Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Bankrota un maksātnespējas reģistri

Īrija

Šajā sadaļā ir sniegta informācija par Īrijas maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Īrija

Ko Īrijas maksātnespējas reģistrs piedāvā?

Īrijā nav atsevišķa uzņēmumu maksātnespējas reģistra. Informācija par uzņēmuma maksātnespēju ir pieejama Uzņēmumu reģistrācijas pārvaldes reģistros.

Fizisko personu bankrota reģistrs ir reģistrs, kurā meklēšana jāveic manuāli, un tas glabājas Augstās tiesas Maksātnespējas procesa administratora birojā. Tajā ir informācija par bankrotiem, ko izsludinājusi Īrijas Augstā tiesa.

Fizisko personu maksātnespējas reģistrs arī ir reģistrs, kurā meklēšana jāveic manuāli. To regulē 2002. gada likumpamatotais akts S.I. Nr. 334 – Eiropas Kopienas 2002. gada (personas maksātnespējas) noteikumi, un tajā ir informācija par personu maksātnespēju, ko pasludinājušas citas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesas (kā tas paziņots maksātnespējas procesa administratoram).

Vai piekļuve Īrijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Nē. Par katru meklēšanu ir jāmaksā noteikta maksa. Informācija par maksu ir pieejama Tiesu dienesta tīmekļa vietnes sadaļā noteikumi un nodevas. Nodevas jāmaksā arī tad, ja meklēšana dod negatīvu rezultātu – tas ir, nav tāda ieraksta, kas atbilst meklēšanas kritērijam reģistros.

Kā veikt meklējumus Īrijas maksātnespējas reģistrā?

Meklējumus Fizisko personu bankrota reģistrā var veikt tikai, personīgi ierodoties Maksātnespējas procesa administratora birojā, adrese: Phoenix House (2. stāvs), Phoenix Street North, Smithfield, Dublina 7.

Īrijas maksātnespējas reģistra vēsture

Fizisko personu bankrota reģistrā ir informācija, sākot ar 1922. gadu.

Lapa atjaunināta: 13/02/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.