukturēšanas procedūru reģistrs un Parāda korekcijas reģistrs. Šajos reģistros var veikt meklējumus bez maksas, izmantojot informācijas pakalpojumu, ko nodrošina Somijas Juridisko reģistru centrs.

Saturu nodrošina
Somija

Maksātnespējas reģistrs ir Somijas Juridisko reģistru centra informācijas pakalpojums.

Ko piedāvā Somijas maksātnespējas reģistrs?

Reģistrā ir pieejama maksātnespējas informācija, kas iegūta no Bankrota un pārstrukturēšanas procedūru reģistra un Parāda korekcijas reģistra par parādsaistībām, kas radušās personas veiktās uzņēmējdarbības gaitā. Reģistrā ir pieejama informācija par pieteikumiem un lēmumiem saistībā ar bankrota un pārstrukturēšanas procedūrām, tostarp informācija par kreditoru sanāksmes laiku un vietu, prasību iesniegšanas termiņu un maksātnespējas administratoru.

Informācija par tāda parāda korekciju, kas izmantots personīgām vajadzībām, jāpieprasa tieši no Juridisko reģistru centra, kas sniedz informāciju bez maksas.

Vai piekļuve Somijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve reģistram ir bez maksas.

Kā veikt meklējumus Somijas maksātnespējas reģistrā?

Meklējumus maksātnespējas reģistrā noteiktā laikposmā iespējams veikt, izmantojot parādnieka vārdu un uzvārdu, identifikācijas numuru vai uzņēmuma reģistrācijas numuru, kā arī izmantojot maksātnespējas administratora vai likvidatora vārdu un uzvārdu.

Pieprasot informāciju Juridisko reģistru centram par parādu, kas izmantots personīgām vajadzībām, jānorāda šāda informācija:

  • tās personas vārds un uzvārds, kuras dati tiek pieprasīti;
  • tās personas identitātes numurs, kuras dati tiek pieprasīti;
  • pieprasītāja vārds, uzvārds un tālruņa numurs, kā ar adrese, uz kuru informācija jānosūta.

Somijas maksātnespējas reģistra vēsture

Reģistros ir iekļauta informācija, sākot no 1995. gada.

Saistītās saites

Somu val.

Maksātnespējas reģistrs

Juridisko reģistru centrs (Oikeusrekisterikeskus): reģistri

Bankrota un pārstrukturēšanas procedūru reģistrs (konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri)

Parāda korekcijas reģistrs (velkajärjestelyrekisteri)

Angļu val.

Legal Register Centre: reģistri

Register of bankruptcies and restructurings

Register of debt adjustments

Zviedru val.

Juridisko reģistru centrs (Rättsregistercentralen): reģistri

Bankrota un pārstrukturēšanas procedūru reģistrs (Konkurs- och företagssaneringsregistret)

Parāda korekcijas reģistrs (Skuldsaneringsregistret)

Lapa atjaunināta: 10/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.