Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Grieķija

Grieķijā nav elektronisko maksātnespējas reģistru. Pašlaik tiek izstrādāts datubāzu un to elektronisko saskarņu digitalizācijas plāns.

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kādas iespējas piedāvā Grieķijas Maksātnespējas reģistrs?

Grieķijas tiesību aktos ir paredzētas šādas maksātnespējas procedūras:

  • bankrots (Likuma 3588/2007 1.–61. pants, Likuma 4013/2011 13. panta 1.–4. punkts, Likuma 4055/2012 22. panta 1. punkts, Likuma 4446/2016 1.–3. pants, Likuma 4491/2017 14. pants);
  • īpašā likvidācija, nepārtraucot darbību (Likuma 4013/2011 12. pants, Likuma 4446/2016 6. pants);
  • pirmsbankrota noregulējuma procedūra (Likuma 3588/2007 70.–101. pants, Likuma 4055/2012 22. panta 2. punkts, Likuma 4072/2012 116. panta 3. punkts un 234. panta 1.–3. punkts, Likuma 4446/2016 3. pants un turpmākie panti);
  • reorganizācijas plāns (Likuma 3588/2007 109.–123. pants, Likuma 4446/2016 7. pants un turpmākie panti);
  • vienkāršota procedūra attiecībā uz maziem bankrota gadījumiem (Likuma 4446/2016 9. pants, Likuma 4472/2017 62. pants).

Miertiesām ir piekritība ar fizisku personu maksātnespējas pieteikumiem saistītu lietu izskatīšanā un nolēmumu pieņemšanā.

Pirmās instances tiesām ir piekritība tādu lietu izskatīšanā un nolēmumu pieņemšanā, kas saistītas ar personālsabiedrību, komandītsabiedrību vai pilnas atbildības sabiedrību, privāto kapitālsabiedrību, sabiedrību ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrību, Eiropas uzņēmējsabiedrību un Eiropas kooperatīvo sabiedrību bankrotu.

GrieķijasVispārējais komercreģistrs (GΕΜI), kas ir pārstāvēts vietējās tirdzniecības palātās, ir kompetents izdot ar maksātnespējas procedūrām saistītās apliecības.

Vai piekļuve Grieķijas Maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Šāda iespēja nav paredzēta.

Kā varu veikt meklēšanu Grieķijas Maksātnespējas reģistrā?

Neattiecas.

Grieķijas Maksātnespējas reģistra vēsture

Neattiecas.

Lapa atjaunināta: 17/09/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.