Bankrota un maksātnespējas reģistri

Īrija

Šajā sadaļā sniegta informācija par Īrijas Maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Īrija

Īrijas Maksātnespējas dienests (ISI) ir neatkarīga tiesību aktos noteikta struktūra, kas tika izveidota 2013. gada 1. martā.  Tā mērķis ir atjaunot maksātnespējīgu personu maksātspēju.

ISI veic savus uzdevumus vairākās darbības jomās. Tās ir šādas:

 • lietu pārvaldība,
 • bankrots,
 • regulējums un politika,
 • juridiskie jautājumi,
 • korporatīvie jautājumi.

Saskaņā ar Fizisko personu maksātnespējas likumu ISI par saviem reģistriem publicē konkrētu informāciju. (Lūdzam ņemt vērā, ka ISI reģistri nav pieejami, izmantojot Internet Explorer/Edge pārlūkprogrammas.  Iesakām reģistra skatīšanai izmantot ChromeFirefox vai Safari.)

Aizsardzības apliecības

Ja aizsardzības apliecība ir izsniegta saskaņā ar 2012. gada Fizisko personu maksātnespējas likuma (“Likums”) 61. pantu, Īrijas Maksātnespējas dienestam papildus informācijai, kas noteikta 2012. gada Personas maksātnespējas likuma (Papildu informācija, kas iekļaujama reģistros) 2012. gada Noteikumos (S.I. 356., 2013. gads), ir jāreģistrē šāda informācija:

 • parādnieka vārds un adrese un aizsardzības apliecības izdošanas datums;
 • attiecīgā gadījumā – aizsardzības apliecības sertifikāta pagarinājums saskaņā ar likuma 61. pantu;
 • attiecīgā gadījumā — tiesas rīkojuma izdošana saskaņā ar likuma 63. pantu un kreditors, attiecībā uz kuru rīkojums ir izdots; un
 • datums, kurā saskaņā ar likuma 3. nodaļu aizsardzības apliecība zaudē spēku.
 • Aizsardzības apliecību reģistrs

Parādu atvieglojumu paziņojumu reģistrs

Saskaņā ar 2012. gada Fizisko personu maksātnespējas likuma 33. panta 4. punktu ISI ir jāveic ieraksti Parādu atvieglojumu paziņojumu (DRN) reģistrā:

 • fakts, ka ir izdots parādu atvieglojumu paziņojums,
 • datums, kurā izdots parādu atvieglojumu paziņojums,
 • attiecīgā konkrētā parādnieka vārds un adrese, un
 • cita informācija, kas var būt noteikta 133. panta 3. punkta b) apakšpunktā.
 • Parādu atvieglojumu paziņojumu reģistrs

Parādsaistību segšanas vienošanās reģistrs

Saskaņā ar 2012. gada Fizisko personu maksātnespējas likuma 76. panta 1. punktu ISI ir jāveic ieraksti Parādsaistību segšanas vienošanos (DSA) reģistrā:

 • sīkāka informācija par kreditoru sanāksmē notikušā balsojuma rezultātiem;
 • fakts, ka ir izdota parādsaistību segšanas vienošanās,
 • attiecīgā gadījumā – izmaiņas parādsaistību segšanas vienošanās, ja tādas veiktas,
 • attiecīgā gadījumā – paziņojums par vienošanās saistību neizpildi, ja ISI tādu ir saņēmis,
 • fakts par vienošanās sekmīgu izpildi.
 • Parādsaistību segšanas vienošanās reģistrs

Fizisko personu maksātnespējas vienošanās reģistrs

Saskaņā ar 2012. gada Fizisko personu maksātnespējas likuma 113. panta 1. punktu ISI ir jāveic ieraksti Fizisko personu maksātnespējas vienošanās (PIA) reģistrā.

 • fakts, ka ir izdota fizisko personu maksātnespējas vienošanās;
 • sīkāka informācija par kreditoru sanāksmē notikušā balsojuma rezultātiem;
 • attiecīgā gadījumā – izmaiņas fizisko personu maksātnespējas vienošanās, ja tādas veiktas,
 • attiecīgā gadījumā – paziņojums par vienošanās saistību neizpildi, ja ISI tādu ir saņēmis,
 • fakts par vienošanās sekmīgu izpildi.
 • Fizisko personu maksātnespējas vienošanās reģistrs
Lapa atjaunināta: 18/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.