Bankrota un maksātnespējas reģistri

Vācija

Šajā lapā ir sniegts īss pārskats par maksātnespējas reģistru Vācijā.

Saturu nodrošina
Vācija

Vācijas Maksātnespējas reģistrs

Vācijas maksātnespējas tiesu publiskie paziņojumi saskaņā ar Vācijas maksātnespējas likuma 9. pantu tiek publicēti tīmekļa vietnē Maksātnespējas paziņojumi. Šie paziņojumi ir juridiski saistoši un publiski pieejami.

Reģistru pārvalda federālās valdības un federālo zemju komisija, kas atbild par informācijas tehnoloģijām tiesās, un to uztur Ziemeļreinas-Vestfālenes federālās zemes Tieslietu ministrija.

Vai maksātnespējas reģistra aplūkošana ir bez maksas?

Meklēšana maksātnespējas reģistrā

Maksātnespējas reģistram var piekļūt vienīgi tīmekļa vietnē Maksātnespējas paziņojumi. Šajā tīmekļa vietnē, ciktāl nepieciešams, izskaidroti atsevišķie meklēšanas procesa soļi. Informācija ir pieejama tikai vācu valodā. Jāievēro, ka neierobežota meklēšana visu Vācijas maksātnespējas tiesu datos ir iespējama tikai divu nedēļu laikā pēc publikācijas pirmās dienas. Pēc šī termiņa beigām, lai veiktu meklēšanu, ir nepieciešams ievadīt maksātnespējas tiesas atrašanās vietu un vienu no šiem kritērijiem: uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu, parādnieka juridisko adresi vai dzīvesvietu, maksātnespējas tiesas vai reģistra tiesas piešķirto lietas numuru, reģistra veidu un reģistrācijas numuru.

Vēsture

Vācijas Maksātnespējas reģistra tīmekļa vietnē kopš 2002. gada 1. aprīļa ir pieejama informācija par maksātnespējas procedūrām. Konkrētu informāciju par laikposmiem un procedūrām, par kurām dati ir pieejami, var apskatīt tīmekļa vietnē.

Sniegtā informācija attiecas uz vēl nepabeigtām maksātnespējas procedūrām. Dati tiek dzēsti vēlākais sešus mēnešus pēc procedūras pabeigšanas.

Citas noderīgas saites

Vācijas Maksātnespējas reģistrs

Lapa atjaunināta: 05/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.