Bankrota un maksātnespējas reģistri

Grieķija

Kopš 2021. gada 1. jūnija Grieķijā darbojas elektronisks maksātspējas reģistrs.

Saturu nodrošina
Grieķija

Kādas iespējas piedāvā Grieķijas maksātnespējas reģistrs?

Saskaņā ar Grieķijas tiesību aktiem Elektronisko maksātspējas reģistru izmanto šādās maksātnespējas procedūrās:

  • bankrots (πτώχευση) (Likuma 4738/2020 II sējuma 75.–211. pants);
  • neliela apmēra bankrots (πτώχευση μικρού αντικειμένου) (Likuma 4738/2020 II sējuma sestās daļas 172.–188. pants);
  • pirmsbankrota noregulējuma procedūra (προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης) (Likuma 4738/2020 I sējuma otrās daļas B nodaļas 31.–64. pants).

Vietējām pirmās instances tiesām (πρωτοδικεία) ir piekritība ar maksātnespējas pieteikumiem saistītu lietu izskatīšanā un nolēmumu pieņemšanā.

Vietējām miertiesām (eιρηνοδικεία) ir piekritība pasludināt bankrotu neliela apmēra bankrota procedūrās.

Vietējām pirmās instances tiesām ir piekritība attiecībā uz pirmsbankrota procedūrām.

Visi paziņojumi, publikācijas un ieraksti par maksātnespējas procedūrām tiek izdarīti elektroniskajā maksātspējas reģistrā. Ja tā paredzēts, attiecīgi ieraksti tiek veikti arī Vispārējā komercreģistrā (Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.)).

Vai piekļuve Grieķijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Jā, šajā vietnē:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Kā varu veikt meklēšanu Grieķijas Maksātnespējas reģistrā?

Meklēšana notiek vietnē https://keyd.gsis.gr/dsae2/iif/faces/pages/static/publicationList.xhtml

Grieķijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Iepriekš minētajā vietnē ir publiski pieejami visi paziņojumi kopš 01.06.2021.

Lapa atjaunināta: 14/06/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.