Bankrota un maksātnespējas reģistri

Francija

Saturu nodrošina
Francija

Ko Francijas Maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Francijai nav īpaša maksātnespējas reģistra. Tai ir vairāki reģistri, kas ietver lēmumus par parādnieku maksātnespēju. Tas jo īpaši attiecas uz lēmumiem par maksātnespējas procedūras sākšanu, tās pagarināšanu, novērošanas perioda pagarināšanu, procedūras pārveidi, pārstrukturēšanas plāna izbeigšanu vai grozīšanu, procedūras izbeigšanu vai par lēmumiem, ar kuriem pasludina personas bankrotu vai aizliedz pārvaldīt uzņēmumu. Tiek norādīti arī tiesas pilnvarnieku vārdi.

Esošie reģistri ir šādi.

  • Fizisku personu vai komercsabiedrību komercreģistrs (Registre du commerce et des sociétés);
  • Amatnieku - fizisku vai juridisku personu - profesiju reģistrs;
  • Lejasreinas, Augšreinas un Mozeles departamentu uzņēmumu reģistrs, kurā reģistrē amatniecības uzņēmumiem, kas atrodas šajos departamentos;
  • Lauksaimniecības uzņēmumu reģistrs.

Turklāt daži no iepriekš minētajiem lēmumiem tiek publicēti ar paziņojumu Civilo un komerciālo paziņojumu oficiālajā biļetenā (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) un juridisko paziņojumu žurnālā.

Kā veikt meklēšanu Francijas maksātnespējas reģistros?

Informācija, kas pieejama juridisko paziņojumu žurnālos, Civilo un komerciālo paziņojumu oficiālajā biļetenā un komercreģistrā, ir centralizēta Uzņēmumu juridiskās informācijas portālā («Portail de la Publicité Légale des Entreprises)», kas pieejams šādā adresē: https://www.bodacc.fr/

Vai piekļuve Francijas maksātnespējas reģistriem ir bez maksas?

Informācija ir bez maksas.

Kāds ir laikposms, uz kuru attiecas maksātnespējas reģistri Francijā?

Šis portāls nodrošina piekļuvi juridiskiem paziņojumiem, kas publicēti kopš 2010. gada 1. janvāra, un publikācijām Civilo un komerciālo paziņojumu oficiālajā biļetenā, kas publicētas kopš 2008. gada 1. janvāra.

Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietne ir pieejama šādā adresē: https://www.infogreffe.fr/

Tajā iekļautā informācija lielākoties ir par maksu.

Lapa atjaunināta: 30/12/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.