Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Grieķija

Grieķijā nav pieejamas maksātnespējas reģistru tīmekļa vietnes. Šobrīd notiek mūsu datubāzu un to elektronisko saskarņu izveides process.

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ko piedāvā Grieķijas Maksātnespējas reģistrs?

Grieķijas tiesību akti paredz šādus maksātnespējas procesa veidus:

  • bankrots (Likuma Nr. 3588/2007 1.–61. pants, Likuma Nr. 4013/2011 13. panta 1.–4. punkts, Likuma Nr. 4055/2012 22. panta 1. punkts);
  • speciāla likvidācija ar nepārtrauktu darbību (ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία) (Likuma Nr. 3588/2007 106.k pants, Likuma Nr. 4013/2011 12. pants);
  • strīdu izšķiršana pirms bankrota (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (Likuma Nr. 3588/2007 70.–101. pants, Likuma Nr. 4055/2012 22. panta 2. punkts, Likuma Nr. 4072/1012 116. panta 3. punkts un 234. panta 1., 2. un 3. punkts);
  • pārstrukturēšanas plāni (Likuma Nr. 3588/2007109.–123. pants, Likuma Nr. 3858/2010 34. panta 1. punkts);
  • vienkāršotā mazu uzņēmumu bankrota procedūra (απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου) (Likuma Nr. 3588/2007 162. un 163. pants);

Vietējās apgabala civiltiesas (ειρηνοδικεία) ir atbildīgas par lietu izskatīšanu un lēmumu izdošanu attiecībā uz lūgumiem, kas saistīti ar fizisku personu bankrotu.

Vietējās pirmās instances tiesas (πρωτοδικεία) atbild par lietu izskatīšanu un lēmumu izdošanu attiecībā uz lūgumiem, kas saistīti ar asociāciju (προσωπικές εταιρίες), komandītsabiedrību (ετερόρρυθμες εταιρίες), pilnsabiedrību (ομόρρυθμες εταιρίες), privātā kapitāla sabiedrību (ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες), sabiedrību ar ierobežotu atbildību (εταιρίες περιορισμένης ευθύνης), akciju sabiedrību (ανώνυμες εταιρίες), Eiropas uzņēmumu un Eiropas kooperatīvo sabiedrību bankrotu.

Vispārējais komercreģistrs (Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ) vietējās tirdzniecības kamerās atbild par bankrota procedūrām vajadzīgo sertifikātu izdošanu.

Vai piekļuve Grieķijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Šāda iespēja nepastāv.

Kā veikt meklēšanu Grieķijas Maksātnespējas reģistrā?

Grieķijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Lapa atjaunināta: 03/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.